Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
lá feasachta

awareness day

lacáiste

discount

Lách/ Cairdiúil

Frendly

Ladhracha sínte

Stretched toes

Laghdú

Reduction

laighnigh

leinster men

láimhseáil

handle

láir

mare

laistiar

behind

laistigh

within

laistigh de

within

láithreoir

presenter

láithreoir aimsire

weather presenter

láithreoir leanúnachais

continunity announcer

lámh in uachtar

upper hand

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter