Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 26 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha Mic léinn Ghaeilge faoi mhíbhuntáiste ag studentfinance.ie

Mic léinn Ghaeilge faoi mhíbhuntáiste ag studentfinance.ie

A Chairde,

Ta iallach ar mhic léinn tríú leibhéal dul chuig suíomh idirlín anois chun deontas mac léinn a fháil (seachas chuig an hÚdaráis áitiúla mar a bhí – a thug seirbhís Ghaeilge).

Anois is www.studentfinance.ie atá le húsáid ag na mic léinn agus iad ag déanamh iarratas ar dheontas. Tá an chéad leathanach i nGaeilge, ach an chuid eile ar fad i mBéarla ar an suíomh seo.

Fágann seo mic léinn le Gaeilge agus go háirithe mic léinn na Gaeltachta faoi míbhuntáiste mór mar nach bhfuil sé ar a gcumas iarratas a dhéanamh as Gaeilge.

Le meas,

Ionad Buail Isteach

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter