Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5 Next »
Term Definition
éabhlóid

evolution

éabhlóideach

evolutionary

éacht

event

Eachtach

tremendous

eachtra

event

eachtraí staire

historical events

eachtrúil

adventurous

eacnamaí

economist

éadaí

clothes

Éadaí Bláthacha

Florals

éadaí éadroma

light clothes

éadóchas

despair

éadomhain

shallow

eadrainn

between us

Eagarthóireacht

Editing

Page:  1 2 3 4 5 Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter