Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
pacáiste

package

pacáiste saoire pubaill

tent holiday package

paidreacha

prayers

páirc an fhionnuisce

phoenix park

páirt lárnach

central role

páirtaimseartha

part-time

páirtithe leasmhara

stakeholder

páistí leochaileacha

vulnerable children

páistí uathacha

autistic children

paiteanta

accomplished

parafaoileoireacht

paragliding

paraisiút

parachute

paróiste

parish

pas láimhe

hand-pass

Pastail

Pastel

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter