Foinse

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 24 Meán Fómhair 2011

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Na deich margadh is fearr sa tír

Na deich margadh is fearr sa tír

Ríomhphost Priontáil PDF

1 Margadh Feirmeoirí Cheatharlach
Baile Cheatharlach
www.carlowfarmersmarket.com
Uaireanta oibre: Dé Sathairn 9am go 2pm 
Reáchtáiltear an margadh seo i lár an bhaile ag seanmhargadh na bprátaí gar do charrchlós phríomh-lárionad an bhaile. Tá réimse leathan táirgeoirí ag díol a gcuid dtáirgí úra leis an bpobal ag an margadh seo. Gheobhaidh tú togha an bhia ann, ina measc seastán The Truffle Fairy a dhéanann seacláid agus strufail lámhdhéanta; John and Gina’s Bakery a chuireann earraí bácúis, cácaí agus milseogra ar fáil, agus Claire Healy, a mbíonn quiche agus pióga blasta aici. Tá bláthanna agus mil le fáil ann chomh maith. Bíonn an tomhaltóir in ann labhairt leis an táirgeoir maidir leis an táirge.

2 Margadh Chloch na Rón
Co. na Gaillimhe
whatsonin.ie/markets
Uaireanta oibre: Dé Domhnaigh 11am go 4pm

Tá an margadh seo ar cheann de na suímh is áille ar domhan, gar don chuan i gCloch na Rón. Is margadh seachtainiúil atá ann faoi láthair ach is gach coicís a bhíonn sé ar siúl sa gheimhreadh. Bíonn meascán de bhia agus de cheardaíocht ann. Bíonn idir 25 agus 30 seastán ann leis an mbia orgánach agus an cheardaíocht is fearr ó tháirgeoirí áitiúla. Is margadh traidisiúnta atá ann leis na táirgí is fearr agus is úire ón gceantar. Feicfidh tú seastáin bhia le hoisrí, uibheacha lachan saor-raoin, subh baile, sú úill úr, agus sushi má thugann tú cuairt ar an margadh bríomhar seo. Tá seastáin cheardaíochta ann, seodra, éadaí cniotáilte agus potaireacht ina measc.

3 The English Market
Corcaigh
www.corkenglishmarket.ie
Uaireanta oibre: Luan go Satharn ó luath ar maidin go dtí 5.30pm

Tá sé seo ar cheann de na margaí is sine in Éirinn. Tá sé ag freastal ar mhuintir Chorcaí ó 1788. Tá réimse leathan táirgí ar fáil ann agus má tá aon mhisneach agat, is féidir leat stangaireacht a dhéanamh le húinéirí na seastán. Tá tú in ann siúl timpeall an mhargaidh agus feicfidh tú búistéir traidisiúnta agus seastáin mhilseogra in aice le seastáin bhia orgánaigh, espresso agus seacláide. Tá rud éigin ann do gach duine.Tá an caighdeán is airde ag na táirgí atá á ndíol ag na seastáin. Bíonn sé ar oscailt ó Luan go Satharn ó luath ar maidin. Thuas tá an Dr Nora O’Brien ag baint suilt as an margadh iontach seo.

4 Liberty Market
Baile Átha Cliath
www.libertymarket.ie
Uaireanta oibre: Déardaoin 10am go 3.30pm, Aoine 10am go 4pm, Satharn 10am go 5pm

cáil ar an margadh seo ar fud an domhain. Is i Sráid na Mí atá sé lonnaithe agus bíonn sé ar oscailt ar an Déardaoin, ar an Aoine agus ar an Satharn. Tá na margaí is fearr ar fáil ar réimse táirgí ina measc éadaí fear agus ban, seodra, bréagáin, earraí tí, leabhair agus fóin phóca. Is fiú dul ann má tá tú ar bhuiséad íseal mar is cinnte nach bhfágfaidh tú an margadh gan rud éigin a cheannach. Bíonn tairiscintí speisialta acu i gcónaí agus ní chreidfidh tú na praghsanna iontacha. Is féidir lá iomlán a chaitheamh ann.

5 Margadh Feirmeoirí Inis Córthaidh
Co. Loch Garman
www.wexfordfarmersmarkets.com/enniscorthy
Uaireanta oibre: 9am go 2pm gach Satharn

Tá an réimse leathan agus caighdeán na dtáirgí a bhíonn ag an margadh seo thar barr. Ní bheidh díomá ort má thugann tú cuairt ar an margadh feirmeoirí seo atá ar oscailt gach uile Shatharn. Tá sé lonnaithe i gCearnóg na Mainistreach. Tugann na táirgeoirí earraí d’ardchaighdeán agus an bia is úire chuig a gcuid seastán. I measc na n-earraí atá le fáil ag na seastáin ghleoite, tá subh baile, glasraí nádúrtha fásta gan aon cheimicí, rogha de shú úill agus torthaí, cácaí, scónaí agus arán baile agus gallúnach bhainne. Ina theannta sin, tá luibheanna, crainn agus toir ann. Thuas tá Jenny Berridge ag an margadh.

6 St George’s Market
Béal Feirste
belfastcity.gov.uk/stgeorgesmarket
Uaireanta oibre: Dé Domhnaigh, 10am go 4pm

Bíonn trí mhargadh ar siúl ach is é an ceann is mó ar fiú cuairt a thabhairt air ná margadh an Domhnaigh. Tá meascán maith de tháirgí ar fáil ann ina measc bia áitiúil agus bia ón mór-roinn agus sainbhia eile. Tugann an margadh deis do cheardaithe áitiúla a gcuid saothar a chur os comhair an phobail. Bíonn éadaí, seodra lámhdhéanta, táirgí feamainne agus táirgí áilleachta le fáil ann. Téann bus saor in aisce go dtí an margadh gach 20 nóiméad. Bíonn ceol beo ó bhannaí áitiúla agus amhránaithe le cloisteáil ann le siamsaíocht a chur ar fáil do na cuairteoirí agus bíonn atmaisféar uathúil ann dá bharr sin.

7 Margadh Feirmeoirí Lios Tuathail
Co. Chiarraí
www.kerryfarmersmarkets.com
Uaireanta oibre: 9am go 2pm ar an Aoine

Tugann an margadh seo, atá lonnaithe i gCearnóg Lios Tuathail, deis do dhaoine táirgí iontacha a cheannach go háitiúil agus tacaíocht a thabhairt do na táirgeoirí áitiúla agus ní raibh am ar bith níos fearr ná anois le cabhrú le gnó áitiúil. Bíonn sé ar oscailt ar an Aoine. Tá an-tóir ar na táirgí a bhíonn le fáil ag na seastáin i Lios Tuathail. Tá neart táirgí le fáil anseo — bácáil bhaile thraidisiúnta, torthaí agus glasraí d’ardchaighdeán, iasc úr, táirgí feola orgánaí, cácaí agus cáis. Ní bheidh ocras ort ag fágáil na háite seo. Agus dóibh siúd nach é an bia a bhfuil tóir acu air, tá plandaí i bpotaí agus bláthanna ann.

8 Margadh Feirmeoirí
Bharra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2
www.templebar.ie/Market/Food_Market
Uaireanta oibre: Gach Satharn, 9am go 5pm

Tá an margadh seo ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas agus bíonn thart ar 30 stalla rialta ann anois. Tá an margadh, a bhíonn ar oscailt gach Satharn, lonnaithe i gCearnóg Theach an Tionóil. Tá seacláid lámhdhéanta le fáil ag Chez Emily don té ar breá leo bia milis agus sin gach duine! Gheobhaidh cuairteoirí quiche álainn ó stalla Gallic Kitchen. Déanann seastán Going Bananas sú úr as glasraí agus torthaí. Is féidir glasraí orgánacha a fháil ó sheastán McNally Family Farm. Tá sushi, subh, arán úr agus tapas ag na seastáin eile. Tá togha na dtáirgí le fáil ann.

9 Margadh Chois Fharraige
An Spidéal, Co. na Gaillimhe
margadhcoisfharraige@gmail.com
Uaireanta oibre: Déardaoin ón 12.30-6.30pm

Thosaigh an margadh seo ar an 14 Aibreán. Tá neart seastán nua ann i mbliana. I measc na n-ábhar a bheidh le fáil ar na seastáin, tá iasc, cáis, bácáil bhaile, plandaí, uibheacha agus glasraí áitiúla, ceardaíocht áitiúil agus táirgí ó bhuaiteoirí Bhlas na hÉireann, duais náisiúnta bia a thugann aitheantas do tháirgí d’ardchaighdeán. Tá pacáistí móra lónadóireachta d’fheoil agus de ghlasraí le fáil ann den chéad uair i mbliana. Is táirgí d’ardchaighdeán atá ann. Gheobhaidh tú luach ar d’airgead. Bíonn an margadh seo ar siúl gach Déardaoin agus tá sé lonnaithe trasna ón séipéal i sráidbhaile an Spidéil. Seol ríomhphost chuig an seoladh (thuas) le heolas a fháil.

10 Margadh Feirmeoirí Bhinn Éadair
Baile Átha Cliath
www.irishfarmersmarkets.ie
Uaireanta oibre: Dé Domhnaigh 10am go 5pm

Is gar don chalafort i mBinn Éadair, Baile Átha Cliath atá an margadh seo. Bíonn an margadh seo gnóthach ar an Domhnach i gcónaí. Is áit dheas é le dul leis an teaghlach mar go bhfuil suas le 40 seastán ann a bhfuil réimse leathan bia agus táirgí orgánacha le fáil orthu. Tá seastáin iascaireachta ann le hiasc úr chomh maith. Tá seastáin ann dóibh siúd a bhfuil tóir acu ar bhia blasta orgánach. Tá seastáin gleoite le seodra agus earraí criadóireachta lámhdhéanta agus teicstíl ann don dream nach bhfuil ocras orthu. Tuilleadh eolais: irishfarmersmarkets.ie/howth.

Twitter

 
Foinse Iarracht ar bun cosc a chur le dallóga fuinneoige le cordaí - http://t.co/vAvroZGb - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 10 hours ago
 
Foinse Róchaiteachas ollmhór i gceist sa tseirbhís sláinte - http://t.co/oMfiO3jV - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 10 hours ago