Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish-English Dictionary

Gluais na dtéarmaí a úsáidtear ar an suíomh seo

Tá 3736 iontráil sa ghluais seo.
Cuardaigh le haghaidh téarmaí gluaise (sloinn rialta ceadaithe)
Tosaíonn le Ina bhfuil Téarma beacht
Gach A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
Page:  1 2 3 Next »
Term Definition
uachtar

cream

Uachtarach

Superior

uachtaránacht

presidency

uafásach

awful

uaillmhian

ambition

uaillmhianach

ambitous

ualaigh mhóir oibre

big work load

uasaicme

upper class

uasghrádú

upgrade

uasmhéid

maximum size

Uathúil

Unique

uchtach

encouragment

úd

try

údarásach

authoritative

uibheacha cásca

easter eggs

Page:  1 2 3 Next »

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter