Foinse

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 24 Meán Fómhair 2011

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe Taisteal Féilte iontacha i mí Iúil

Féilte iontacha i mí Iúil

Ríomhphost Priontáil PDF

Tá Éire lomlán d'imeachtaí agus d'fhéilte a bhíonn ar siúl ar fud fad na tíre. Tá siad ar fáil ar do thairseach féin, ag brath ar a bhfuil uait! Is í Éire an áit is fearr an samhradh seo cinnte, seo cuid de na féilte is fearr linne...

 

A lán luamh san Iardheisceart

Cuir aithne ar an bhfarraige i gCorcaigh ón 1-9 Iúil nuair a thabharfaidh The Clipper Round the World Yacht Race cuairt ar Chionn tSáile agus ar Chathair Chorcaí do naoi lá de spraoi saor in aisce. Téigh ar cuairt chuig na 10 luamh atá 68 troigh ar fad. Tá neart i gceist leis an tseachtain seo: siamsaíocht teaghlaigh, margaí bia agus paráid seolta sula bhfágann na luaimh ar an 9 Iúil den chuid deiridh den rás go dtí an Ríocht Aontaithe.

 

Cailíní áille san Iarthuaisceart

Is cinnte gur buaicphointe é féile Mary From Dungloe i gCo. Dhún na nGall ar fhéilire na bhféilte samhraidh. Beidh an ceiliúradh agus comórtas áilleachta ar siúl ar feadh 10 lá ón 24 Iúil-2 Lúnasa. Féadfaidh teaghlaigh tairbhe a bhaint as an iliomad imeacht saor in aisce. Lá cultúrtha é an Lá Gaelach a tharlaíonn le linn na féile, agus beidh ceol, damhsa agus amhránaíocht thraidisiúnta Ghaelach ar siúl. Cuirtear clabhsúr leis an bhféile leis an gcomórtas bliantúil áilleachta, nuair a roghnófar an 43ú Mary from Dungloe.

 

Féile Ealaíon na Gaillimhe

Beidh Féile Ealaíon na Gaillimhe, ceann de phríomhimeachtaí cultúrtha na hEorpa, ar siúl ón 12-25 Iúil, agus beidh neart ar fáil do chuairteoirí. I measc na gceoltóirí is cáiliúla a bheidh ann, tá Rodrigo Y Gabriela agus The Divine Comedy, chomh maith le hoíche iontach ina mbeidh Josh Ritter and the Royal City Band, Damien Dempsey agus Cathy Davey i gcuideachta a chéile.

 

Téigh ag campáil cois caisleáin i lár na tíre

Beidh deis ag lucht freastail seanbhunaithe na bhféilte dul ag campáil ag Féile Ceoil agus Ealaíon Castle Palooza ón 31 Iúil go dtí an 2 Lúnasa. Beidh an fhéile ar siúl i dtailte Chaisleán Charleville i dTulach Mhór i gCo. Uíbh Fhailí. Cuirfidh an grúpa iontach ceoltóirí Éireannacha a bheidh ann siamsaíocht den scoth ar fáil don lucht éisteachta.

 

Triail i gContae na hIarmhí é!

Féile teaghlaigh agus spórtúil é an TriAthlone TriFest a bheidh ar siúl i mBaile Átha Luain i gCo. na hIarmhí idir an 1-4 Iúil. Tá an fhéile a mhairfidh trí lá bunaithe ar thrí-atlan iomaíoch agus beidh imeachtaí, ceol agus gníomhaíochtaí do gach duine ar siúl freisin.

 

Cas i dtreo Thiobraid Árann

Imeacht spleodrach ealaíonta í an fhéile, a bheidh ar siúl idir an 3-11 Iúil: naoi lá de dhrámaíocht den scoth, ceol eicléictiúil, damhsa iontach agus taispeántas a bheidh ann. Tá an fhéile ag ceiliúradh 10 mbliana ar an bhfód i mbliana, agus téama The Circus Comes to Town aici an bhliain seo.

 

Ar aghaidh leat go Port Láirge

Cuireann sráideanna lár Chathair Phort Láirge fáilte roimh Spraoi gach bliain, féile idirnáisiúnta drámaíocht sráide agus ceoil dhomhanda. Beidh an chóisir sráide ar siúl idir an 30 Iúil agus an 1 Lúnasa. Beidh léiriú ealaín sráide ar siúl i ngach áit gur féidir i lár na cathrach le linn an deiridh sheachtaine, agus tá imeachtaí Spraoi saor in aisce.

 

Scolaíocht Samhraidh i gceantar na Sionainne

Má theastaíonn uait barr feabhais a chur ar do scileanna damhsa agus ceoil thraidisiúnta Ghaelaigh, téigh chuig Scoil Samhraidh Willie Clancy i Sráid na Cathrach ón 3-11 Iúil. Beidh ceardlanna ar uirlisí éagsúla agus ar dhamhsa agus ar amhránaíocht san fhéile seo. Féadfaidh ceoltóirí traidisiúnta páirt a ghlacadh i gcéilithe seit gach oíche freisin.

Tá imeachtaí agus féilte ar fud na hÉireann a fheilfidh do lánúin, do theaghlaigh agus do ghrúpaí cairde mí Iúil. Chun tuilleadh eolais a fháil fúthu, téigh chuig www.discoverireland.ie.

Twitter

 
Foinse Iarracht ar bun cosc a chur le dallóga fuinneoige le cordaí - http://t.co/vAvroZGb - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 4 hours ago
 
Foinse Róchaiteachas ollmhór i gceist sa tseirbhís sláinte - http://t.co/oMfiO3jV - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie gaeilge
About 5 hours ago