Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Luain 04 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha Cloch mhór ar ár bpaidrín í an bhulaíocht

Cloch mhór ar ár bpaidrín í an bhulaíocht

A chara,

Cloch mhór atá ar ár bpaidrín sa lá atá inniu ann í an bhulaíocht. Is gné den saol é. Bhí sé ann riamh ach tá forbairt tagtha ar an gcineál bulaíochta a bhíonns ar siúl ag daoine óga anois ós rud é go bhfuil uirlisí nua tagtha ar an bhfód a chabhraíonn leis na bulaithe dul i bhfolach agus dul sa tóir ar dhaoine ar líne. Níl in aon bhulaí ach meatachán agus cabhraíonn na suíomhanna nua seo leo dul i mbun gnó gan aon ainm a chur leis an ionsaí nimhe a dheineann siad ar na híospartaigh bhochta. Tá daoine ag fulaingt i scoileanna ar fud na tíre leis an leatrom seo. Ag fulaingt go ciúin, uaireanta gan aon chabhair. Is domhan fíor-uaigneach é an domhan ina mhaireann na daoine bochta seo agus tá sé feicthe againn le déanaí cad a tharlaíonn nuair a cheapann duine óg nach bhfuil aon bhealach éalaithe fágtha acu seachas lámh a chur ina mbás féin. Tá ár tsochaí ag teip ar na daoine seo. Tá ár bpolaiteoirí ag teip ar na daoine seo agus tá ár scoileanna ag teip ar na daoine seo. Níor chóir go mbeadh eagla ar aon dalta in Éirinn dul ar scoil nó dul ar líne. Níor chóir go mbeadh aon suíomh ann do dhaoine óga a thugann cead tuairimí a thabhairt gan logáil isteach trí Facebook, Twitter nó Yahoo. Ní mór do na scoileanna troid níos fíochmhaire in aghaidh na mbulaithe agus an cultúr a athrú faoin "omerta" a bhíonn i réim uaireanta i measc na ndaltaí i dtaobh na bulaíochta. Ní mór do pholaiteoirí gníomhú níos mó chun an fhadhb a réiteach chomh maith.

Chuaigh cailín óg ó chontae Chiarraí i dteangbháil leis an bhfile iomráiteach Dave Lordan le déanaí ag lorg cabhrach ós rud é go raibh sí ag fulaingt ar scoil. Tá feachtas frithbhulaíochta ar siúl ag Dave fé láthair sna scoileanna agus bhí sí ag lorg comhairle uaidh don chruachás ina raibh sí. Spreag sin Dave chun dán a scríobh di. D'aistríos an dán go Gaeilge an lá cheana.

Bheadh sé deas guth a thabhairt do na daoine seo atá ag fulaingt chun droim láimhe a thabhairt don bhulaíocht amach anseo!

Le gach dea-ghuí,

Ciarán Ó Ceallaigh

 

Is duine mise

(Do chailín óg atá ag iarraidh freastal ar scoil i gCo Chiarraí in ainneoin na mbulaithe)

An bhfeiceann tú mé? Féach orm!

Is duine mise,

Feoil, fuil agus mothúcháin.

Dá bharr sin is féidir mé a ghortú.

Is féidir mé a ghortú go dona.

Is féidir ainmneacha a thabhairt orm. 'S féidir spochadh asam.

Is féidir bréaga d'insint fúm. 'S féidir mé a bhualadh.

Is féidir seile a chaitheamh liom.

Is féidir an t-uaigneas a chur in aithne dom mar chara.

Is féidir fearg fé leith a chur orm.

Is féidir mé a chur a' caoineadh.

Is féidir fuath a chothú ionam agus mearbhall a chur orm,

Go dtí nach mbeidh mé ag iarraidh aon rud a mhothú.

ACH tá an t-inneach ionam chomh maith,

Mar is duine mé.

An Spiorad, an Grá agus an Damhsa.

Tagann an Damhsa le chéile leis an Spiorad agus an Grá

Is ansin tá mé láidir agus buan.

Tá mo chroí ag rince le spiorad agus grá.

Maolaíonn sé an fuath agus briseann sé na lancaisí.

Cuireann sé an ruaig ar na spochadóirí.

An Damhsa agus an Spiorad agus an Grá lena chéile,

'Gus amhráin na saoirse á rá:

Uaireanta bíonn tú in ifrinn,

Is uaireanta bíonn tú ar neamh,

Gliondar croí ort ar an Aoine,

Is an Luan brónach leamh.

Roithleagán ró atá sa saol,

Fáinne fí na beatha,

Tá tine ar lasadh ar an ngaoth,

Is muidne trína chéile.

An crá croí 'is an chraic, na buillí 'is na barróga:

Tagann siad is imíonn siad,

Tagann an chinniúint chun cinn,

Is féidir aon rud a shárú,

Níl ann ach céimeanna ag céilí an tsaoil.

Déanfaidh mé damhsa ort is an tsaoirse im'ghlac,

Stoirm gaoithe ag bualadh ar na fothraigh.

Déanfaidh mé dearmad ortsa,

Mar a dheineann an ghaoth dearmad

Ar gach drochní fén ngrian.

Ansin beidh mé saor,

Is ag damhsa,

Nuair a bheas tusa glan dearmadta,

Beidh damhsa na saoirse á dhéanamh agamsa.

Sin a dheineann daoine.

 

Ciarán Ó Ceallaigh a d'aistrigh ón dán a scríobh Dave Lordan 'Because I'm Human' 2012

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter