Foinse

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 24 Meán Fómhair 2011

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Ar do rothar leat anois!

Ar do rothar leat anois!

Ríomhphost Priontáil PDF

Má tá saoire dhifriúil uait, bíodh saoire rothaíochta agat in Éirinn — féadfaidh tú dul ag rothaíocht faoi luas mór trí na sléibhte, nó do scamhóga a líonadh le haer úr farraige feadh an iliomad bealaí cois farraige atá againn. Ceantair ainmnithe rothaíochta d’ardchaighdeán iad áiteanna ar nós Chathair na Mart, Dhúlainn, an Mhuilinn Chearr, an Sciobairín, Chill Mhocheallóg agus Loch Garman. Tá bealaí níos faide líneacha ar fáil freisin dóibh siúd a bhfuil bealaí níos eachtraí uatha. Ina measc siúd tá Bealach an Iarthuaiscirt, bealach trasteorann scéimhe 326km a chuireann tírdhreacha áille ar fáil feadh bóithre ciúine tuaithe i gcontaetha Fhear Manach, Liatroma agus Dhún na nGall.

Éad an domhain ar Ghlasbhealach Mhaigh Eo

Cuireann Glasbhealach Mór an Iarthair idir Baile Uí Fhiacháin agus an Mhala Raithní 18km de bhealaí rothaíochta agus siúlóide ar fáil d’eachtránaithe a leanann bealach Iarnród Bhaile Uí Fhiacháin agus na Mala Raithní a bhfuil a cháil amuigh. Ach le cois na mbealaí iontacha rothaíochta atá ar fáil i gcinn scríbe ar nós Bhaile Uí Fhiacháin, tá réimse mór gníomhaíochtaí ann a oirfidh do do shaoire rothaíochta agus a chinnteoidh gur féidir leat súp a bhaint as gach a bhfuil ar fáil sa chuid álainn seo d’Éirinn. Téigh chuig an Gaelforce Adventure Race, a bheidh ar siúl an 21 Lúnasa, nó The Get Out There Festival, atá ar siúl i gCathair na Mart an tseachtain chéanna. Tá trí bhealach iontacha rothaíochta ar Acaill, agus tosaíonn gach bealach ag an gCaol. Tá éagsúlacht ag baint leis na bealaí ar fad, ó thaobh an achair agus an ama a thógfaidh sé iad a chríochnú, ach tá radhairc iontacha agus tír-raon malartach acu ar fad. Is féidir siúlóid dheas a bheith agat cois farraige ar an Trá Mhór, agus Caisleán agus Séipéal Kildownet ina mbíodh Gráinne Mhaol a fheiceáil. Ceann scríbe iontach rothaíochta é Cathair na Mart, agus is féidir taitneamh a bhaint as áilleacht nádúrtha an cheantair i rith an lae, agus ansin as atmaisféar spleodrach na mbialann agus na dtithe tábhairne nuair a théann an ghrian faoi!

Faigh an ceann is fearr ar Chonamara

Bunáit iontach é an Clochán, i gcroílár Chonamara, do cheithre lúb-bhealach den scoth a théann trí bhailte máguaird Chloch na Rón, an Chloiginn agus Bhaile Chonaola. Is iad na ceithre phríomhbhealach: Lúb-bhealach Sky Road a bhfuil radhairc áille ar fáil ar an Atlantach uaidh, agus ar oileáin Inis Toirc agus Thairbirt, agus ar bhaile an Chlocháin. Tá Lúb-bhealach Iorras Fhlannáin ann freisin, a chuireann radhairc lánléargais de Chuan an Chlocháin ar fáil. Tugann Lúb-bhealach an Chloiginn rothaithe thar Oileán Iomaí, inar féidir dul isteach ar an oileán beag álainn de chois nuair atá an taoide tráite. Is é an bealach deiridh sa Chlochán an ceann is faide freisin; tá Lúb-bhealach Bhaile Chonaola agus Chloch na Rón 40km ar fad.

Aer úr Chontae an Chláir 

Is é seo an t-am is fearr le dul ar shaoire rothaíochta i gCo. an Chláir mar gur roghnaigh The Lonely Planet Guide é mar cheann de na 10 mbealach rothaíochta is fearr ar domhan in 2010. Laistigh de Réigiún na Sionainne, tá go leor bealaí iontacha rothaíochta ar fáil trí thírdhreacha scéimhe. I measc na mbealaí rothaíochta tá bóithre tuaithe a théann go cuainíní cois trá, go háiteanna picnice cois locha, nó go raonta scéimhe cois cósta. Is féidir le rothaithe sa cheantar stopadh i mbailte tuaithe, cuairt a thabhairt ar shuíomhanna stairiúla, ar chaisleáin agus ar pháirceanna, agus aer úr athbheochana an Atlantaigh a shú isteach.

Féilte agus imeachtaí den scoth

Chomh maith le tírdhreach den scoth agus lúb-bhealaí rothaíochta spreagthacha agus dúshlánacha, tá imeachtaí agus féilte rothaíochta ar fáil ar fud na tíre le linn an tsamhraidh. Beidh Turas Rothaíochta Oidhreachta na Mí ar siúl i mbaile oidhreachta Bhaile Átha Troim ar an 25 Iúil. Beidh imeacht rothaíochta an Sky Ride Etape Hibernia International ar siúl i gCo. an Chláir an 22 Lúnasa. Beidh an Sean Kelly Tour of Waterford ar siúl i bPort Láirge, contae dúchasach Sean Kelly an 28 Lúnasa. Beidh an Rebel Tour ar siúl i gCo. Chorcaí an 11 Meán Fómhair, a fheilfidh do gach duine, ó rothaithe atá gairmiúil beagnach go tosaitheoirí díograiseacha. Téigh go www.discoverireland.ie le haghaidh sonraí.

Twitter

 
Foinse Iarracht ar bun cosc a chur le dallóga fuinneoige le cordaí - http://t.co/vAvroZGb - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 4 hours ago
 
Foinse Róchaiteachas ollmhór i gceist sa tseirbhís sláinte - http://t.co/oMfiO3jV - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 5 hours ago