Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
i bhfabhar

in favour

I bhfeidhm

In effect

i bhfeighil

in charge of

i dteideal cúitimh

entitled to compensation

i dtochailt seandalaíochta

in an archaelogical dig

I dtreo

In the direction of

I dtuilleamaí

Depending on

i gcailliúint meáchain

in weight loss

I gceannas

in charge

i gcoimhlint

competing

i gcomharbas

as a successor

i gcomhpháirtíocht

in partnership

i gcomhpháirtíocht le

in conjunction with

i gcomparáid

in comparison

I gcroílár

In the heart of

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter