Foinse

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 24 Meán Fómhair 2011

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Saoire shaor faoin spéir

Saoire shaor faoin spéir

Ríomhphost Priontáil PDF

Tá níos mó daoine ag baint tairbhe as a bhfuil ar fáil saor in aisce in Éirinn

Is mór an méid gur féidir a dhéanamh ar fud na hÉireann saor in aisce! Idir pháirceanna gleoite náisiúnta agus oidhreacht na tíre, ní beag an méid atá ar fáil. Seo a leanas roinnt tuairimí. Ar aghaidh libh!

 

Tar chuig ár bpáirceanna náisiúnta

Deis iontach iad sé Pháirc Náisiúnta na hÉireann chun sult a bhaint as dúlra agus nádúr éagsúil na tíre. Breathnaigh ar na hiolair ag eitilt thar 40,000 acra mórthaibhseach Ghleann Bheatha i gCo. Dhún na nGall. Bain súp as tírdhreach seoigh agus lonnaíocht ársa mainistreach Ghleann Dá Locha i gCill Mhantáin.

Téigh ag siúl trí Pháirc Náisiúnta Bhoirne i gCo. an Chláir nó trí Pháirc Náisiúnta Chonamara i gCo. na Gaillimhe chun parthas nádúrtha, sléibhte arda agus réimsí móra portaigh, fraoigh agus coillte a fheiceáil. Is féidir an damhra deireanach fiáin d’fhianna rua dúchasacha in Éirinn a fheiceáil i bPáirc Náisiúnta Chill Airne i gCo. Chiarraí. Tá domhan iomlán eile le feiceáil i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich in iarthuaisceart Mhaigh Eo. Tá ceann de na córais deiridh bratphortaigh ghníomhach in Iarthar na hEorpa ann. Bíonn sé saor in aisce dul isteach chuig na Páirceanna Náisiúnta, cé go bhféadfadh táille a bheith ar nithe laistigh de na páirceanna.

 

Aimsigh ár n-oidhreacht shaibhir

Tá raidhse mhór staire le haimsiú, ó shéadchomharthaí ársa go réadmhaoine iontacha. Laistigh de gach contae tá iarsmaí dár stair ársa agus spéisiúil — tuamaí réamhstaire, dolmainí, ardchroiseanna, dúnta agus caisleáin mhaorga, chomh maith le tithe agus gairdíní ón ochtú agus ón naoú haois déag. Tá 750 séadchomhartha náisiúnta den scoth ag fanacht ort, ón neoiliteach go dtí an fichiú haois. Tá gairdíní agus arboretum áille ar fáil freisin, atá saor in aisce agus a chuireann réimse mór áiseanna ar fáil do gach duine.

 

Téigh chuig iarsmalanna, gailearaithe agus leabharlanna na hÉireann

Faigh léargas thar a bheith spéisiúil ar stair agus ar oidhreacht na tíre trí chuairt a thabhairt ar iarsmalanna nó ghailearaithe na hÉireann. I measc réimse leathan Bhaile Átha Cliath tá an tArd-Mhúsaem ina bhfuil taiscí stairiúla agus seandálaíochta; Ard-Mhúsaem na nEalaíon Maisiúil agus Staire i nDún Uí Choileáin; Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ina bhfuil taispeántas WB Yeats; Áras Nua-Ealaíne na hÉireann san Ospidéal Ríoga i gCill Mhaighneann; Leabharlann Chester Beatty i gCaisleán Bhaile Átha Cliath; agus Gailearaí Náisiúnta na hÉireann. Tá neart eile le feiceáil ar fud na tíre — léiríonn Ard-Mhúsaem Shaol na Tuaithe i bPáirc Thurlaigh i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, saol tuaithe na hÉireann idir 1850 agus 1950.

bailiúchán buan d’os cionn 2,000 saothar in Áiléar Crawford Chorcaí i gCathair Chorcaí. Tá bailiúchán tábhachtach de shaothar Éireannach, ón ochtú haois déag go dtí an t-aonú haois is fichead, i nGailearaí Ealaíon Chathair Luimnigh. I measc na n-iarsmalann eile ar fiú cuairt a thabhairt orthu, tá Músaem Cathrach na Gaillimhe atá taobh leis an bPóirse Caoch; Músaem Pobail Chorcaí i bPáirc Mhic Gearailt; agus Músaem Cathrach Jim Kemmy in aice le Caisleán Luimnigh.

 

Draíocht na n-oileán

Trí thuras gearr a dhéanamh chuig ceann dár n-oileáin áille, féadfaidh tú saol eile a fheiceáil iontu. Tá Oileáin Árann i gContae na Gaillimhe, Acaill i gContae Mhaigh Eo, Árainn Mhór i Dún na nGall, Inis Uí Dhrisceoil i gCorcaí, Inis Bó Finne i nGaillimh agus Toraigh i nDún na nGall lán de stair agus d'oidhreacht. Féadfaidh tú dul thart ar na hoileáin ar rothair nó de chois, sult a bhaint as gníomhaíochtaí, bualadh agus labhairt le daoine iontacha agus fanacht i gcóiríocht chompordach.

 

Geopháirceanna agus páirceanna dúlra

Is fiú cuairt a thabhairt ar na geopháirceanna i bPort Láirge agus i gContaetha Fhear Manach / an Chabháin agus Fearann Páirce Loch na Buaraí in Uíbh Fhailí. Téigh chuig an geo-ghairdín i mBun Machan i bPort Láirge chun an Gheopháirc a fheiceáil nó an Copper Coast European Geopark i bPort Láirge. Tá 25 ciliméadar d’aillte mórthaibhseacha ann, agus góilíní carraigeacha de sceallaí ársa a bhácáil agus a chas bolcáin faoin uisce, agus atá fite fuaite le haolchloch iontaiseacha atá clúdaithe ag gaineamhchloch rua. D’ainmnigh UNESCO an Gheopháirc san Áirse Mharmair i gContaetha Fhear Manach agus an Chabháin mar gheall ar an tírdhreach uathúil geolaíoch a bhaineann leis. Tá easanna, seanmhainistreacha, tuamaí meigiliteacha, foraoisí, tírdhreacha áille agus pluaiseanna den scoth ann. Tírdhreach álainn é Fearann Páirce Loch na Buaraí atá i logphortaigh Uíbh Fhailí agus bainfidh aon duine a bhfuil spéis acu in imeachtaí faoin spéir an-sult go deo as. Tá go leor áiteanna in Éireann atá saor in aisce, agus a mbainfidh gach duine, idir óg agus sean, súp astu. Déan saoire den scoth a phleanáil agus tapaigh do dheis sladmhargadh a fháil ar www.discoverireland.ie. 

Twitter

 
Foinse Iarracht ar bun cosc a chur le dallóga fuinneoige le cordaí - http://t.co/vAvroZGb - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 4 hours ago
 
Foinse Róchaiteachas ollmhór i gceist sa tseirbhís sláinte - http://t.co/oMfiO3jV - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 4 hours ago