Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Lárionad mór an Titanic: áis den chéad scoth

Lárionad mór an Titanic: áis den chéad scoth

Ríomhphost Priontáil PDF
An tseachtain seo caite tháinig James Cameron, an léiritheoir scannáin a bhfuil clú agus cáil air ar fud an domhain, go Béal Feirste chun seoladh an scannáin Titanic i 3T ar Blu-ray a chur chun cinn. Reáchtáilimeacht príobháideach inar taispeánadh an scannán sa teach caidéil i lárionad an Titanic, gar don áit a raibh an chabhail 100 bliain ó shin i gceathrú Titanic Bhéal Feirste.
Ina óige, rinne Cameron staidéar ar an bhfisic in Fullerton Junior College. D'oibrigh sé mar mheaisíneoir agus mar thiománaí trucaile fad is a bhí sé ansin. D'éirigh Cameron as a phost tiomána i 1978 agus thiomsaigh sé airgead ó fhiaclóirí áitiúla chun gearrscannán 35mm a léiriú. Mar gheall ar an maisíocht físe sa scannán sin fuair sé obair ar Battle Beyond The Stars (1980) le Roger Corman mar dhearthóir léirithe, mar ealaíontóir mata agus mar Stiúrthóir Grianghrafadóireachta do mhaisíocht físe.
Ansin scríobh sé Rambo, First Blood Part 2, Aliens agus The Terminator. Ina dhiaidh sin scríobh, léirigh agus stiúir sé Terminator 2: Judgment Day (1991), True Lies (1994), Titanic (1997) agus Avatar (2009). Chomhscríobh agus léirigh sé Point Break (1991) agus Strange Days (1994) freisin, chomh maith le Solaris (2003) a léiriú.
Bhí a chuid scannán ina gceannródaithe nuálacha sa mhaisíocht físe agus sháraigh siad go leor curiarrachtaí sa bhaile agus thar lear. Is é Avatar an scannán a thuill an méid airgid ba mhó riamh, agus $2.8 billiún saothraithe aige i bpictiúrlanna ar fud na cruinne. Sháraigh sé sin an scannán ba mhó rath go dtí sin, Titanic le Cameron freisin, a raibh an churiarracht sin aige ar feadh 12 bhliain.
Tá an-chuid ainmniúchán agus duaiseanna gnóthaithe ag scannáin Cameron, go suntasach 14 ainmniúchán ó Acadamh Ealaíon agus Eolaíochtaí na Scannán do Titanic (curiarracht) agus 11 ghradam Oscar (curiarracht eile), lena n-áirítear na trí ghradam Oscar a bhuaigh Cameron don Scannán is Fearr, don Stiúrthóireacht is Fearr, agus don Eagarthóireacht is Fearr. Bhuaigh Titanic an Golden Globe don Stiúrthóir is Fearr agus don Scannán is Fearr freisin.
Tá an-tóir ag Cameron ar an tumadóireacht scúba ó 1969 i leith. Tá os cionn 3,000 uair an chloig cláraithe aige faoin uisce, lena n-áirítear 500 uair an chloig i gclogad. Mar iarracht chun an dá phaisean is mó atá aige – tumadóireacht agus scannánaíocht – a thabhairt le chéile, stiúir sé The Abyss, a chruthaigh teicnící nua i gcineamatagrafaíocht agus i soilsiú. Is mar gheall ar a dhúil san aibhéis a mealladh ar deireadh é i dtreo Everest na long bháite: an Titanic.
I 1995, thug Cameron faoi 12 thumadh i dtumadóir le foireann chuig an Titanic mar réamhullmhúchán dá scannán. Don turas taiscéalaíochta sin d'fhorbair Cameron trealamh scannánaíochta, soilsithe agus róbataice nach raibh a leithéid ar fáil roimhe sin chun úsáid i mbrú ollmhór na haibhéise. Mar gheall ar rath teicniúil an turais taiscéalaíochta sin, d'fhás an fonn a bhí air taithí na taiscéalaíochta in aibhéis an aigéin a roinnt le daoine ar fud an domhain.
Mar ullmhúchán dá thuras chuig long bháite an Titanic in 2001, d'fhorbair Cameron mionfheithiclí cianoibrithe nuálacha le cábla snáthoptaice spólála ar a dtugtar “Spiderbots”. D'fhorbair sé teicneolaíocht eile do shoilsiú agus do ghrianghrafadóireacht go domhain san fharraige, lena n-áirítear córas ceamara 3T a bhfuil rátáil doimhneachta 20,000' aige.
I mí Aibreáin 2012, d'atheisigh Cameron a scannán mór le rá Titanic agus é tiontaithe go 3T mar chuid de chomóradh 100 bliain bhá na loinge. Shaothraigh Titanic 3T $340 milliún ar fud na cruinne, a d'ardaigh a ioncam pictiúrlainne go $2.2 billiún, nach bhfuil sáraithe ag aon scannán eile seachas Avatar. Níl aon scannáin eile ach iad i “gClub an $2 Bhilliún”. Is dócha i ndáiríre go gcaithfimid buíochas a ghabháil le James as lárionad an Titanic i mBéal Feirste mar murach gur fhorbair sé a leagan siúd den scannán ní tharlódh gach ar tharla ina dhiaidh sin.
Má tá tú ag cuimhneamh ar dhul ar thuras scoile, ar chuairt phríobháideach, nó má tá fonn ort dul ó thuaidh, tá sé in am duit i ndáiríre aghaidh a thabhairt ar Titanic Belfast agus súp a bhaint as an lárionad mar atá déanta ag 450,000 duine ar a laghad ó osclaíodh é i mí an Mhárta.
Taispeántas den chéad scoth é lárionad an Titanic, ach ní do chuairteoirí amháin é: saoráid oideachais é freisin a chuireann raon mór taithí foghlama agus áiseanna ar fáil ar mhaithe le rannpháirtíocht an phobail ó cheann ceann na bliana.
Díríonn gach gailearaí ar chuid uathúil de scéal an Titanic agus ar chomhthéacs na inar tógadh í. Tugann sé seo léargas cuimsitheach do dhaoine óga ar na príomhghnéithe den stair shóisialta, d'fhorbairtí tionsclaíocha agus de dhul chun cinn innealtóireachta.
Cuirtear beocht faoi eolas faisnéiseach trí shamhlacha scála, taispeántais ilmheán, taispeántais idirghníomhacha dhigiteacha, íomhánna beoga agus taithí chéadfach. Ón tús go dtí an lá atá inniu ann, cuireann 100 bliain de thógáil thábhachtacha long agus taiscéalaíocht aigéin réimse leathan ábhar ar fáil chun plé a dhéanamh orthu agus chun foghlaim fúthu.
Cuid fhíorthábhachtach d'éiteas an tionscadail é an t-oideachas a bheith i gcroílár Titanic Belfast. Chun tacú leis an taithí foghlama, tá trí shaoráid speisialta ag Titanic Belfast:
n Education Suite – Saoráid oideachais ina bhfuil spás do 35 duine. Is féidir le grúpaí eolas níos mionsonraí a fháil agus páirt a ghlacadh i gcláir struchtúrtha a dhear oifigeach oideachais Titanic Belfast, Siobhan McCartney.
n Andrews Gallery – Spás mór gailearaí atá ar fáil chun taispeántais a reáchtáil do na pobail agus do ghrúpaí atá rannpháirteach i Titanic Belfast. Dearadh an spás chun an tsolúbthacht is fearr is féidir a chur ar fáil agus beidh sé ag athrú de shíor mar gheall ar a imeachtaí éagsúla.
n Ocean Exploration Centre – Ag obair i gcomhar le hollscoileanna agus le saoráidí taighde ar fud na cruinne, cuireann an Ocean Exploration Centre eolas a nuashonraítear go mion minic ar fáil chomh maith le híomhánna ón domhan faoi na tonnta. Tugann an OEC rochtain gan sárú ar thíreolaíocht, bitheolaíocht mhara, beatha mhuirí, seandálaíocht mhara agus léarscáiliú na gceantar cois cósta. Cinntíonn caidreamh leis an Dr Ballard agus le saineolaithe áitiúla gur príomhfhoinse an OEC i gcónaí don fhoghlaim agus don taiscéalaíocht mhara.
Tá Titanic Belfast ag glacadh le háirithintí faoi láthair ó ghrúpaí scoile ar mian leo cuairt a thabhairt orthu ó mhí Mheán Fómhair 2012 ar aghaidh.
Chun grúpa scoile a chur in áirithe, téigh i dteagmháil leis an bhfoireann áirithinte grúpaí don Oideachas ar an bhfón ag +44 28 9076 6399 nó trí ríomhphost a chur chuig education@titanicbelfast.com
Is cinnte go mbainfidh tú an-taitneamh agus tairbhe as Titanic Belfast. Tá os cionn naoi ngailearaí ann agus go leor gnéithe ag baint leis an taispeántas a chuimsíonn maisíochtaí, marcaíochtaí dorcha, atógálacha ar an bhfíormhéid agus gnéithe idirghníomhacha nuálacha – seó den scoth é seo gan amhras ar bith!
Tá na scéalta, an mhiotaseolaíocht agus na finscéalta ar fad a bhaineann leis an Titanic cloiste agat, mar sin tá sé in am agat teacht agus é a fheiceáil tú féin.
tuilleadh eolais faoi cheann de na nithe is díol spéise do chuairteoirí is nuaí in Éirinn ar fáil ag:www.titanicbelfast.com

An tseachtain seo caite tháinig James Cameron, an léiritheoir scannáin a bhfuil clú  agus cáil air ar fud an domhain, go Béal Feirste chun seoladh an scannáin Titanic i 3T ar Blu-ray a chur chun cinn. Reáchtáil sé imeacht príobháideach inar taispeánadh an scannán sa teach caidéil i lárionad an Titanic, gar don áit a raibh an chabhail 100 bliain ó shin i gceathrú Titanic Bhéal Feirste. Ina óige, rinne Cameron staidéar ar an bhfisic in Fullerton Junior College. 

D'oibrigh sé mar mheaisíneoir agus mar thiománaí trucaile fad is a bhí sé ansin.  D'éirigh Cameron as a phost tiomána i 1978 agus thiomsaigh sé airgead ó fhiaclóirí áitiúla chun gearrscannán 35mm a léiriú. Mar gheall ar an maisíocht físe sa scannán  sin fuair sé obair ar Battle Beyond The Stars (1980) le Roger Corman mar dhearthóir léirithe, mar ealaíontóir mata agus mar Stiúrthóir Grianghrafadóireachta do mhaisíocht físe. Ansin scríobh sé Rambo, First Blood Part 2, Aliens agus The Terminator. Ina dhiaidh sin scríobh, léirigh agus stiúir sé Terminator 2: Judgment Day (1991), True Lies (1994), Titanic (1997) agus Avatar (2009).

Chomhscríobh agus léirigh sé Point Break (1991) agus Strange Days (1994) freisin, chomh maith le Solaris (2003) a léiriú. Bhí a chuid scannán ina gceannródaithe nuálacha sa mhaisíocht físe agus sháraigh  siad go leor curiarrachtaí sa bhaile agus thar lear. Is é Avatar an scannán a thuill  an méid airgid ba mhó riamh, agus $2.8 billiún saothraithe aige i bpictiúrlanna ar  fud na cruinne. Sháraigh sé sin an scannán ba mhó rath go dtí sin, Titanic le  Cameron freisin, a raibh an churiarracht sin aige ar feadh 12 bhliain. Tá an-chuid ainmniúchán agus duaiseanna gnóthaithe ag scannáin Cameron, go suntasach  14 ainmniúchán ó Acadamh Ealaíon agus Eolaíochtaí na Scannán do Titanic  (curiarracht) agus 11 ghradam Oscar (curiarracht eile), lena n-áirítear na trí  ghradam Oscar a bhuaigh Cameron don Scannán is Fearr, don Stiúrthóireacht is Fearr,  agus don Eagarthóireacht is Fearr. Bhuaigh Titanic an Golden Globe don Stiúrthóir is  Fearr agus don Scannán is Fearr freisin.

Tá an-tóir ag Cameron ar an tumadóireacht scúba ó 1969 i leith. Tá os cionn 3,000  uair an chloig cláraithe aige faoin uisce, lena n-áirítear 500 uair an chloig i  gclogad. Mar iarracht chun an dá phaisean is mó atá aige – tumadóireacht agus  scannánaíocht – a thabhairt le chéile, stiúir sé The Abyss, a chruthaigh teicnící  nua i gcineamatagrafaíocht agus i soilsiú. Is mar gheall ar a dhúil san aibhéis a  mealladh ar deireadh é i dtreo Everest na long bháite: an Titanic. I 1995, thug Cameron faoi 12 thumadh i dtumadóir le foireann chuig an Titanic mar  réamhullmhúchán dá scannán. Don turas taiscéalaíochta sin d'fhorbair Cameron  trealamh scannánaíochta, soilsithe agus róbataice nach raibh a leithéid ar fáil  roimhe sin chun úsáid i mbrú ollmhór na haibhéise.

Mar gheall ar rath teicniúil an  turais taiscéalaíochta sin, d'fhás an fonn a bhí air taithí na taiscéalaíochta in  aibhéis an aigéin a roinnt le daoine ar fud an domhain. Mar ullmhúchán dá thuras chuig long bháite an Titanic in 2001, d'fhorbair Cameron  mionfheithiclí cianoibrithe nuálacha le cábla snáthoptaice spólála ar a dtugtar  “Spiderbots”. D'fhorbair sé teicneolaíocht eile do shoilsiú agus do  ghrianghrafadóireacht go domhain san fharraige, lena n-áirítear córas ceamara 3T a  bhfuil rátáil doimhneachta 20,000' aige. I mí Aibreáin 2012, d'atheisigh Cameron a scannán mór le rá Titanic agus é  tiontaithe go 3T mar chuid de chomóradh 100 bliain bhá na loinge. Shaothraigh  Titanic 3T $340 milliún ar fud na cruinne, a d'ardaigh a ioncam pictiúrlainne go  $2.2 billiún, nach bhfuil sáraithe ag aon scannán eile seachas Avatar. 

Níl aon  scannáin eile ach iad i “gClub an $2 Bhilliún”. Is dócha i ndáiríre go gcaithfimid  buíochas a ghabháil le James as lárionad an Titanic i mBéal Feirste mar murach gur  fhorbair sé a leagan siúd den scannán ní tharlódh gach ar tharla ina dhiaidh sin. Má tá tú ag cuimhneamh ar dhul ar thuras scoile, ar chuairt phríobháideach, nó má tá  fonn ort dul ó thuaidh, tá sé in am duit i ndáiríre aghaidh a thabhairt ar Titanic  Belfast agus súp a bhaint as an lárionad mar atá déanta ag 450,000 duine ar a laghad  ó osclaíodh é i mí an Mhárta. Taispeántas den chéad scoth é lárionad an Titanic, ach ní do chuairteoirí amháin é:  saoráid oideachais é freisin a chuireann raon mór taithí foghlama agus áiseanna ar  fáil ar mhaithe le rannpháirtíocht an phobail ó cheann ceann na bliana.

Díríonn gach gailearaí ar chuid uathúil de scéal an Titanic agus ar chomhthéacs na  ré inar tógadh í. Tugann sé seo léargas cuimsitheach do dhaoine óga ar na  príomhghnéithe den stair shóisialta, d'fhorbairtí tionsclaíocha agus de dhul chun  cinn innealtóireachta. Cuirtear beocht faoi eolas faisnéiseach trí shamhlacha scála, taispeántais ilmheán,  taispeántais idirghníomhacha dhigiteacha, íomhánna beoga agus taithí chéadfach. Ón  tús go dtí an lá atá inniu ann, cuireann 100 bliain de thógáil thábhachtacha long  agus taiscéalaíocht aigéin réimse leathan ábhar ar fáil chun plé a dhéanamh orthu  agus chun foghlaim fúthu. Cuid fhíorthábhachtach d'éiteas an tionscadail é an t-oideachas a bheith i gcroílár  Titanic Belfast. Chun tacú leis an taithí foghlama, tá trí shaoráid speisialta ag  Titanic Belfast: n Education Suite – Saoráid oideachais ina bhfuil spás do 35 duine. Is féidir le  grúpaí eolas níos mionsonraí a fháil agus páirt a ghlacadh i gcláir struchtúrtha a  dhear oifigeach oideachais Titanic Belfast, Siobhan McCartney. n Andrews Gallery – Spás mór gailearaí atá ar fáil chun taispeántais a reáchtáil do  na pobail agus do ghrúpaí atá rannpháirteach i Titanic Belfast.

Dearadh an spás chun  an tsolúbthacht is fearr is féidir a chur ar fáil agus beidh sé ag athrú de shíor  mar gheall ar a imeachtaí éagsúla. n Ocean Exploration Centre – Ag obair i gcomhar le hollscoileanna agus le saoráidí  taighde ar fud na cruinne, cuireann an Ocean Exploration Centre eolas a  nuashonraítear go mion minic ar fáil chomh maith le híomhánna ón domhan faoi na  tonnta. Tugann an OEC rochtain gan sárú ar thíreolaíocht, bitheolaíocht mhara,  beatha mhuirí, seandálaíocht mhara agus léarscáiliú na gceantar cois cósta.  Cinntíonn caidreamh leis an Dr Ballard agus le saineolaithe áitiúla gur  príomhfhoinse an OEC i gcónaí don fhoghlaim agus don taiscéalaíocht mhara. Tá Titanic Belfast ag glacadh le háirithintí faoi láthair ó ghrúpaí scoile ar mian  leo cuairt a thabhairt orthu ó mhí Mheán Fómhair 2012 ar aghaidh.

Chun grúpa scoile a chur in áirithe, téigh i dteagmháil leis an bhfoireann  áirithinte grúpaí don Oideachas ar an bhfón ag +44 28 9076 6399 nó trí ríomhphost a  chur chuig education@titanicbelfast.com Is cinnte go mbainfidh tú an-taitneamh agus tairbhe as Titanic Belfast. Tá os cionn  naoi ngailearaí ann agus go leor gnéithe ag baint leis an taispeántas a chuimsíonn  maisíochtaí, marcaíochtaí dorcha, atógálacha ar an bhfíormhéid agus gnéithe  idirghníomhacha nuálacha – seó den scoth é seo gan amhras ar bith! Tá na scéalta, an mhiotaseolaíocht agus na finscéalta ar fad a bhaineann leis an  Titanic cloiste agat, mar sin tá sé in am agat teacht agus é a fheiceáil tú féin. Tá tuilleadh eolais faoi cheann de na nithe is díol spéise do chuairteoirí is nuaí  in Éirinn ar fáil ag:www.titanicbelfast.com

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter