Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
adhaltranas

adultery

cóitseálaí

coach

fíneálta

delicate

stíl bhláthach

floral style

suntasach

significant / eminent / salient / appreciable / sizeable

a bhlaiseadh

to taste

a bhuí le

thanks to

a chaitheamh in aer

to give up

a chaomhnú

to preserve

a chéile comhraic

his fellow competitor

á cheistiú

question

a chinntiú

to ensure

a chomhimreoirí

his fellow players

a chriogadh

to defeat

a cómhaith

her equal

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter