Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 27 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha Is é an bóthar mór an Cóngar...

Is é an bóthar mór an Cóngar...

Is  é  an  bóthar  mór  an  Cóngar...

Níl dabht ar bith ach go bhfuil baint ollmhór ag an modh cainte sin, téacsáil ar shaolta na ndaoine sa lá atá inniu ann agus i láthair na huaire, feictear gach saghas clamhsáin agus plé forleathan faoi úsaid an 'Fada' uasal agus téacs na Gaeilge in úsáid ag Gaeilgeoirí.

Ní raibh fhios agam go raibh sé níos costasaí téacs a chur trí mheán na Gaeilge ach deir mo chairde gur sin an scéal ambaist.

Nuair a tháinig Seán Óg Uasal Ó hAilpín isteach chun tús a chur le Grúpa na Gaeilge i gCathair Chorcaí cúpla bliana ó shin, thaispeáin sé dúinn conas mar a chuirtear an 'fada uasal' ar na focail agus sinne i dteagmháil le chéile.  Ara, nach orainn a bhí ríméad an Domhain mar bhí fionnachtain úrnua tar éis breacadh anuas orainn. Thaitin sé linn mar féachann sé i bhfad níos Gaelaí nuair atá seanthréith agus comhartha intreach na teanga le feiscint i gcanúint agus scríbhneoireacht na Gaeilge.

Ní raibh fhios againn go raibh cúpla cent breise ag baint leis in am an chúlaithe eacnamaíochta ach sílim nárbh aon chúis buartha dúinn é sin mar bhíomar tógtha leis an seans nua chun Gaeilge shlachtmhar, cruinn a úsáid.

Mar a dúirt ball de ghrúpa na Gaeilge seo... ní scil iománaíochta amháin atá mar bhua ag Seán Óg, bail ó Dhia air!

Le meas,

Eilís Uí Bhriain

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter