RSS

TÁ TÚ ANSEO Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachais

1 Meitheamh 2011

Sonraíonn an beartas príobháideachais seo an chaoi a n-úsáideann agus a gcosnaíonn Foinse.ie aon fhaisnéis a thugann tú do Foinse.ie nuair a bhaineann tú úsáid as an suíomh idirlín seo.

Tá Foinse.ie tiomanta do chinntiú go gcosnaítear do phríobháideachas. Má chuirimid ceist ort faisnéis áirithe a thabhairt dúinn agus tú ag úsáid an tsuímh idirlín seo óna bhféadfaí thú a shainaithint, féadfaidh tú a bheith cinnte nach n-úsáidfear í ach de réir an bheartais príobháideachais seo.

Féadfaidh Foinse.ie an beartas seo a athrú ó am go ham tríd an leathanach seo a nuashonrú. Ba cheart duit an leathanach seo a sheiceáil ó am go ham le bheith cinnte go bhfuil tú sásta le haon athruithe. Tá an beartas seo i bhfeidhm ón 1 Meitheamh 2011.

An fhaisnéis a bhailímid

D’fhéadfaimis an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:

 • ainm
 • faisnéis teagmhála, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist
 • faisnéis ábhartha eile a bhaineann le tairiscintí agus/nó suirbhéanna custaiméirí

An méid a dhéanaimid leis an bhfaisnéis a bhailímid

Teastaíonn an fhaisnéis seo uainn chun tuiscint a fháil ar do riachtanais agus chun seirbhís níos fearr a chur ar fáil duit, agus ar na cúiseanna seo a leanas go háirithe:

 • Coimeád taifead inmheánach.
 • D’fhéadfaimis an fhaisnéis a úsáid chun ár dtáirgí agus ár seirbhísí a fheabhsú.
 • D’fhéadfaimis ríomhphoist promóisin a sheoladh ó am go ham faoi tháirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile a gceapaimid a mbeadh spéis agat ann chuig an seoladh ríomhphoist a chur tú ar fáil.
 • Ó am go ham, d’fhéadfaimis d’fhaisnéis a úsáid freisin chun dul i dteagmháil leat chun críche taighde margaidh. D’fhéadfaimis dul i dteagmháil leat trí ríomhphost, ar an bhfón, trí fhacs nó tríd an bpost. D’fhéadfaimis an fhaisnéis a úsáid chun an suíomh idirlín a oiriúnú de réir do spéiseanna.

Slándáil

Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil d’fhaisnéis slán. Chun nochtadh nó rochtain neamhúdaraithe a sheachaint, tá nósanna imeachta oiriúnacha fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta i bhfeidhm againn chun an fhaisnéis a bhailímid ar líne a chosaint agus a choinneáil slán.

An chaoi a n-úsáidimid fianáin

Is comhad beag é fianán a iarrann cead é féin a chur ar thiomántán crua do ríomhaire. Nuair a cheadaíonn tú é, cuirtear an comhad leis agus cabhraíonn an fianán le hanailísiú ar thrácht gréasáin nó cuireann sé in iúl duit nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh faoi leith. Ligeann fianáin do fheidhmchláir ghréasáin freagairt duit mar dhuine aonair. Féadfaidh an feidhmchlár gréasáin a oibríochtaí a chur in oiriúint do do riachtanais, don mhéid a thaitníonn leat agus don mhéid nach dtaitníonn leat trí fhaisnéis a bhailiú faoi do shainroghanna agus cuimhneamh air.

Úsáidimid fianáin logála tráchta chun na leathanaigh atá in úsáid a shainaithint. Cabhraíonn sé seo linn anailís a dhéanamh ar shonraí faoi thrácht leathanach gréasáin agus ár suíomh idirlín a fheabhsú chun é a chur in oiriúint do riachtanais na gcustaiméirí. Ní úsáidimid an fhaisnéis seo ach chun críche anailís staitistiúil agus ansin baintear na sonraí ón gcóras.

Tríd is tríd, cabhraíonn fianáin linn suíomh idirlín níos fearr a thabhairt duit, trí ligean dúinn monatóireacht a dhéanamh ar na leathanaigh atá áisiúil duit agus na cinn nach bhfuil. Ní thugann fianán rochtain ar bith dúinn ar do ríomhaire ná ar aon fhaisnéis fút, seachas na sonraí a roghnaíonn tú a roinnt linn.

Féadfaidh tú glacadh le fianáin nó diúltú dóibh. Glacann formhór na mbrabhsálaithe gréasáin le fianáin go huathoibríoch, ach de ghnáth féadfaidh tú socruithe do bhrabhsálaí a athrú le go ndiúltófar d’fhianáin más fearr leat. D’fhéadfadh sé seo cosc a chur ort tairbhe iomlán a bhaint as an suíomh idirlín.

Úsáideann an suíomh idirlín seo Google Analytics chun cabhrú le hanailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Úsáideann an uirlis “fianáin”, ar comhad téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire, chun faisnéis logála idirlín chaighdeánach agus faisnéis faoi iompar cuairteoirí a bhailiú i bhfoirm anaithnid. Seoltar an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh idirlín (seoladh IP san áireamh) go Google. Úsáidtear an fhaisnéis seo ansin chun measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann cuairteoirí as an suíomh idirlín agus chun tuairiscí staitistiúla faoi ghníomhaíocht ar an suíomh idirlín a chur i dtoll a chéile do Foinse.

Ní bhainfimid riamh úsáid (ná ní ligfimid do thrí páirtí úsáid a bhaint) as an uirlis anailíseach staitistiúil chun cuntas a choinneáil ar aon Fhaisnéis Inaitheanta Phearsanta a bhaineann le cuairteoirí ár suímh ná í a bhailiú. Ní bheidh nasc idir do sheoladh IP agus aon sonraí eile atá ag Google. Ní nascfaimidne ná Google seoladh IP le húsáideoir ríomhaire, ná ní dhéanaimidne ná Google iarracht é seo a dhéanamh. Ní chruthóimid nasc idir aon sonraí a bhailítear ar an suíomh seo le haon Fhaisnéis Inaitheanta Phearsanta ó aon fhoinse, seachas má sheol tú isteach faisnéis go sonrach trí fhoirm chomhlánaithe ar ár suíomh idirlín.

Naisc chuig suíomhanna idirlín eile

D’fhéadfadh naisc chuig suíomhanna idirlín eile ar spéis leis na húsáideoirí iad a bheith ar ár suíomh idirlín. Ach nuair a úsáideann tú na naisc seo chun ár suíomh a fhágáil, ba cheart duit a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon smacht againn ar na suíomhanna idirlín eile sin. Dá bharr sin, ní féidir linn a bheith freagrach as cosaint agus príobháideachas aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil agus tú ag tabhairt cuairte ar shuíomhanna dá leithéid, agus níl na suíomhanna sin rialaithe ag an ráiteas príobháideachais seo. Ba cheart duit a bheith cúramach agus breathnú ar an ráiteas príobháideachais a bhaineann leis an suíomh idirlín atá i gceist.

Smacht ar d’fhaisnéis phearsanta

Féadfaidh tú srian a chur ar bhailiú nó úsáid d’fhaisnéise pearsanta ar na bealaí seo a leanas:

 • nuair a iarrtar ort foirm a chomhlánú ar an suíomh idirlín, cuardaigh an bosca inghliogáilte a léiríonn nach dteastaíonn uait go n-úsáidfear an fhaisnéis chun críche margaíocht dhíreach
 • má d’aontaigh tú cheana gur féidir linn d’fhaisnéis phearsanta a úsáid chun críche margaíocht dhíreach, féadfaidh tú d’intinn a athrú aon am trí scríobh chugainn nó trí ríomhphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

Ní dhíolfaimid, ní dháilfimid, ná ní léasfaimid d’fhaisnéis phearsanta le tríú páirtithe seachas má tá do chead againn nó má éilítear faoin dlí é. D’fhéadfaimis d’fhaisnéis phearsanta a úsáid chun faisnéis promóisin a chur chugat faoi thríú páirtithe a gceapaimid go mbeadh spéis agat iontu má deir tú linn go dteastaíonn uait go dtarlóidh sé seo.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar shonraí a fháil faoin bhfaisnéis phearsanta a choinnímid fút faoin Acht um Chosaint Sonraí, 1998. Beidh táille bheag le híoc. Má tá cóip uait den fhaisnéis a choinnímid fút seol ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil..

Má chreideann tú go bhfuil aon fhaisnéis atá á coinneáil againn fút míchruinn nó neamhiomlán, scríobh chugainn nó seol ríomhphost chugainn a luaithe is féidir, ag an seoladh thuas. Ceartóimid aon fhaisnéis atá míchruinn go prap.

1 June 2011

This privacy policy sets out how Foinse.ie uses and protects any information that you give Foinse.ie when you use this website.

Foinse.ie is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Foinse.ie may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 1 June 2010.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

This website uses Google Analytics to help analyze how users use the site. The tool uses "cookies," which are text files placed on your computer, to collect standard Internet log information and visitor behavior information in an anonymous form. The information generated by the cookie about your use of the website (including IP address) is transmitted to Google. This information is then used to evaluate visitors' us of the webiste and to compile statistical reports on website activity for Foinse.

We will never (and will not allow any third party to) use the statistical analytics tool to track or to collect any Personally Identifiable Information of visitors to our site. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. Neither we nor Google will link, or seek to link, an IP address with the identity of a computer user. We will not associate any data gathered from this site with any Personally Identifiable Information from any source, unless you explicitly submit that information via a fill-in form on our website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please mail Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil..

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.


Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
12:41AM Oct 04