Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 04 Bealtaine 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Féile Bia Dhún Garbhán

Féile Bia Dhún Garbhán

Ríomhphost Priontáil PDF

Beidh cuid de na cócairí is fearr sa tír, Neven Maguire ó McNeans, Derry Clarke ó L’Ecrivain agus Catherine Fulvio ón Ballyknocken Cookery School ina measc, ag glacadh páirte sa tríú Féile Bia i nDún Garbhán, Port Láirge, a bheidh ar siúl ón 16 go dtí an 19 Aibreán. Beidh siad i gcomhluadar cócairí cáiliúla áitiúla mar Paul Flynn, The Tannery, Louise Clarke, Nude Food, Eunice Power, Caterer of Choice, Conor Foran, Lawlor’s Hotel agus Shane McGrath, The Cliff House Hotel, chun réimse leathan taispeántais chócaireachta a dhéanamh i Halla Baile Dhún Garbhán i rith dheireadh seachtaine na féile.

Osclóidh an fhéile le Beárbaiciú blasta Dé hAoine an 16 Aibreán ag 8pm, ag a mbeidh seisiún spleodrach snagcheoil in Lawlor’s Hotel. Beidh neart siamsaíochta ar fáil dóibh siúd a bhfuil an-spéis acu sa scannánaíocht ag Ionad Ealaíon Shean-Teach an Mhargaidh nuair a thaispeánfar Bottle Shock; beidh togha an fhíona ar fáil ann le guairneáil, le blaiseadh de agus le sult a bhaint as. Tá imeachtaí nua ann i mbliana: seimineáir feamainne ar an gcladach, siúlóidí ‘bia ghairbh’ sna coillte, ceardlann bácála aráin Barron in Cappoquin, agus seimineár Glanbia/NDC ar chothú sa Chlub Leadóige gan ach an beagán a lua.

Beidh an Picnic sa Pháirc don phobal ar siúl arís i mbliana leis an bPuball Ceoil, agus sárimeacht nua do 2010 iad Cluichí Oilimpeacha Spraoi an Bhia atá á n-eagrú ag Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge i gcomhar leis an saineolaí cothúcháin áitiúil Jessica Keane. Tá an Bus Bia le fágáil arís maidin Shathairn ar an 17 Aibreán, agus beidh sé ag spaisteoireacht thart ar fheirmeacha agus táirgeoirí bia iarthar Phort Láirge, agus ar ndóigh bainfidh neart páistí sult agus spraoi as an bhfeirm taistil ag Caisleán Rí Sheáin. Filleann an Druid Chef agus beidh sé in ionad níos mó i mbliana, Halla an Bhaile i nDún Garbhán, chun oideachas a chur ar a lucht féachana agus spraoi a bheith leo, leis an gCócaire Eunice Power a bhíonn ar bís faoi bhia i gcónaí agus leis an saineolaí cothúcháin Jessica Keane. Imeacht spraíúil é do gach duine sa teaghlach.

Beidh Biachláir Speisialta na Féile ar fáil i go leor de bhialanna Dhún Garbhán ar feadh an deiridh sheachtaine, agus ar ndóigh tá scuainí le feiceáil cheana féin do shiúlóidí blaiste na féile. Tá Iarsmalann an Chontae ag réiteach le fáilte a chur roimh na scórtha páistí a thiocfaidh chucu nuair a dhéanfaidh Darren Moynihan, duine de mhuintir cháiliúil beachaireachta Moynihan, cur síos ar shaol na mbeach, obair an bheachaire agus nuair a thaispeánfaidh sé fíorchoirceog dóibh. Beidh taispeántais ann freisin de sheanuirlisí cócaireachta ó Bhailiúchán na hIarsmalainne, agus beidh páistí in ann foghlaim faoin mBácús, Grideall, Scilléad, Cnapán Ime, Cuigeann Ime agus neart eile.

Ar cheann de bhuaicphointí an deiridh sheachtaine beidh Margadh Feirmeoirí lae a bheidh ar siúl Dé Domhnaigh, an 18 Aibreán, i gCearnóg Grattan, an t-ionad traidisiúnta do mhargaí ó luath sna 1800idí. Tá neart le déanamh agus le feiceáil sa Lios Mór freisin, áit a mbeidh Margadh Feirmeoirí dá gcuid féin ar siúl Dé Sathairn, an 17 Aibreán, ag bealach isteach Chaisleán an Leasa Mhóir. Cuirfidh cócairí áitiúla na miasa is fearr leo ó Phuball Bhlas Iarthair Phort Láirge, agus beidh páistí ‘broidiúil le brioscaí’ ag Pobalscoil Blackwater. Beidh gairdíní an chaisleáin ar oscailt do chuairteoirí, mar aon le hIonad Oidhreachta an Leasa Mhóir.

Dúirt comhordaitheoir na Féile, Therese McDermott, go mbraitheann rath na Féile go mór ar chomhoibriú agus ar thacaíocht na hearnála áitiúla fáilteachais. Tugann bainistíocht, cócairí agus foireann seirbhíse na mbialann agus óstán áitiúil go leor leor ama don Fhéile chun a seirbhísí agus saineolas a úsáid in imeachtaí fógraíochta roimh an bhféile, i dtaispeántais chócaireachta i rith na Féile féin, i siúlóidí bia agus i moltóireacht chomórtais na bpáistí.

Bíonn imeachtaí rialta ar bun ag Paul Flynn ón Tannery agus ag Eunice Power, ó Powersfield House, ar feadh na bliana chun tacú le Féile mhí Aibreáin agus chun fógraíocht a dhéanamh uirthi. Beidh Conor Foran, cócaire ag Lawlor’s Hotel, ina mholtóir ar chomórtais chócaireachta, fad agus a bheidh Shane Foran ón Cliff House Hotel in Aird Mhóir, a bhfuil Réalta Michelin ag a bhialann, ar an ardán Dé Sathairn an 17 Aibreán, do thaispeántas cócaireachta.

Tá áit faoi leith ag an nGaeilge in imeachtaí na Féile Bia ón mbliain a bunaíodh í in 2008. Tá an Druid Chef, Ruairí Ó Moracháin, mar dhlúth-chara na Féile ag an tráth seo. Ní amháin go mbeidh sé mar dhuine de na príomhchócairí ag Féile na bliana seo, ach bhí sé linn an chéad bhliain, in 2008, nuair a thug sé taispeántas iontach cócaireachta (go dátheangach) i gCaisleán Rí Sheáin i nDún Garbhán.

Ba é an cócaire Naoise Ó Cathasaigh as Luimneach a bhí mar chócaire na Gaeilge anuraidh. Thug seisean taispeántas iontach cócaireachta uaidh ag Ionad Siopadóireachta Dhún Garbhán, áit ar chuir sé faoi in ollphuball i lár an phláis, ag cócaireacht agus ag labhairt i nGaeilge ar mhaithe la gach duine a bhí ag gabháil thar bráid. Dar ndóigh, bhí áit lárnach ag an nGaeilge i bhFéile Bia na bliana 2009. Reáchtáladh seoladh oifigiúil na Féile i gceartlár na Gaeltachta, i Meánscoil San Nioclás sa Rinn i mí an Mhárta an bhliain sin, leis an tAire Bia ag an am, Trevor Sáirsint. Ghlac scoláirí na Meánscoile lánpháirt san ócáid, a reáchtáladh i nGaeilge agus cuireadh mias speisialta “Paella Phort Láirge” ar fáil dóibh siúd a bhí i láthair ar an ócáid.

Chomh maith leis sin, chuir an file áitiúil Áine Uí Fhoghlú agus a fear céile Tadhg daoine faoi dhraíocht i Leabharlann Dhún Garbhán, Áine ag insint scéal mealltach faoin mbeach i nGaeilge, fad agus a thaispeáin Tadhg na beacha a bhí tugtha isteach aige i gcoirceog, agus an mhil a rinne siad. Bhí na páistí an-tógtha leis an gcráinbheach go háirithe!

Tá áthas ar an bhFéile Bia fáilte a chur roimh an Druid Chef ar ais go Dún Garbhán arís i mbliana, áit a mbeidh sé ag tabhairt blaiseadh dá Chócaireacht Cheilteach in Amharclann an Bhaile le linn na Féile. Tá taispeántas faoi leith á fhorbairt aige don Fhéile, bunaithe ar an scéal Muc sa Chistin. Le linn dó a bheith ag cócaireacht, ag úsáid táirgí áitiúla, inseoidh Ruairí scéal na muice dúinn, ag tabhairt léargais ar an áit a bhí ag an muc agus ag feoil na muice i gcultúr agus in oidhreacht na tíre seo, agus na nDéise, dar ndóigh.

Beidh Naoise Ó Cathasaigh ar ais arís i mbliana chomh maith, le taispeántas cócaireachta dá chuid féin. Beidh tuilleadh eolais mar gheall ar imeachtaí na bliana seo ar fáil ar Chlár na Féile agus ar shuíomh idirlín na Féile go luath amach anseo. Bígí ag faire ar http://www.welcomewaterford.com/FestivalofFood2010.

Suirbhé

An raibh ort déileáil le bulaíocht ag aon am ag an obair/ar scoil?
Torthaí

Twitter