RSS

TÁ TÚ ANSEO English Irish Phrases

In a nightclub

Some Gaeilge phrases for anyone in a nightclub

Do you come here often? An dtagann tú anseo go minic?

Would you like to dance? An rachaidh tú ag rince liom?

I like your friend. Is maith liom do chara

Sorry, I have a girlfriend. Tá brón orm, tá cailín agam.

Would you like a drink? Ar mhaith leat deoch?

Can I have you number? An féidir liom d’uimhir ghutháin a fháil?

 

Shopping

Some simple Gaeilge for anyone in need of some retail therapy

What do you think? Céard a cheapann tú?

Does my bum look big in this dress? An mbreathnaíonn mo thóin mór sa ghúna seo?

That’s too expensive. Tá sé sin róchostasach.

What a bargain! Margadh ceart!

Sale Sladmhargadh

 

House Work

A few phrases to discuss those chores as Gaeilge

Did you put out the bins? Ar chuir tú na boscaí bruscair amach?

I’ll do it later. Déanfaidh mé níos déanaí é

But I cooked the dinner! Ach réitigh mé an dinnéar!

I’ll do the bathroom. Glanfaidh mé an seomra folctha 

The Television

Here’s a few Irish language phrases for couch potatoes

Turn the tv on. Cuir an teilifís ar siúl

Is Ros na Rún on? An bhfuil Ros na Rún ar siúl? 

Record that for me please. Déan é a thaifead dom le do thoil

Turn off that rubbish. Cas as an raiméis sin. 

 

Lunch Time

For some Irish language pre-lunch chit chat 

I’m hungry. Tá ocras orm

What did you have for lunch? Céard a bhí agat don lón?

Would you like anything from the shop? Ar mhaith leat aon rud ón siopa? 

I have a sandwich. Tá ceapaire agam

I’d love some crisps. Ba bhreá liom mála criospaí 

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:34PM Oct 03