Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Luain 20 Bealtaine 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Baile

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3738 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Term Definition
i leith

concerning

Suirbhé

An raibh ort déileáil le bulaíocht ag aon am ag an obair/ar scoil?
Torthaí

Twitter