Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Luain 04 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha Maidhc Dainín agus Dáithí Ó Sé

Maidhc Dainín agus Dáithí Ó Sé

"...Gan dabht, caithfead a rá go raibh an t-ádh dearg liom i ngach cor dár chasas ón dtráthnóna Domhnaigh úd a phreabas ar an mbád bán sa Chaladh Thuaidh in 1958. Anois ,bhí formhór stáit Mheiriceá siúlta agam agus casta le gach sórt agus déantús de dhuine, ón bhfear gorm go dtí an Spáinneach, gan trácht ar Iodálaigh, Polannaigh agus araile. ...an saol lasmuigh oideachas orm ná beadh ar chumas aon Ollscoile a mhúineadh dom. Mhúnlaigh sé m’aigne, mo chroí agus mo smaointe... Bhuail sonuachar maith liom agus bhronn Dia beirt pháiste sláintiúil orainn. Sea, mar sin, cad a thug abhaile mé?..."

Sin mar a scríobh Maidhc Dainín, athair uasal do Dháithí Ó Sé agus gan dabht tugann sé sin brí dhomhain don tseanfhocal ...'Briseann an dúchas tré shúilibh an chait' ! Is taistealaí fiosrach é Dáithí ina dhiaidh mar a chonaiceamar ar an gclár iontach sin a craoladh i Meiriceá darbh ainm Route 66 inar thaisteal an Ciarraíoch gach cúinne des na Stáit éagsúla... ach tá sé ar ais in Éirinn socraithe síos go breá sásta agus ag díriú isteach ar an gclár nua an tseachtain seo RTÉ Today. Is iontach go bhfuil triúr Gaeilgeoirí dúchasacha ar an gclár seo agus níl dabht ar bith ach go mbeidh taoscán rathúil den teanga álainn náisiúnta ar siúl sa chomhrá laethúil agus cinnte dearfa go bhfuil féith an chaidrimh ó dhúchas ag gach duine acu!

Eilís Uí Bhriain

Castlelyons

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter