Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 27 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha Cad faoi todhchaí na Gaeilge i gceantair na Gaeltachta?

Cad faoi todhchaí na Gaeilge i gceantair na Gaeltachta?

Scéim Labhairt na Gaeilge 2010/2011

Cad faoi todhchaí na Gaeilge i gceantair na Gaeltachta?  Bhí ionadh orm a chloisteáil nach bhfuil ach ocht dteaghlach ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt iontu in Eachréidh na Gaillimhe. Sin figiúirí a tháinig ó Thorthaí Scéim Labhairt na Gaeilge 2010/2011. Bím ag smaoineamh ar na teaghlaigh lasmuigh den Ghaeltacht atá 'tógtha' le Gaeilge agus ní bhfuair siad aitheantas riamh agus tá a leithéid ann, geallaimse duit. B'iontach an dul chun cinn é na teaghlaigh sin a ghríosú agus a mhealladh chun Gaeilge a scaipeadh agus ina theannta sin, ba bhreá dá mbeadh Gaeilge scaipthe níos fairsinge agus níos suntasaí i measc an phobail, maidir le seirbhísí poiblí agus lucht gnó.

Eilís Uí Bhriain

Caisleán Uí Liatháin

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?




Torthaí

Twitter