Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 27 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha 'Tost fada' - scéal ón gCanónach féin

'Tost fada' - scéal ón gCanónach féin

An dócha go bhfaca sibh clár iontach, suimiúil darbh ainm Tost fada, a bhí craolta ar RTÉ 1 ar an Luan seo caite, a chairde.

Is clár faoi stair agus faoi shinsear an Chanónaigh Seoirse Salter, a bhí ann, a rugadh in Iarthar Chorcaí 87 bliain ó shin agus atá i mbláth na sláinte fós, bail ó Dhia air, ag insint a scéalta dúinn.

Is fiú féachaint ar an gclár seo ar seinnteoir RTÉ más féidir mar caithfidh mé a rá gur chuir sé ionadh agus alltacht ormsa faoi chúrsaí a tharla in Iarthar Chorcaí, mo dhúthaigh dhúchais féin maidir le deacrachtaí agus difríochtaí idir na Caitlicigh agus Protastúnaigh.

Cloisimid faoi trioblóidí an Tuaiscirt agus táimid dóchasach go bhfuil síolta síochána curtha ag an am seo ar aon nós agus bímid ag guí go leanfaidh sé linn agus ag éisteacht le scéal an Chanónaigh, táimid fíorbhuíoch go bhfuil na laethanta sin thart i gceart freisin.

Caithfidh mé a rá gur rugadh agus tógadh mise i bpobal na bProtastúnach agus níl agam ach smaointe aoibhne, dearfa faoi na laethanta sin, dar an Leabhair. Is minic a chuala mé m'athair ag rá gurb iad na Protastúnaigh (a bhí mórthimpeall orainn ar gach taobh) na daoine ab fhearr riamh maidir le lámh chúnta agus gar práinneach a dhéanamh duit in am an ghátair.

Bhain sin le cúrsaí feirmeoireachta nó obair tís, idir na mná agus chaitheamar a lán ama i dtithe ar gcomharsana ag ól tae agus ag scoraíocht - bhaineamar spraoi agus siamsaíocht amach agus ní raibh difríocht ar bith ach amháin gur bhuaileamar leo ar a slí chuig Searmanas an Domhnaigh agus sinne ag filleadh ón Aifreann.

Chuir sin as domsa mar ní bheadh Sadie sa bhaile chun tae agus císte milis a chur ar fáil dúinn agus bhí sé de nós againne mar chlann, bualadh isteach uirthi agus sinn ag gabháil thar bhráid- chuir sí fáilte is fiche romhainn gan teip.

Sin iad na dea-smaointe a fhanann liom faoi mo chomharsana Protastúnacha.

Is maith an faoiseamh do Sheoirse Salter a scéal a insint agus bheith ábalta cuairt a thabhairt ar sheanteach a athar agus ba mhór an fáilte a cuireadh roimhe ón gclann Caitliceach atá ina gcónaí ann anois.

Is iontach go bhfuil suaimhneas agus na síochána buailte linn.

Is mise le meas,

Eilís Uí Bhriain


Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter