Foinse

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 24 Meán Fómhair 2011

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Idéalach do theaghlaigh: Déanann Óstán Clanree an-iarracht freastal ar thuismitheoirí agus leanaí

Idéalach do theaghlaigh: Déanann Óstán Clanree an-iarracht freastal ar thuismitheoirí agus leanaí

Ríomhphost Priontáil PDF

Is é Leitir Ceanainn an baile is mó i gContae Dhún na nGall, agus tá sé ar thairseach ceann de na contaetha is áille in Éirinn, agus dá bharr sin shocraíomar muid féin a lonnú ann agus muid ar cuairt sa cheantar. Roghnaíomar Óstán Clanree, atá suite ar imeall an bhaile féin. Má shroicheann tú an áit istoíche, ní gá a bheith buartha go rachaidh tú thairis trí thimpiste mar go bhfuil solas breá mór ag scalladh ar an óstán gorm!

Bhí sé mall go maith nuair a sheiceálamar isteach san óstán, ach bhí bean mhéiniúil agus an-chairdiúil ag an deasc fáilte chun freastal orainn. Mhol sí an áit is fearr do bhéile ag an am sin den oíche, agus bhí sí an-eolach agus í ag cabhrú linn le treoracha tiomána agus ag insint dúinn faoin óstán. Rud a chuireamar féin an-fháilte roimhe i ndiaidh lá fada.

Bíonn an-tóir ar an óstán do bhainiseacha san iarthuaisceart, agus leagann an grianghraf den Chonallach is cáiliúla, Daniel O’Donnell, a rinne ceiliúradh ar a bhainis féin anseo béim air sin. Tá an staighre ag an bpríomhbhealach isteach ar cheann de na cúiseanna go roghnaíonn brídeoga an Clanree dá mbainis, agus tá stíl shimplí ar an gcuid phoiblí den óstán.

Ba é an chéad rud ar thugamar suntas dó sa seomra ná an spás atá ann, i gcodarsnacht le go leor seomraí óstáin eile sa lá atá inniu ann. Is cinnte go dtaitneoidh an spás breise le teaghlaigh agus le haon duine atá ag taisteal le leanaí. Bhí teilifíseán ann mar a bhíonn in óstán den chineál seo, chomh maith le háiseanna chun tae agus caife a dhéanamh. Bhí an seomra maisithe go simplí, ach bhí gach rud thar a bheith glan agus an-eagraithe.

Bhí gach duine ar a shuaimhneas ag an mbricfeasta. Shásódh an biachlár formhór de mhuintir na hÉireann, ach níl rogha iontach mór air. Bhí béim ar an mbricfeasta Gaelach, ach bhí arbhair agus iógairt ann freisin, agus an rud b’ansa liomsa, babhla mór leite le mil agus braoinín fuisce! Arís, bhí maisiúchán simplí sa seomra bia, ach molaim an fhoireann a bhí an-chairdiúil agus éifeachtach.

Is cinnte go ndéanann Óstán Clanree an-iarracht freastal ar theaghlaigh agus ar leanaí. Ní bhíonn aon chostas ar leanaí faoi chúig bliana d’aois lena dtuismitheoirí má tá an ráta B&B curtha in áirithe. Tá neart imeachtaí agus gníomhaíochtaí ann freisin a shásóidh na leanaí is fuinniúla, ó linn snámha go hábhar ealaíne go dearbháin lascaine d’ionaid áitiúla leanaí. Tá marcaíocht ar chapall, pictiúrlann, ionad babhlála, ionad oideachais faoin spéir agus tonnmharcaíocht ar fáil i bhfoisceacht cúpla nóiméad tiomána den óstán, agus tá seirbhís feighlíochta leanaí ar fáil má theastaíonn ó thuismitheoirí sult a bhaint as an mbeár agus as an mbialann leo féin.

Bíonn margaí ar fáil ag an óstán do theaghlaigh go rialta, le pacáistí B&B agus dinnéir ar fáil a chuireann luach maith ar airgead ar fáil i margadh na linne seo. Tá siad ag tairiscint dhá oíche B&B agus dinnéar amháin ar €99 an duine don Cháisc, agus féadfaidh leanaí faoi 12 bliana d’aois fanacht san óstán saor in aisce. Bíonn pacáistí agus margaí ar fáil ag Óstán Clanree dóibh siúd atá níos sine ná 55 bliain d’aois freisin; is i lár na seachtaine a bhíonn a bhformhór siúd ar fáil. Tá tuilleadh eolais faoi na margaí seo agus faoi thairiscintí eile le fáil ar a láithreán gréasáin: www.clanreehotel.com.

Réimse eile a bhíonn i mbarr réime sa Clanree é réimse an cheoil agus na siamsaíochta. Tá ionad breá san óstán, agus feictear ceoltóirí ar nós Mike Denver agus The Grand Ladies of Country anseo. Tríd is tríd, bhaineamar an-taitneamh as an gcuairt ar Leitir Ceanainn, agus as fanacht in Óstán Clanree. Láithreán Gréasáin: www.clanreehotel.com; Guthán: 074 9124369.

Má theastaíonn uait lá a chaitheamh ag marcaíocht capaill, níl sárú Ashtree Stables in Coole le fáil. Níl sé ach cúpla ciliméadar ó Bhaile na nGallóglach agus cuireann muintir Coyle fáilte roimh mharcaigh de gach aois agus cumas. Bíonn an-tóir ar na campaí samhraidh, go háirithe mar go bhfuil láthair bhreá nua faoi dhíon ann anois a fheilfidh do gach cineál aimsire. Glaoigh ar 074 9153312 chun tuilleadh eolais a fháil.

Má tá lá deas siúlóide uait, is fiú cuairt a thabhairt ar Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha (glenveaghnationalpark.ie). Tá ionad iontach cuairteoirí ag bealach isteach an eastáit, agus tá Gaeilge ag na treoraithe. Nó d’fhéadfá lá gnóthach faoi dhíon a bheith agat in Arena 7 (www.arena7.ie), ionad siamsaíochta inar féidir dul ag babhláil, ligean do na leanaí an-spraoi a bheith acu san ionad bog spraoi nó tabhairt faoi chluiche púil.

Twitter

 
Foinse Iarracht ar bun cosc a chur le dallóga fuinneoige le cordaí - http://t.co/vAvroZGb - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 5 hours ago
 
Foinse Róchaiteachas ollmhór i gceist sa tseirbhís sláinte - http://t.co/oMfiO3jV - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 6 hours ago