RSS

TÁ TÚ ANSEO Bliain na Gaeilge Imeachtaí

Curiarracht dhomhanda don chomhrá Gaeilge is faide riamh ar domhan

Is an comhrá leanúnach Gaeilge is faide ar domhain a bheidh i gceist le Comhrá 24/7, curiarracht domhanda comhrá atá á reáchtáil ó 29 Meán Fómhair – 6 Deireadh Fómhair 2013 mar chuid den cheiliúradh ar 120 bliain d’athbheochan na Gaeilge, Bliain na Gaeilge 2013.

Déanfaidh Comhrá 24/7 iarracht an churiarracht domhanda don chomhrá leanúnach Gaeilge is faide ar domhan riamh a chruthú trí shraith de chiorcail chomhrá Ghaeilge a nascadh le chéile ó áiteanna ar fud na cruinne i rith na seachtaine ar leith seo. Beidh uair a chloig cainte ag gach dream agus bainfear leas as an idirlíon chun na grúpaí Gaeilge éagsúla a cheangail le chéile, áit a shruthófar Comhrá 24/7 beo ar leathanach idirlín na curiarrachta ar www.gaeilge2013.ie ar feadh an ama. Beidh deis ag an bpobal trí chéile páirt a ghlacadh ar Twitter leis an haischlib #comhra247.

Tá grúpaí á lorg ag lucht eagraithe Comhrá 24/7 le freagracht a ghlacadh as uair a chloig amháin (ar a laghad), mar sin más spéis leatsa nó le do chiorcal comhrá áitiúil páirt a ghlacadh sa chomhrá leanúnach Gaeilge is faide ar domhan riamh, seol an dáta agus an uair / na huaireanta a oireann don ghrúpa a ghlacadh go Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil. nó glaoigh ar +353 (0)1 4757401.

Arsa Julian de Spáinn, Comheagraí Bhliain na Gaeilge 2013: "Is éacht a bheidh ann má éiríonn linn comhrá Gaeilge gan stad a chur ar siúl ar feadh seachtaine ó 29 Meán Fómhair - 6 Deireadh Fómhair 2013, agus is spreagadh iontach é do dhaoine ar fud na cruinne le spéis sa teanga páirt a ghlacadh i gceiliúradh Bhliain na Gaeilge i mbliana. Níor tharla Comhrá 24/7Gaeilge riamh cheana, agus tá súil againn go spreagfaidh sé ciorcail comhrá nua mar thoradh air!"

Táthar ag súil go mbeidh ciorcail chomhrá á n-eagrú ag idir Chraobhacha Chonradh na Gaeilge, Choistí Gaeilge, scoileanna, chlubanna óige, Thithe an Oireachtais, Thionól Thuaisceart Éireann, agus neart eile mar chuid den togra Comhrá 24/7. Tá gach eolas faoin gComhrá 24/7 ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ar www.gaeilge2013.ie. Bígí Linn – Let’s Celebrate Our Language! {jcomments on}

Comórtas ealaíne Bhliain na Gaeilge

Céard atá le déanamh:

•             Is gá an t-ealaín a bhunú ar fhocal Gaeilge

•             Is gá ant-ealaína chur chugainnsaphost chuigComórtasEalaíne, 6 SráidFhearchair,Baile

Átha Cliath 2 nó isféidir grianghraf den phictiúr a chur chugainn trínársuíomh gréasáin

www.gaeilge2013.ie nó é a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

Dáta tosaithe: 1 Meitheamh 2013

Spriocdháta: 25 Lúnasa 2013

Duais: T-léine Bhliain na Gaeilge le haghaidh cúigear buaiteoirí ó na rannóga

seo a leanasi mí Iúil & i mí Lúnasa: 6-11 bliana d’aois; 12-17 mbliana d’aois

Eolas breise:

•             Isféidir aon eolas breise faoin gcomórtas a lorg ó

Chonradh na Gaeilge ag

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

nó +353 (0)1 4757401

Comórtas na mBrat

deis ag clubanna óige na tíre páirt a ghlacadh i gcomórtas na nÓgchlubanna do Bhliain na Gaeilge agus duais iontach a bhuachan. Ní ga ach brat mór speisialta a chur le chéile i do Chlub le páirt a ghlacadh.


Céard atá le déanamh:
• Is gá lógó Bhliain na Gaeilge agus eolas ar thábhacht na Gaeilge do bhaill an Chlub a chur ar an mbratach mhór
• Is gá go mbeidh an brat ar a laghad 100cm ar leithead agus 100cm ar airde
• Is féidir grianghraf den bhrat a chur chugainn trínár suíomh gréasáin www.gaeilge2013.ie
nó é a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.
Dáta tosaithe: 1 Feabhra 2013
Spriocdháta: 30 Aibreán 2013

Duais: Húdaí Bhliain na Gaeilge le haghaidh baill an ógchlub
a mbíonn an bua acu (teorainn 40 húdaí)
Eolas breise:
• Is féidir aon eolas breise faoin gcomórtas a lorg ó Chonradh na Gaeilge ag
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil. nó 00353 (0)1 4757401

Comórtas Amhránaíochta

Céard atá le déanamh:

•             Is féidir amhrán nua a chumadh nó amhrán ó cheoltóir eile a úsáid le focail nua agus an Ceol seinnte ag na mic léinn iad féin

•             Is gá an físeán a uaslódáil go youtube agus an nasc a chur chugainn trínársuíomh gréasáin ag www.gaeilge2013.ie nó é a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.">Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

(tá foirm iarratais ann ag: http://gaeilge2013.ie/glac-pairt/comortais/foirm-iontrala)

Spriocdhátaí: 18 Meitheamh (do chúrsaí i mí an Mheithimh amháin) nó 16 Iúil (do chúrsaí i mí Iúil amháin)nó 6 Lúnasa (do chúrsaí i mí Lúnasa amháin) 

Duais: T-léine Bhliain na Gaeilge le haghaidh suas le fiche buaiteoir gach mí ó aon choláiste amháin (spriocdhátaí luaite thuas)

Eolas breise:

•    Is féidir aon eolas breise faoin gcomórtas a lorg ó

Chonradh na Gaeilge ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil.

nó +353 (0)1 4757401

Agus T-LÉINTE IONTACHA a bhuachan gach mí (tá 60 t-léine le buachan thar an samhradh)

Comórtas Seanfhocail

Táimid ag lorg scoileanna le seanfhocal traidisiúnta nó seanfhocal nua a léiriú i slí spraíúil, cliste, difriúil. Beidh daltaí in ann cur isteach ar an gcomórtas trí bhrí an tseanfhocail a léiriú le:

• físeán drámata
• amhrán nó
• mórshaothar ealaíne

Dáta tosaithe: 01 Eanáir 2013
Spriocdháta: 03 Bealtaine 2013
Beifear in ann gach iarratas a uaslódáil ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ag www.gaeilge2013.ie ó 1 Eanáir 2013 ar aghaidh nó na hiarratais a chur sa phost chugainn
• Is féidir amhrán nó físeán a thaifead le físcheamara, fón
póca, iPad nó eile.
• Is féidir mórphíosa ealaíne a chur chugainn mar ghrianghraf Gach eolas ar fáil faoin gcomórtas seo ag www.gaeilge2013.ie ó 1 Eanáir 2013 ar aghaidh.

Duais: Tá duais iontach ann don bhunscoil agus don mheánscoil. Cuirfear geansaí cochaill ar aghaidh le haghaidh gach duine sa rang go mbíonn an bua acu

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:19PM Oct 03