Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Luain 28 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Díospóireacht I gceann cúig bliana, ní bheidh againn ach fóin chliste

I gceann cúig bliana, ní bheidh againn ach fóin chliste

Ríomhphost Priontáil PDF

I bhfabhar:   
Táimse den tuairim nach mbeidh againn ach fóin chliste i gceann cúpla bliain. Faoi láthair, tá na fóin seo ag éirí níos saoire agus níos coiteanta an t-am ar fad. Go deimhin, is minic a bhíonn siad saor in aisce le conradh fadtéarmach. Mar sin, cén fáth go n-íocfadh aon duine as fón simplí a bheadh níos costasaí?

Mura dtuigeann tú go díreach an tóir iontach atá ar theicneolaíocht nua-aimseartha den saghas seo, ní gá ach na nuachtáin a léamh. Mar shampla, le déanaí díoladh an aip ‘Instagram’ ar $1 billiún agus bhí 10 milliún úsáideoir nua aige beagnach láithreach bonn ina dhiaidh. Léiríonn sé seo an t-éileamh atá ar fhóin chliste agus a leithéid. Deirtear go mbeidh margadh níos mó ann do na fóin chliste ná mar atá ann do ríomhairí go luath agus caithfidh mé a rá go n-aontaím leis seo.

Ní gá ach smaoineamh siar ar na hathruithe móra teicneolaíochta a tharla le deich mbliana anuas. Is féidir linn ár bhfóin a úsáid chun scimeáil ar an idirlíon, chun éisteacht le ceol agus chun grianghraif a ghlacadh. Fiú mura bhfuil fón cliste ag duine, is beag seans nach bhfuil gnéithe eile ar fáil ar an ngnáthfhón. Go deimhin, níor bunaíodh ‘Instagram’ ach dhá bhliain ó shin agus taispeánann sé seo cé chomh tapa is a athraíonn an teicneolaíocht sa lá atá inniu ann. An cheist is mó ná an mbeidh na siopaí fós sásta fóin shimplí a dhíol i gceann bliana nó dhó? Nílim róchinnte go mbeidh margadh ann dóibh amach anseo.

Áine Keegan
Baile Átha Cliath
MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge


Gan cheist, ba bhliain fhuaimintiúil do mhargadh na bhfón cliste í 2011.  Táimid ar fad inár bhfinnéithe ar bhumaile na ngléasanna boise, soghluaiste, tapa Android, agus na ngléasanna daora, leictreonacha, cumarsáide, ilfheidhmeacha céanna sin ag teacht i dtír ar dhomhan na teicneolaíochta.

Rinneadh athchóiriú mór ar an bhfón cliste anuraidh agus d’éirigh sé níos éasca é a aimsiú agus a úsáid. Tá an chuma ar an scéal go bhfuil sainghléas ann do gach aon neach anois, beag beann ar ár n-ioncam nó stíl mhaireachtála.

Tá na réadtiomnóirí an-dóchasach faoi thodhchaí an mhargaidh agus go dtiocfaidh athrú eile chun feabhais ar na háiseanna seo. Níl siad ag déanamh moille ar a mbealach, leis na sonraíochtaí á bhfeabhsú acu arís is arís eile.  Cheana féin, tá sé níos pléisiúrtha ná riamh na gutháin soghluaiste a úsáid chun brabhsáil ar an idirlíon de bharr go bhfuil an tseirbhís iontach tapaigh le torthaí níos fearr, le comhéadain ghrafacha den scoth agus le scáileáin ar ardchaighdeán.

Is deacair a rá cén tóir a bheidh ar na fóin chliste sa todhchaí nuair a bheidh siad an-ghar d’inniúlacht an ríomhaire a mheaitseáil. Gan amhras ar bith, tá na fóin ar fad le bheith athghléasta leis an gcéad ghlúin eile de ghléasanna agus d’aipeanna. Tá deis mhaith ann fós an chruthaitheacht agus an talann go léir  a bhaineann leis an tionscal seo a chur in iúl agus tá Éire lárnach sna cúrsaí seo ar fad.

Cristíona Ní Shé
Ciarraí
MA: Scríobh agus Cumarsáid na GaeilgeNíl srian ag baint le na teicneolaíochta. Bíonn forbairt á déanamh ar an teicneolaíocht go síoraí agus níl nasc a thuilleadh idir an teicneolaíocht agus an saol proifisiúnta amháin. Tá nasc láidir ann anois idir an teicneolaíocht agus saol laethúil an ghnáthdhuine. Is iad na fóin chliste an claonadh nua atá ag muintir an domhain faoi láthair. Is ríomhaire beag póca atá i gceist leis an bhfón cliste. Bíonn ceamairí, an t-idirlíon, cluichí agus ríomhphoist ar fáil ar an ngléas teileafóin seo.

Aireagán réabhlóideach a bhí san idirlíon nuair a tháinig sé ar an bhfód. D’athraigh sé an saol do chách. Tá an t-idirlíon fós ag fás agus is áis é anois a mbaineann gach duine agus gach rud úsáid as, na meáin shóisialta ach go háirithe. Bíonn daoine ag iarraidh gach gné den saol laethúil a roinnt lena chéile agus is iad na fóin chliste an tslí is tapúla chun an scéal a scaipeadh. Is ar éigin nach mbíonn siad i seilbh dhaoine chuile nóiméad den lá.

Is é Instagram teideal na haipe is cáiliúla i measc lucht na teicneolaíochta faoi láthair. Bíonn gach duine ag iarriadh griangraif a chur in airde ar shuíomhanna na meán sóisialta agus tá an prionsabal bunaithe ar scéal a scaipeadh ar an toirt - an béile deas a bhí díreach curtha os do chomhair amach, an gúna nua atá á chaitheamh agat nó fiú íomhá dhraíochtúil atá díreach feicthe agat.

Baineann fás agus forbairt leis an teicneolaíocht i gcónaí agus níl aon leigheas an an ngnáthdhuine air sin. I gceann cúig bliana, beidh fón cliste ag gach duine cinnte - nó b’fhéidir uasghrádú air!

Niamh Ní Chadhla
Baile Átha Cliath
MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge


I gcoinne:

Má tá aon fhírinne sa ráiteas seo bheadh fonn orm dul i bhfad ón tír seo chuig áit éigin nach bhfuil greim chomh daingean ag an idirlíon ar shaol na ndaoine. Tá mé tinn tuirseach de na fóin chliste seo. Tá ríomhairí go leor ann. Is ionann fás an fhóin chliste seo agus tuilleadh daoine ag roinnt achan uile tuairim a thagann chucu leis an domhan mór. Tuairimí, eolas faoi cad atá léite acu agus eolas fúthu féin gur chuma linn ar fad faoi.

Bhí am ann go raibh comhrá, ársú scéaltaí agus craic i réim i measc mhuintir na hÉireann. Ach tá faitíos orm go mbeidh scileanna bunúsacha cumarsáide ligthe i ndearmad le teacht chun cinn an fhóin chliste. Seans gur féidir smaoineadh ar chara de do chuid féin a bhíonn go mór ag brath ar an fhón cliste, duine a bhíonn i gcónaí ag cinntiú nach bhfuil téacs, tweet nó teachtaireacht Facebook i ndiaidh tagtha isteach. Is beag is fiú leis an chomhrá nuair atá a leithéid de neamhaird déanta de. Léirigh an fón cliste a cheann dána arís i seisiún ceoil ar na mallaibh nuair a bhí briseadh idir na poirt agus achan ceoltóir gnóthach i ndomhan mór na bhfón beag s’acu féin.

In áit a bheith sásta leis an áit ina bhfuilimid, tá claonadh láidir ann anois logáil isteach ar Facebook nó Twitter le feiceáil cad atá ar siúl ag daoine eile. Tuigim an tarraingt. Is maith a bheith eolach ar chúrsaí, tá muid uilig fiosrach, agus is maith linn dea-íomhá a chothú dínn féin. Drochnósanna atá iontu, áfach. Drochnósanna a chuireann an fón cliste chun tosaigh!

Méabh Ní Thuathaláin
Béal Feirste
MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter