Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Baile

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Term Definition
dian

strict / severe / intense

Suirbhé

Cé chomh minic is a théann tú i mbun aclaíochta?

Torthaí

Twitter