Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
d'admhaigh sé

he admitted

d'éinne

anyone

D'Uireasa

Without

dá gcustaiméirí

for their customers

dabhach

tank

dáilcheantar

constituency

dáileadh

allocation

daingean

firm / fortified / secure / absolute / fortress

dáiríre

serious / literal / really / in earnest

dáiríre píre

really and truly

dála an scéil

by the way

dallamullóg

delusion

dámhachtainí

awards

damhán alla

spider

daoine a mhealladh

to entice people

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter