Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Díospóireacht Ba cheart go rachadh daoine áirithe chun príosúin mar gheall ar Bhinse Mahon

Ba cheart go rachadh daoine áirithe chun príosúin mar gheall ar Bhinse Mahon

Ríomhphost Priontáil PDF

I bhfabhar:        

Táim go hiomlán i bhfabhar an rúin seo. Le déanaí tá an t-uafás i ndiaidh a bheith scríofa maidir le Binse Mahon agus tá leithéidí Bertie Ahern, Pádraig Flynn agus Liam Lawlor tar éis náire a tharraingt orthu féin agus ar Fhianna Fáil i gcoitinne. Chosain an tuairisc seo thart ar 300 milliún euro agus fós féin ní bheidh ar na fir thuas seal a chaitheamh i bpríosún. Níor chreid na breithimh an fhianaise a thug Bertie agus cé nár cúisíodh é, thuigeadar gur inis sé bréaga. Chailleamar uilig ár misneach i mBertie i 2008 nuair a thug sé fianaise sular éirigh sé as post an Taoisigh, ach tá Binse Mahon i ndiaidh a ainm a scriosadh go hiomlán. Sheas sé anuas mar bhall d’Fhianna Fáil le déanaí sular thug an páirtí féin bata is bóthar dó.

Is próiséas fada atá i gceist leis seo agus i ndáiríre bheadh gá le cás cúirte eile a thógáil i gcoinne na ndaoine a fuarthas ciontach i dTuarascáil Mahon chun iad a chur i bpríosún, óir nach féidir fianaise ó bhinse fiosraithe a usáid i gcás cúirte eile. N’fheadair cén fáth ach is léir go bhfuil sé seo ann chun leithéidí Ahern a chosaint. Tá pinsean ollmhór á ghlacadh acu uilig agus i ndáiríre is é an t-aon phionós a gearradh orthu go dtí seo ná go bhfuil cibé stádas a raibh acu imithe anois. Sílim go bhfuil siad i ndiaidh ceap magaidh a dhéanamh den tír agus is muidne na hamadáin atá tar éis íoc as an mbinse chun caimiléireacht leithéidí  Flynn agus Lawlor (nach maireann) a chruthú. Cé go raibh a fhios ag an domhan agus a mháthair go raibh caimiléireacht agus bréaga i gceist roimh Bhinse Mahon, tá píonós ceart tuillte ag leithéidí Ahern agus Flynn. Ba chóir go mbainfeadh na pinsin uathu agus go gcuirfí i bpríosún iad mar gheall ar an tseafóid a chruthaíodar.

Marc Ó Fearáin
Baile Átha Cliath
MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

 


Cuireadh daoine chun príosúin as a bheith ciontach i gcoireanna níos lú ná mar atá curtha faoi bhráid na gcaimiléirí a ainmníodh i dTuarascáil Mahon. Is follasach ón mhéid atá tagtha chun solais sa tuarascáil go bhfuil mian na sainte fréamhaithe go doimhin i measc pholaiteoirí na tíre seo. Ó aimsir Charlie Haughey ar aghaidh, ba léir go raibh polaiteoirí cama ag gníomhú i rialtas na hÉireann.

Ba cheart go gcuirfí an dlí ar na daoine áirithe seo a fuarthas ciontach. Is fiú eisimléir a dhéanamh de na daoine seo ionas go gcuirfí deireadh leis na drochchleachtais pholaitíochta. Dá gciontófaí gnáthdhuine, ní bheadh aon cheist ann ach go rachadh an duine áirithe sin chun príosúin. Tá na polaiteoirí seo á gcosaint ar chúis éigin agus is beag an baol go gcuirfear an dlí orthu. Deir Éamon Ó Cuiv, iar-leascheannaire de chuid Fhianna Fáil, nach dtuigeann sé féin cén fáth nach raibh an dlí á chur ar na daoine seo nuair a bhí sé soiléir go raibh caimiléireacht ar bun acu.

Is ábhar iontais é nach ngearrfar pinsin óllmhóra na bpolaiteoirí áirithe seo go fóill. Cé nach bhfuil an rialtas sásta dul sa tóir ar Bhertie Ahern agus a chomhghleacaithe, tá siad ag bagairt an dlí ar dhaoine nár íoc an muirear teaghlaigh. Níl aon chiall ag baint leis seo. Tuigtear go bhfuil sábháil airgid ar cheann de na príomhspriocanna ar chlár oibre an rialtais. Tapaigh an deis seo, a Enda - tóg an t-airgead ó phocaí troma na bpolaiteoirí cama in áit pócaí folmha ghnáthdhaoine na tíre seo.  

Méabh Ní Thuathaláin
Béal Feirste
MA: Scríobh agus Cumarsáid na GaeilgeTá muid róbhog ar choireacht an bhóna bháin sa tír seo. Níor cuireadh éinne i bpríosún i ndhiaidh an thobhchliseadh bainc. Chruthaigh amhantraithe airgeadais géarchéim geilleagair sa tír seo gan phionós. Tá na daoine ag cailleadh muinín sa chóras polaitaíochta agus ba mhaith leo gníomhaíocht a fheiceáil.

I measc na n-amhantraithe, bhí amhantraithe talún agus forbróirí réadmhaoine. Chruthaigh siad boilgeog réadmhaoine le chéile le cabhair ó pholaiteoirí agus ó chomhairleoirí. Ní gnáthpholaiteoirí atá i gceist anseo ach an tIar-Thaoiseach, Bertie Ahern, agus Feisire de Pharlaimint na hEorpa, Pádraig Flynn, i measc daoine eile ó ghach pairtí polaitíochta.

Ardaíodh praghsanna tí mar gheall ar an mboilgeog bhréagach seo. Chaitheadh gnáthdhaoine iasachtaí ollmhóra a fháil chun díon a chur os cionn a gcinn agus bhí na bainc lán-sásta an t-airgead seo a thabhairt dóibh. Fuair bainc Éireannacha iasachtaí ollmhóra ó bhainc Eorpacha chun an airgid seo a thabhairt amach agus lean an córas mar sin go dtí gur thit an tóin as. Tá a fhios againn go léir cad a tharla ansin nuair a tháinig an CAI/AE isteach le cinntiú nach scaipfí an ghéarchéim seo ar fud na hEorpa.

Bhí na polaiteoirí, a ainmníodh sa tuairisc Bhinse Mahon, éillitheach. Ghlac siad le híocaíochtaí mídhleathacha agus chruthaigh siad an-damáiste tríd a gcleachtais éillitheacha. Ba cheart go rachadh siad go príosún chun misneach sa chóras polaitíochta a chothú i measc mhuintir na hÉireann an athuair.

Pádraig Stewart
Baile Átha Cliath
Dioplóma Iarchéime: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge


I gcoinne:

Fuarthas amach mar gheall ar Bhinse Mahon go raibh cuid mhaith d’iar-rialtas na hÉireann gafa le caimileiréireacht, an tIar-Thaoiseach Bertie Ahern ina measc. Is léir gur inis siad bréaga maidir le hairgead a bhí i gcuntais éagsúla agus gur ghlac cuid acu le breabanna. Chuir Bertie agus a chairde fabhair dallamullóg ar mhuintir na hÉireann - ghoid siad ón tír agus chothaigh siad an cúlú eacnamaíochta atá faoi lán seoil anois. Tá siad ciontach i gcionta agus tá dóthain fianaise sa tuairisc seo chun cás cúirte a chruthú ina gcoinne ach, faoraor, ní féidir í a úsáid. Beidh ar an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí cás úr a thógáil agus iniúchadh nua a dhéanamh é féin.

Tá breis is €300 milliún caite ar Bhinse Mahon agus is leor sin. Ní feidir a shéanadh go bhfuil seal sa phríosún tuillte ag Bertie agus a chomhghleacaithe ach tá ospidéal páistí le tógáil, tá fiacha le híoc agus forbairt eacnamaíochta le cothú againn. Ní fiú breis airgid a chaitheamh ar na polaiteoirí seo. Ina ainneoin sin, caithfear píonós a chur orthu. Ainmníodh agus náiríodh Bertie agus an chuid eile sa Bhinse agus léiríodh gur pholaiteoirí, fir ghnó agus daoine cama iad. Ní hamháin nach meánn a n-ainmneacha  brobh féir in Éirinn anois ach is eolas poiblí thar lear é nach maith an rud é gnó ar bith nó fiú teagmháil a dhéanamh leo. Cuireadh ó Fhianna Fáil iad ach caithfear na pinsin a bhaint uathu chomh maith. Níl loighic ag baint le hairgead a shábháil trí chás cúirte a sheachaint ach na milliúin á gcaitheamh ag tabhairt trí nó ceithre phinsean an duine do na fir chama seo.

Niamh Ní Chadhla
Baile Átha Cliath
MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter