Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
a bhlaiseadh

to taste

a bhuí le

thanks to

a chaitheamh in aer

to give up

a chaomhnú

to preserve

a chéile comhraic

his fellow competitor

á cheistiú

question

a chinntiú

to ensure

a chomhimreoirí

his fellow players

a chriogadh

to defeat

a cómhaith

her equal

a dhearbhú

to confirm

a dheasú

to fix

a dhíbirt

to throw out

a dhioscadh

to dissect

a gcéilí comhraic

their opponents

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter