Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 06 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha An bhfuil gá leis an Teastas Sóisearach?!

An bhfuil gá leis an Teastas Sóisearach?!

Féach ar an gceist sin thuas! B'shin é an cheist a chuir Dáithí Ó Sé do léitheoirí 'Foinse' ar an gCéadaoin seo caite agus caithim a rá gur chuir sé dallamullóg ormsa beagáinín. "Múintear na hábhair seo sna seomraí ranga, ach ní mhúintear do scoláirí conas eolas a bhailiú i gceart..." Lean an scríbhneoir ar aghaidh leis an ábhar céanna agus is dócha go raibh sé a rá nach bhfuil na scoláirí ábalta déileáil leis an mbrú seo chomh hóg sin ina saolta, luaigh sé na cóisirí a leanann na torthaí freisin agus "na cailíní óga ag titim ar fud na háite agus iad ólta..." Bhuel is iontach an rud é 'ciall cheannaithe' agus bhí orainn go léir cúpla ceacht a fhoghlaim uair éigin inár saolta! Tuigim go bhfuil imní air faoi dhaoine óga atá ag fulaingt faoin bhrú.

An bhfuil an ceart ag Dáithí? Cuirim an cheist – cad eile is féidir a dhéanamh maidir le cúrsaí dara leibhéal chun na daltaí a ullmhú le haghaidh na hArdteiste? Creidim féin gur fiú obair a chur isteach agus caighdeán cuíosach ard a ghnóthú don Teastas Sóisearach mar is céim ar aghaidh suntasach é don Scrúdú Mór – an Ardteist. Is dócha go bhfuil sé suas don scoláire féin maidir le staidéar don Chéad Scrúdú Mór sa Mheánscoil ach is ceann tábhachtach é, dar liomsa. Tá siad óg fós agus mar a deireann an seanfhocal...Ní thagann ciall roimh aois!

Mise le meas
Eilís Uí Bhriain
Caisleán Uí Liatháin

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter