Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé hAoine 25 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Scéalta ón Taobh Rua Clár agus smaoineamh iontach

Clár agus smaoineamh iontach

Chonaic mé clár an-mhaith an lá cheana ar an teilifís. Ní rómhinic a tharlaíonn sé, mar ceapaim féin go bhfuil caighdeán chláracha na teilifíse ag dul in olcas gach bliain.

Mothaím uaireanta go bhfuil an spiorad agus an t-anam imithe ón mbosca sa gcúinne. Tá an iomarca cláracha réalaíocha ann, an iomarca béime ar chláracha amhránaíochta agus canta agus damhsa agus iad ar fad i gcomórtas lena chéile. Is fuath liom Big Brother ón gcéad lá a tharla sé na blianta fada ó sin, níl suim dá laghad agam i Strictly Come Dancing nó san All Ireland Talent Show. Níl aon ghá leis na cláracha seo dar liom.

Ar aon nós, mar a bhí mé ag rá, chonaic mé clár maith an tseachtain seo caite. Clár a raibh scéal maith ann, bhí sé déanta go maith, bhí sé taitneamhach agus eolasach ag aon am amháin. Is é The People’s Supermarket atá ann agus an bunsmaoineamh atá ann ná go bhfuil an Sasanach seo, fear darb ainm Arthur Potts-Dawson, ag iarraidh siopa a rith níos saoire ná na siopaí móra ar nós Tesco, Sainsbury’s, agus a leithéid. Teastaíonn uaidh ollmhargadh a bhunú ina mbeidh gnáthdhaoine ón saol ag obair ann saor in aisce cúpla uair an chloig in aghaidh na míosa. Níl aon phá i gceist agus is éard a fhaigheann siad ná earraí ón siopa i bhfad i bhfad níos saoire ná Tesco agus a leithéid. Más oibrí thú sa siopa, nó ball den siopa a chosnaíonn £25, tá tú in ann an bia a cheannach 10 faoin gcéad níos saoire ná aon áit eile ar an bpríomhshráid. Chuaigh sé go Nua-Eabhrac chun áit mar seo a fheiceáil atá na blianta ar an bhfód, sé sin an Park Slope Food Co Op in Brooklyn.

Tá muintir Nua-Eabhrac ag obair anseo go deonach ó 1973, agus ag fáil an bhia suas le 40 faoin gcéad níos saoire ná na hollmhargaí eile.

Samhlaigh dul isteach in áit ar nós McCambridge’s i nGaillimh nó Fallon & Byrne i mBaile Átha Cliath agus é á rith ag gnáthdhaoine. Daoine atá sásta oibriú ann gan phá ach iad ag fail bia níos saoire ná Dunnes nó SuperValu. Bia den scoth, earraí áitiúla úra. Earraí ón tír seo, déanta in Éirinn, ag sábháil agus ag cothú postanna in Éirinn. Ceapaim féin gur iontach an smaoineamh é agus tá súil agam go n-éiríonn le Potts-Dawson i Londain. Má theastaíonn uaibh tuilleadh den chlár seo a fheiceáil tá sé ar Channel 4 gach oíche Dhomhnaigh agus ar an idirlíon ag thepeoplessupermarket.org.

An lá cheana: The other day

Cláracha réalaíocha: Reality shows

Go deonach: Voluntarily

Ollmhargaí: Supermarkets

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter