Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Díospóireacht Ba cheart do gach úinéir réadmhaoine cónaithe an Muirear Teaghlaigh a íoc

Ba cheart do gach úinéir réadmhaoine cónaithe an Muirear Teaghlaigh a íoc

Ríomhphost Priontáil PDF

I bhfabhar

Sa cháinaisnéis deireanach, fógraíodh go mbeadh muirear bliantúil nua le híoc ón mbliain seo ar aghaidh. Ní haon ionadh é go bhfuil cuid mhaith daoine ag gearán faoi seo ach, i ndáiríre, íoctar táillí den saghas seo in an-chuid tíortha san Eoraip. Cén fáth go mbeadh an scéal difriúil dúinne? Tá an tír seo báite i bhfiacha faoi láthair agus tá a fhios agam go maith nach bhfuil daoine ag iarraidh níos mó airgid a chur i bpócaí na mbaincéirí, ach ní bheidh sé seo i gceist leis an Muirear Teaghlaigh. Beidh ar gach úinéir réadmhaoine cónaithe méid beag a íoc chun airgead breise a chur ar fáil do sheirbhísí áitiúla .i. beidh an t-airgead a bhaileofar ag dul ar ais ina gceantair féin. Tá costais ag baint le seirbhísí ar nós páirceanna agus clós súgartha. Nár cheart íoc astu chun iad a choinneáil glan agus néata?

 Tuairiscítear go bhfuil feachtas ar bun i láthair na huaire ag moladh do mhuintir na tíre neamhaird a dhéanamh den táille seo. Deirtear go bhfuil dóthain cánacha ann cheana féin agus nach bhfuil airgead breise ag muintir na tíre chun íoc as ceann eile. I mo thuairim féin, ní costas ró-ard é €100 in aghaidh na bliana (níos lú na €2 gach seachtain) chun seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil i gceantair áitiúla ar fud na tíre.

Áine Keegan as Baile Átha Cliath
MA Scríobh agus Cumarsáid na GaeilgeI gcoinne

Ní aontaím leis an Muirear Teaghlaigh seo ar chor ar bith. Chuir an tAire Comhshaoil Phil Hogan an muirear i bhfeidhm i mí Eanáir agus tá go dtí an Satharn beag seo, an 31ú Márta, againn le hé a íoc. Cé go bhfuil an tír i dteideal 160 milliún euro a thuilleamh mar thoradh air, níl sé de chumas ag mórán daoine an táille a íoc. Tuigeann Phil Hogan an cruachás ina bhfuilimid uilig sáinithe faoi láthair ach tá daoine sa tír seo nach féidir leo na billí morgáiste agus leictreachais a íoc, nó fiú a ndóthain bia a chur ar an mbord cheana féin, gan trácht ar mhuirear teaghlaigh anuas ar gach rud eile. Faoin Luan, bhí thart ar 328,000 duine i ndiaidh an táille a íoc de réir dealraimh, timpeall ar 1/5 de dhaonra na tíre.

 Tá Hogan diongbháilte go mbeidh impleachtaí i gceist agus tá cáin le bheith curtha ar gach duine nach n-íocann roimh an Satharn. Is cáin mhíchóir atá i gceist leis seo agus i ndeireadh na dála, níl sé de chumas ag Hogan tromlach na tíre a tharraingt os comhair na cúirte. Feicfimid amach anseo céard a tharlóidh ach chuala mé ar maidin go mbeadh ar 9,000 duine an Muirear Teaghlaigh a íoc gach uair an chloig go dtí cúig a chlog ar an Satharn chun an 160 milliún a bhailiú. Mar is eol do chách, ní tharlóidh sé seo. Beidh éifeacht ag bagairtí Hogan ar chuid de na daoine sa tír ach is léir nach n-éireoidh leis ach mí-chlú a tharraingt air féin go dtí go gcuireann sé stop leis an tseafóid.

Marc Ó Fearáin as Baile Átha Cliath
MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

 

Cén fáth go mbíonn orainn mar thír glanadh suas i ndiaidh sheafóid an rialtais gach aon uair? Nach bhfuil gach aon duine faoin mbarúil chéanna, gurb é locht an rialtais go bhfuil an tír i bponc ó thaobh airgid de? Ghearr siad siar ar an-chuid pánna, tá i bhfad níos mó cánach á íoc againn go léir agus anois ba mhaith leo go n-íocfadh gach úinéir réadmhaoine cónaithe an Muirear Teaghlaigh. A thiarcais!

Cathain a stopfaidh an bhullaíocht seo? Níl cúis ná cás ann leis an Muirear Teaghlaigh seo a íoc, ach amháin go mbeadh an rialtas in ann níos mó airgid a thuilleamh ón duine daonna.

Deir an tAire Comhshaoil, Phil Hogan, go mbeidh ar úinéirí tí dul os comhair na cúirte mura n-íocann an Muirear Teaghlaigh seo. An dteastaíonn ó na húinéirí seo go mbeadh taifead cóiriúil acu? Ní theastaíonn! Mura bhfuil sé seo ina bhulaíocht, níl a fhios agam céard é.

Anuas air sin, tá Phil Hogan tar éis foireann a fháil chun dul ó theach go teach chun an táille uafásach seo a bhailiú. I ndáiríre, tá an rialtas tar éis imeacht thar fóir! Nach dtuigeann an rialtas nach bhfuil an t-airgead seo le spáráil ag daoine? Is dóigh liom go bhfuil a gcuid súile dúnta, go háirithe nuair a bhíonn an nuacht ar siúl, mar tá méadú ollmhór tagtha ar an gcostas maireachtála. Níl daoine in ann bia a chur ar an mbord.  Conas gur féidir leo €100 sa bhreis a íoc?

Seafóid tríd is tríd. Caithfear stop a chur leis an rialtas láithreach!

Jennifer de Poire as Ceatharlach
Dioplóma Iarchéime Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

 

Cáin chúlchéimnitheach atá sa Mhuirear Teaghlaigh agus tá sé mar dhualgas orainn seasamh, mar phobal aontaithe, ina choinne. Tá deis ag pobal na hÉireann a mhíshástacht a chur in iúl don rialtas agus gan ghéilleadh dó. Níor cheart go gcuirfí an t-ualach seo ar ghnáthdhaoine, atá ag streachailt ó sheachtain go seachtain cheana féin. Ar ndóigh tá ceap milleáin déanta den Troika ach is ar rialtas Dáil Éireann atá an locht an uair seo. Is cinnte gur mhol an Troika gur cheart d'úinéirí tí cáin a íoc cosúil le húinéirí tithe eile san Eoraip ach ní raibh sé i gceist acu go gcuirfí bunráta €100 ar achan úinéir tí. Tá an rialtas ag gníomhnú ar bhealach a léiríonn go bhfuil siad aineolach agus faoi bhrú. Níl le déanamh ach súil a chaitheamh ar an phrácas atá déanta acu den Mhuirear Teaghlaigh. Easpa eagrúcháin, easpa tionscnaimh agus easpa cumais ba chúis leis an phíosa reáchtaíochta míchothrom neamhdhaonlathach seo.

Cén fáth ar cheart do dhuine atá ar an ghradam pá is ísle an méid céanna a íoc le duine saibhir? Cén fáth ar cheart do dhuine atá ina chónaí i dteaghasán nó árasán beag,  an méid céanna a íoc le duine atá ina chónaí i dteach mór millteach? Níor cheart dóibh.  Chuaigh an rialtas in iomrall leis an mhuirear seo agus cuirfear faoina bhráid gan mhoill nach bhfuil muintir na tíre sásta glacadh leis. Tá muid ag maireachtáil san aonú haois is fiche. Déan cothram an Muirear Teaglaigh agus íocfaidh muid ach chan go dtí sin!

Méabh Ní Thuathláin as Béal Feirste
MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

 

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter