Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
ba mhaith an oidhe air é

it was well deserved

babhdán

scarecrow

babhláil

bowling

babhta

round / bout / fight / end / match / game / heat

babhtaí

rounds

babhtáil

swap

bac

hindrance

bac iomlán

total ban

bacainní

barriers

bád farantóireachta

ferry

bagairt

threat / drive

baghcat

boycott

bailiúchán

collection / compilation / aggregate

bailiúchán capsúl

capsule collection

bailliúchán

collection

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter