Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
N'fheadar

I don't know

na bunrudaí

the basics

na ceiltigh

celtic

na comharsana

neighbours

na costaisí

the costs

na diabhail

the devils

na flaithis

Heaven

na glasaigh

the greens

na glúine

the generations

na hintéireachtaí

the internships

na híochtaráin

underdogs

na hullmhúcháin

the preparations

na hultaigh

ulster men

na maisiúcháin

decorations

na meáchain

the weights

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter