Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 Next »
Term Definition
ó am go chéile

now and again

ó am go ham

now and again

ó phoic shaora

from frees

obair tí

house work

obráid

operation

ócáid

occasion

ócáid chleamhnais

matchmaking event

ógánach

youngsters

oidhreacht

heritage

oidis

recipes

oifigeach

officer

Oifigeach Forbartha

Development Officer

Oifigiúil

Official

oileán dísirt

desert island

oilithrigh

pilgrams

Page:  1 2 3 Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter