Picnic dheas á lorg agat?

Priontáil

Idir ghairdíní maorga caisleán, lochanna áille, shléibhte starracha agus ionaid dúlra tá réimse mór láithreacha foirfe picnice ar fáil ar fud fad na hÉireann a oirfidh do gach rud ó laethanta teaghlaigh go himeachtaí rómánsacha! Tá neart smaointe iontacha ar www.discoverireland.ie agus is féidir cuid díobh a fheiceáil anseo...

Bíodh picnic ard agat ar Aillte Shliabh Liag, Co. Dhún na nGall

Bíodh lón agat ar cheann de na hailte farraige is airde agus is áille san Eoraip ar Shliabh Liag atá ar chósta thiar Dhún na nGall. Réitigh don fhéasta trí do charr a fhágáil agus an 2-3km chuig na haillte a shiúl agus bain sult as na radhairc áille ar an bhfarraige, ar fhothracha séipéil, ar shléibhte Shligigh, ar Bhá Dhún na nGall agus ar fhothracha túr faire Cheann an Charraigín.

Goile mór i bPáirc Náisiúnta Chill Airne, Co. Chiarraí

Láthair fhoirfe é Teach Solais Cheann Léime, ar bharr cuain a bhfuil cruth crú capaill air, chun taitneamh a bhaint as an gcósta drámata le haille agus le pluaiseanna – agus áit iontach chun deilfeanna, míolta móra agus faoileáin a fheiceáil.Taitneoidh picnic i bPáirc Náisiúnta Chill Airne i gCo. Chiarraí leo siúd a bhíonn gníomhach mar gheall ar na raonta faoi dhromchla i Macros, i gCnoc Rírá agus in Oileán an Rois sa pháirc. Is féidir calraí an lóin a dhó ar Bhearna an Choimín atá 12km ar fad, le turas bád ar lochanna, siúlóid, rothaíocht agus turas ar chairrín capaillín!

Gairdíní foirfe picnice i gCam an Doire, Co. Chill Mhantáin

Is é Cill Mhantáin Contae Gairdíní na hÉireann. Ní haon ionadh é mar sin nach féidir ceapaire a chaitheamh san aer gan láthair picnice den scoth a bhualadh sa cheantar. Ó bhéile BBQ i dTeach Avondale go clocha cora thar Abhainn Áth na mBó i dTigh an Tearmainn, go carrchlós an Locha Uachtair in aice le Sliabh Cham an Doire a théann síos go Loch Ghleann Dá Locha — níl aon easpa roghanna anseo! Má bhaineann tú an-sult as rudaí nua a dhéanamh, bíodh picnic agat ag teach solais ar bharr aille as a bhfuil radhairc 300 céim ar an bhfarraige!

Picnic den scoth i gCarn Uí Néid, Co. Chorcaí

Tá Com Seangan ar cheann de na lochanna is áille in Éirinn. Siúlóid sách deacair é le dul chomh fada leis, ach nuair a fheictear an t-amfaitéatar oighreach seo, agus fánaí géara agus claiseanna thart air, tuigtear gur fiú go mór é. Má tá picnic den scoth uait, téigh go dtí an pointe is faide thiar ó dheas in Éirinn. Tá sruthán álainn in aice leis a bhfuil carraigeacha móra ann chun suí orthu agus i ndiaidh duit bolgam tae a ól, féadfaidh tú dul thar dhroichead Charn Uí Néid go Mizen Vision — ionad do chuairteoirí sa sean-Stáisiún Comharthaíochta — nó dul ar aghaidh go Bá na hEornan.

Picnic álainn i dTeach & Gairdíní Chathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Bíodh picnic agat ar láthair cheann de na séadchomharthaí náisiúnta is tábhachtaí in Éirinn – agus bíodh bia agat ar fhaiche chaisleán Ghráinne Mhaoil, Teach Chathair na Mart. Is féidir dul ag spaisteoireacht thart ar an Teach agus dul ar cuairt ar an bPáirc Eachtraíochta Foghlaithe Mara béal dorais.

Radharc iontach Chionn Mhálanna, Co. Dhún na nGall

Láthair iontach do phicnic é Cionn Mhálanna, ceann tíre a bhfuil cáil mhór air. Agus toisc gurb é an pointe is tuaisceartaí in Éirinn é, is cinnte go mbeidh radhairc den scoth ann. Is féidir dul ar siúlóid ar Bhealach Chionn Mhálanna, an bealach is fearr leis an tírdhreach, an flóra agus an fána a fheiceáil. Sin ar lá maith, ar ndóigh. Más drochlá é, scuabfar do phluid phicnice amach go Meiriceá.

Lón maorga ag Caisleán Parke, Co. Shligigh

Ar bhruach Loch Gille atá Caisleán Parke, gar do bhóthar Shligigh/Dhroim Dhá Thiar. Caisleán ó na bplandálacha é, agus láthair mhaorga do phicnic. Féadfaidh tú dul ar thuras treoraithe ann, ach is áit iontach é le lá grianmhar a chaitheamh freisin, ag luí cois locha nó ar na faichí i ndiaidh duit picnic a ithe. Nuair atá an lá ciúin, bíonn uisce an locha cosúil le scáthán.

Picnic sléibhe i bPáirc Náisiúnta Chonamara, Co. na Gaillimhe

Bíodh picnic fholláin agat i gcroílár Pháirc Náisiúnta Chonamara sa Ghleann Mór, agus bain taitneamh as an tírdhreach álainn thart ort – sléibhte, portaigh, fraochmhánna, féarthailte, coillte agus Abhainn Polladirk. Téigh ag siúl sa ghleann agus sna sléibhte roimh do phicnic, nó téigh ar dhá lúb-bhealach Diamond Hill atá 7km ar fad.

Bíodh lá fiáin agat i gCill Mhuirbhigh, Inis Mór, Co. na Gaillimhe

Corrán mór i lár an oileáin is mó i nGaillimh é an trá i gCill Mhuirbhigh, Inis Mór a bhfuil brat ghorm aige. Ar lá maith, cheapfá gur i Muir Chairib atá tú. Beidh lá iontach agat i measc na bplandaí neamhchoitianta agus na n–éan giolcaireachta (agus na bpióg, na gceapairí agus na seaimpéine a thug tú leat ar an mbád).

Bain súp as atmaisféar Eas Ghleann an Chairthe, Co. Liatroma

Téigh ag snámh i Loch Ghleann an Chairthe, atá 10 míle lasmuigh de Chluainín. Tá an t-eas beag, ach bíonn an-chuma air i ndiaidh na báistí agus ní théann dóthain daoine go Liatroim ar chor ar bith. Tá boird phicnice sa charrchlós, agus níl an t-eas féin i bhfad ón gcarrchlós. Tá tuilleadh eolais faoi láithreacha iontacha picnice ar www.discoverireland.ie.