Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
suntasach

significant / eminent / salient / appreciable / sizeable

sa bhféilire

on the calendar

sa chearnóg

in the square

sa tóir ar

in pursuit of

sábháilteacht

safety

sabhna

sauna

saghas mearbhaill

a kind of confusion

saighdiúirí

soldiers

saincheist

issue

sainchomhartha

charachteristic

sainchúram

special care

saineolaí

expert

saineolaithe

experts

saineolas

expertise

Sainmhíniú

Definition

Page:  1 2 3 4 5... Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter