Titanic: Lárionad den chéad scoth

Priontáil

Clé go Deas: Ard-Mhéara Bhéal Feirste, an Comhairleoir Niall Ó Donnghaile; an Leas-Chéad-Aire, Martin McGuinness; an Chéad-Aire, Peter Robinson; Príomhfheidhmeannach Titanic Belfast, Tim Husbands

Osclaíodh an lárionad cuairteoirí is mó ar domhan faoin Titanic i mBéal Feirste ar an suíomh inar dearadh, inar tógadh agus inar seoladh an Titanic. Is é an 31 Márta an dáta céanna freisin ar críochnaíodh an RMS Titanic i 1912 and cothrom an lae chéanna a leagadh a céad phláta cíle i 1909. D'oscail Céad-Aire Thuaisceart Éireann, Peter Robinson, agus an Leas-Chéad-Aire, Martin McGuinness, an foirgneamh atá 14,000 m2 agus a dearadh bunaithe ar chabhlacha ceithre long. Tá an foirgneamh chomh hard leis an Titanic agus clúdaithe i mbeagnach 3,000 píosa alúmanaim mórthaibhseach.

Foirgneamh sé stór íocónach é seo, ina bhfuil naoi ngailearaí léirmhínitheacha agus idirghníomhacha a dhéanann taiscéaladh ar radhairc, fuaimeanna, bolaithe agus scéalta an Titanic, mar aon leis an gCathair agus na daoine a thóg í. Is é seo an taispeántas is mó ar domhan a bhaineann leis an Titanic.

Beidh taispeántais shealadacha, lárionad cóisire ina bhfuil 1,000 suíochán, áiseanna oideachais agus pobail, spás lónadóireachta agus siopadóireachta, agus carrchlós san íoslach san fhoirgneamh freisin. Foghlaimeoidh cuairteoirí faoi thógáil an RMS Titanic agus faoi scéal fada saibhir na hoidhreachta tionsclaíche agus mara i dTuaisceart Éireann. I searmanas simplí a chuirfeadh céadseoladh na loinge i gcuimhne duit, caitheadh dhá roicéad roimh oscailt Titanic Belfast.

Bhí Cyril Quigley i dteannta an Chéad-Aire agus an Leas-Chéad-Aire. Fear as Béal Feirste é an tUasal Quigley atá 105 bliain d'aois; thug a thuismitheoirí chuig an bport é i 1911 chun seoladh an RMS Titanic a fheiceáil. Meastar gurb é an tUasal Quigley an duine deiridh beo a chonaic an seoladh.

Táthar ag súil go dtabharfaidh os cionn 400,000 cuairteoir, lena n-áirítear 105,000 duine nach as Tuaisceart Éireann dóibh, cuairt ar Titanic Belfast sa chéad bhliain, mar gheall ar tharraingteacht dhomhanda leanúnach na loinge, agus comóradh céad bliain a céad turais agus thubaiste mhí Aibreáin 1912. Réamhdhíoladh beagnach 100,000 ticéad cheana féin.

Tá naoi ngailearaí idirghníomhacha san fhoirgneamh a dhéanann machnamh ar gach gné de scéal an Titanic, chomh maith leis an Titanic Suite, lárionad cóisire a bhfuil téama an Titanic air agus ina bhfuil macasamhail de Staighre Mór an Titanic a bhfuil 10,000 píosa ann.

Ní is díol spéise den scoth do chuairteoirí é seo agus is cinnte go gcuirfidh sé go mór le turasóireacht na hÉireann. Gan dabht ar bith, as seo amach cuimhneofar ar an lárionad Titanic is mó ar domhan nuair atáthar ag plé Bhéal Feirste, agus le cúnamh Dé rachaidh drochstair chorrach Bhéal Feirste go tóin poill anois, mar a rinne an Titanic ar a céad turas cinniúnach.

Tá scéal an Titanic ar eolas ag daoine ar fud na cruinne agus is í an stair uathúil seo a rachaidh i bhfeidhm go mór ar na mílte turasóir a shiúlfaidh tríd an lárionad seo. Tá Tuaisceart Éireann tar éis an-obair a dhéanamh do 2012 agus tá réimse iontach imeachtaí beartaithe don bhliain. Ag tosú le hoscailt an fhoirgnimh iontaigh seo, Craobh Oscailte na hÉireann agus lárionad nua do chuairteoirí Chlochán an Aifir, bliain den scoth a bheidh ann i mbliana do thurasóireacht na hÉireann. Bhí Méara an Chóibh, an Comhairleoir Jim Quinlan, i láthair an tsearmanais oscailte agus mhínigh sé gur searmanas corraitheach a bhí ann a nascann Béal Feirste agus an Cóbh go díreach toisc gurbh é an Cóbh, nó Queenstown mar a bhí air ag an am, an calafort staid deireanach don Titanic nuair a chuaigh 123 paisinéir ar bord na loinge maorga agus iad ag súil le taisteal chuig an domhan nua.

Dúirt Méara Bhéal Feirste, an Comhairleoir Niall Ó Donnghaile:

"Mar Mhéara, tá mé an-bhródúil as ar éirigh le muintir Bhéal Feirste a bhaint amach 100 bliain ó shin agus táim chomh bródúil céanna as ar baineadh amach in 2012. Cuid dár gcomhstair agus dár gcomhthodhchaí é Titanic Belfast.

"Tugann sé urraim dóibh siúd a bhásaigh agus dóibh siúd a thóg an long trína scéala a insint. Ach siombail é freisin den Bhéal Feirste nua, atá ag teacht chun cinn arís mar chathair den chéad scoth. Féadfaimid breathnú chun cinn anois go muiníneach agus a rá go bródúil gurb é seo Béal Feirste – an áit ar ceapadh, ar dearadh, ar tógadh agus ar seoladh an long iontach seo agus baile an lárionaid turasóireachta is mó ar domhan don Titanic. Is le Béal Feirste an Titanic agus táimid ag iarraidh go ndéarfaí gur leis an domhan Titanic Belfast."

Le tacaíocht ó Thionól Thuaisceart Éireann, comhpháirtíocht phoiblí/phríobháideach uathúil é Titanic Belfast a mhaoiníonn Bord Turasóireacht Thuaisceart Éireann, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Belfast Harbour agus Titanic Quarter Ltd. Titanic Belfast Ltd a oibríonn é agus faoi úinéireacht an Titanic Foundation Ltd a bheidh sé.

Cosnóidh ticéid do theaghlach de cheathrar £39-48. Tá praghas ar líne agus tuilleadh faisnéise ar fáil ag http://titanicbelfast.com nó trí ghlaoch a chur ar Titanic Belfast Limited, Titanic Quarter, Queen’s Island, Béal Feirste, Tuaisceart Éireann, BT3 9DT

Guthán: +44 2890 766399 ticketing@titanicbelfast.com

Uaireanta oscailte: Luan go Satharn, 9.00-17.30, Domhnach 11.00-16.00