RSS

TÁ TÚ ANSEO Bliain na Gaeilge Imeachtaí

Curiarracht dhomhanda don chomhrá Gaeilge is faide riamh ar domhan

Is an comhrá leanúnach Gaeilge is faide ar domhain a bheidh i gceist le Comhrá 24/7, curiarracht domhanda comhrá atá á reáchtáil ó 29 Meán Fómhair – 6 Deireadh Fómhair 2013 mar chuid den cheiliúradh ar 120 bliain d’athbheochan na Gaeilge, Bliain na Gaeilge 2013.

Déanfaidh Comhrá 24/7 iarracht an churiarracht domhanda don chomhrá leanúnach Gaeilge is faide ar domhan riamh a chruthú trí shraith de chiorcail chomhrá Ghaeilge a nascadh le chéile ó áiteanna ar fud na cruinne i rith na seachtaine ar leith seo. Beidh uair a chloig cainte ag gach dream agus bainfear leas as an idirlíon chun na grúpaí Gaeilge éagsúla a cheangail le chéile, áit a shruthófar Comhrá 24/7 beo ar leathanach idirlín na curiarrachta ar www.gaeilge2013.ie ar feadh an ama. Beidh deis ag an bpobal trí chéile páirt a ghlacadh ar Twitter leis an haischlib #comhra247.

Tá grúpaí á lorg ag lucht eagraithe Comhrá 24/7 le freagracht a ghlacadh as uair a chloig amháin (ar a laghad), mar sin más spéis leatsa nó le do chiorcal comhrá áitiúil páirt a ghlacadh sa chomhrá leanúnach Gaeilge is faide ar domhan riamh, seol an dáta agus an uair / na huaireanta a oireann don ghrúpa a ghlacadh go Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil. nó glaoigh ar +353 (0)1 4757401.

Arsa Julian de Spáinn, Comheagraí Bhliain na Gaeilge 2013: "Is éacht a bheidh ann má éiríonn linn comhrá Gaeilge gan stad a chur ar siúl ar feadh seachtaine ó 29 Meán Fómhair - 6 Deireadh Fómhair 2013, agus is spreagadh iontach é do dhaoine ar fud na cruinne le spéis sa teanga páirt a ghlacadh i gceiliúradh Bhliain na Gaeilge i mbliana. Níor tharla Comhrá 24/7Gaeilge riamh cheana, agus tá súil againn go spreagfaidh sé ciorcail comhrá nua mar thoradh air!"

Táthar ag súil go mbeidh ciorcail chomhrá á n-eagrú ag idir Chraobhacha Chonradh na Gaeilge, Choistí Gaeilge, scoileanna, chlubanna óige, Thithe an Oireachtais, Thionól Thuaisceart Éireann, agus neart eile mar chuid den togra Comhrá 24/7. Tá gach eolas faoin gComhrá 24/7 ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ar www.gaeilge2013.ie. Bígí Linn – Let’s Celebrate Our Language! {jcomments on}

Comórtas ealaíne Bhliain na Gaeilge

Céard atá le déanamh:

•             Is gá an t-ealaín a bhunú ar fhocal Gaeilge

•             Is gá ant-ealaína chur chugainnsaphost chuigComórtasEalaíne, 6 SráidFhearchair,Baile

Átha Cliath 2 nó isféidir grianghraf den phictiúr a chur chugainn trínársuíomh gréasáin

www.gaeilge2013.ie nó é a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

Dáta tosaithe: 1 Meitheamh 2013

Spriocdháta: 25 Lúnasa 2013

Duais: T-léine Bhliain na Gaeilge le haghaidh cúigear buaiteoirí ó na rannóga

seo a leanasi mí Iúil & i mí Lúnasa: 6-11 bliana d’aois; 12-17 mbliana d’aois

Eolas breise:

•             Isféidir aon eolas breise faoin gcomórtas a lorg ó

Chonradh na Gaeilge ag

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

nó +353 (0)1 4757401

Comórtas na mBrat

deis ag clubanna óige na tíre páirt a ghlacadh i gcomórtas na nÓgchlubanna do Bhliain na Gaeilge agus duais iontach a bhuachan. Ní ga ach brat mór speisialta a chur le chéile i do Chlub le páirt a ghlacadh.


Céard atá le déanamh:
• Is gá lógó Bhliain na Gaeilge agus eolas ar thábhacht na Gaeilge do bhaill an Chlub a chur ar an mbratach mhór
• Is gá go mbeidh an brat ar a laghad 100cm ar leithead agus 100cm ar airde
• Is féidir grianghraf den bhrat a chur chugainn trínár suíomh gréasáin www.gaeilge2013.ie
nó é a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.
Dáta tosaithe: 1 Feabhra 2013
Spriocdháta: 30 Aibreán 2013

Duais: Húdaí Bhliain na Gaeilge le haghaidh baill an ógchlub
a mbíonn an bua acu (teorainn 40 húdaí)
Eolas breise:
• Is féidir aon eolas breise faoin gcomórtas a lorg ó Chonradh na Gaeilge ag
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil. nó 00353 (0)1 4757401

Comórtas Amhránaíochta

Céard atá le déanamh:

•             Is féidir amhrán nua a chumadh nó amhrán ó cheoltóir eile a úsáid le focail nua agus an Ceol seinnte ag na mic léinn iad féin

•             Is gá an físeán a uaslódáil go youtube agus an nasc a chur chugainn trínársuíomh gréasáin ag www.gaeilge2013.ie nó é a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.">Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

(tá foirm iarratais ann ag: http://gaeilge2013.ie/glac-pairt/comortais/foirm-iontrala)

Spriocdhátaí: 18 Meitheamh (do chúrsaí i mí an Mheithimh amháin) nó 16 Iúil (do chúrsaí i mí Iúil amháin)nó 6 Lúnasa (do chúrsaí i mí Lúnasa amháin) 

Duais: T-léine Bhliain na Gaeilge le haghaidh suas le fiche buaiteoir gach mí ó aon choláiste amháin (spriocdhátaí luaite thuas)

Eolas breise:

•    Is féidir aon eolas breise faoin gcomórtas a lorg ó

Chonradh na Gaeilge ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

nó +353 (0)1 4757401

Agus T-LÉINTE IONTACHA a bhuachan gach mí (tá 60 t-léine le buachan thar an samhradh)

Comórtas Seanfhocail

Táimid ag lorg scoileanna le seanfhocal traidisiúnta nó seanfhocal nua a léiriú i slí spraíúil, cliste, difriúil. Beidh daltaí in ann cur isteach ar an gcomórtas trí bhrí an tseanfhocail a léiriú le:

• físeán drámata
• amhrán nó
• mórshaothar ealaíne

Dáta tosaithe: 01 Eanáir 2013
Spriocdháta: 03 Bealtaine 2013
Beifear in ann gach iarratas a uaslódáil ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ag www.gaeilge2013.ie ó 1 Eanáir 2013 ar aghaidh nó na hiarratais a chur sa phost chugainn
• Is féidir amhrán nó físeán a thaifead le físcheamara, fón
póca, iPad nó eile.
• Is féidir mórphíosa ealaíne a chur chugainn mar ghrianghraf Gach eolas ar fáil faoin gcomórtas seo ag www.gaeilge2013.ie ó 1 Eanáir 2013 ar aghaidh.

Duais: Tá duais iontach ann don bhunscoil agus don mheánscoil. Cuirfear geansaí cochaill ar aghaidh le haghaidh gach duine sa rang go mbíonn an bua acu

Foinse Iallach ar Healy Camchuairt na Leon a fhágáil mar gheall ar ghortú - http://is.gd/100HLU - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:09AM Jun 07
Foinse Fiosrúchán ar bun maidir leis an tine ar thraen ó Bhéal Feirste go B - http://is.gd/xp7Iep - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
10:45AM Jun 07
Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06