Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Díospóireacht Ní féidir le leabhair chlóite dul in iomaíocht le ríomhleabhair a thuilleadh

Ní féidir le leabhair chlóite dul in iomaíocht le ríomhleabhair a thuilleadh

Ríomhphost Priontáil PDF

I bhfabhar 


Cosúil leis an dlúthdhiosca ag athchur téipeanna agus MP3 ag athchur dlúthdhioscaí, tiocfaidh an ríomhleabhar chun tosaigh in aghaidh na leabhar clóite. Bhí fadhb ag daoine leis an ríomhleabhar cheana toisc gur éirigh súile na ndaoine tuirseach ag féachaint ar scáileán agus iad ag léamh. Chomh maith leis sin, cé go raibh ríomhairí glúine gluaisteach, ní raibh siad chomh gluaisteach le leabhair. Ach leis na gléasanna nua cosúil leis an iPad agus an Kindle, ní fadhb í sin a thuilleadh. Tá siad ar an meáchan céanna le leabhar. Is féidir leat Kindle a chur i do phóca nach mór. Ní bhíonn an scáileán chomh trom ar do shúile ach an oiread, go háirithe i gcás an Kindle toisc go bhfuil scáileán neamhlonrach aige. Tá cuma an leabhair chlóite ar scáileán Kindle anois.

Ar phointe eile, ach is pointe tábhachtach é, tá na ríomhleabhair níos saoire ná na leabhair chlóite anois agus gan amhras ar bith, níos fearr don timpeallacht. Sna laethanta seo is iad na rudaí is tábhachtaí ná an timpeallacht agus costas earraí. Nílim a rá go bhfuil an iPad saor, ach tá na ríomhleabhair saor go leor má tá iPad nó Kindle agat. Is iomaí ríomhleabhar atá ar fáil soar in aisce chomh maith, go háirithe seanleabhair. Maidir leis an Kindle, is féidir leat na céadta leabhar a chur air agus gan amhras ní hiomaí teach le spás do leabharlann mar seo. Tá ár saol ag éirí níos eagraithe de réir na teicneolaíochta agus is sampla eile den teicneolaíocht sin é an ríomhleabhar ag teacht chun tosaigh.

Patrick Stewart

Baile Átha Cliath

MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge


Tá rud amháin cinnte faoin saol seo agus is é sin go dtiocfaidh athruithe air. Tháinig deireadh le na gceirníní vinile faoin am gur tháinig mise ar an saol agus is iomaí athrú atá feicthe ó shin, bíodh sé chun feabhais nó chun donais. Tá beagnach dearmad déanta againn ar an téip agus ar an fhístéip agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil todhchaí an dlúthdhiosca idir dhá cheann na meá. Is deacair a shamhlú go bhfuil cinnteacht an leabhair chlóite i mbaol anois.

Tá muid ag bogadh i dtreo na simplíochta i gcónaí in achan réimse den saol. Ba mhaith linn an rud is gaiste, is éifeachtaí, is éadroime, is lú, is áisiúla agus is saoire in aon bheart amháin. Cé nár mhaith liom é a admháil, déanann an gléas ríomhleabhair roinnt mhaith de na mianta sin a chomhlíonadh. Is féidir na mílte leabhar a cheannach agus a shabháil air. Tá na mílte leabhar saor ó chóipcheart anois agus iad ar fáil saor in aisce. Is féidir leat an gléas ríomhleabhair a iompar ar laethanta saoire agus bheadh do sháith le léamh agat agus tú ag déanamh shú na gréine ar an trá. Cinnte tá sé níos saoire i ndiaidh duit an gléas ríomhleabhair féin a cheannach. Is fearr i bhfad iad na ríomhleabhair don timpeallacht chomh maith.

Ach, is gá machnamh a dhéanamh ar an saol gan leabhair chlóite. Tiocfaidh deireadh leis na siopaí leabhar. Ní bheidh muid ábalta leabhair a roinnt lenár gcairde. Ní bhfaighfidh muid aon chuid den bholadh sin a thagann ó na seanleabhair. Ní bheidh stair an leabhair féin nó scéal na léitheoirí le meas. Ní bheidh leabhair inár lámha cois tine a thuilleadh, ach ríomhaire beag eile.

Méabh Ní Thuathaláin

Béal Feirste

MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge


I gcoinne


Cinnte tá buntáistí a bhaineann le ríomhleabhair. Is féidir na céadta leabhar a shábháil ar do ríomhaire agus beidh siad ar fad san áit chéanna. Má tá dhá nó trí cinn le léamh agat beidh sé i bhfad níos éasca iad a iompar agus iad ar ríomhaire agat. Tá buntáistí eile ann i leith staidéir chomh maith, ní hamháin le hiompair ach maidir leis an taighde freisin. Ní gá a bheith greamaithe sa leabharlann ag cuardach agus mar sin de a thuilleadh. Is féidir na leabhair a íoslódáil, an t-eolas a shábháil in áit amháin agus leathnaigh áirithe a mharcáil. Freisin is féidir le daoine le fadhbanna súile an clóchur a mhéadú.

Leanann na buntaistí ar aghaidh is ar aghaidh agus ní féidir liom a shéanadh go bhfuilim go pearsanta ar son na ríomhleabhar. É sin ráite, ní dóigh liom go seasfaidh said in áit na leabhar clóite go deo. Ar bhonn praiticiúil, is ar éigin go mbeadh an bua ag an leabhar clóite ach is só de shórt anois é a bhíonn ag teastáil ó an-chuid daoine agus iad ar an mbus, ar an eitleán nó fiú sa leaba. Ina theannta sin, níl rud ar bith cosúil leis an mbrionglóid idéalach choitianta sin de leabhar a bheith i do lámh agat agus tú i do luí cois farraige ag ligean do scíth thar lear. Ní fhéadfadh ríomhleabhar an bhrionglóid sin nó fiú an fheidhm sin a chomhlíonadh, toisc an teas agus an baol gada a bheadh ann nuair a fhágfadh an t-úinéir chun dul ag snámh. Feictear go bhfuil buntáistí áirithe ag baint leis na leabhair chlóite in éineacht leis an gcompord agus leis an áthas a sholáthraíonn siad go fóill.

Niamh Ní Chadhla

Baile Átha Cliath

MA Scríobh agus Cumarsáid na GaeilgeNíl ré na leabhar clóite ag críochnú. Tháinig dul chun cinn den scoth maidir le ríomhleabhair le déanaí, ach tá an lámh in uachtar fós ag na leabhair chlóite. Bíonn siopaí leabhar forleathan i ngach baile ar domhan, agus mura bhfuil ceann ann, díoltar leabhair i roinnt mhaith siopaí eile cosúil le stáisiúin pheitril agus ollmhargaidh. Cinnte nach bhfuil ríomhleabhair ar fáil chomh forleathan sin.

Is féidir leat leabhar clóite a phiocadh suas agus é a thabhairt leat go héasca. Bíonn leabhair chlóite saor go leor chomh maith. Ní bhíonn mórán de na leabhair ar an liosta is mó a bhfuil ceannach orthu níos costasaí ná deich euro, agus is féidir leat iad a dhíol ar aghaidh nuair a bhíonn tú críochnaithe leo.

Caithfidh trealamh costasach a bheith agat chun ríomhleabhair a léamh. Tá a fhios agam go ndéarfadh na hionadaithe ó Amazon Kindle go bhfaighfeá an t-airgead ar ais tar éis cúpla mí, ach i mo thuairimse, bheadh sé níos fearr gnáthleabhar a cheannach agus é a chur le do bhailiúchán féin ná comhaid nua a chur ar do ríomhaire. Ní bheadh tú in ann cóip shínithe a fháil ar do Kindle, nó cóip ón gcéad eagrán, agus ar ndóigh ní bhainfeadh an spraoi céanna le leabhair mura mbeadh tú in ann na leathanaigh a chasadh ag buaicphointí an scéil.

Daire Ó Braonáin

Baile Átha Cliath

MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter