Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
fabhrach do

favourable to

fabhraí camarsacha

curled eyelashes

fadhb na hotrachta

obesity problem

fadtéarmach

long term

fágálacha

bequests

faic na fríde

nothing at all

faillí

neglect

fáillíoch

negligent

Fáinleoga

Swallow

fáinne

ring

fairsing

extensive

faiseanta

fashionable

fáistine

future

falla

wall

fallaing sheomra

dressing gown

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter