Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 10 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe TG4 Na Cláir is Fearr An tSeachtain Seo ar TG4

Na Cláir is Fearr An tSeachtain Seo ar TG4

Faisnéis na Seachtaine

Muintir Mhaigh Eo ar an Titanic

Aoine an Chéasta 20.00

Scéal tubaisteach an cheithre dhuine dhéag a d’fhág Leathardán i gCo. Mhaigh Eo le dul ar bord an Titanic le saol níos fearr a bhaint amach i Meiriceá. Déanfar cur síos sa chlár ar an saol a bhí acu sa bhaile agus ar an aistear a rinne siad ar an Titanic. Déanfaidh muintir, clann agus clann clainne na ndaoine a mhair cur síos ar phointí deireanacha mhuintir Eadargúil ar bord an Titanic.

Cócaireacht na Seachtaine

Bean an Tí sa Chistin

Anocht 20.00

An chéad bhabhta leathcheannais a bheidh ar an gclár seo. Rachaidh beirt bhan tí cumasach in iomaíocht lena chéile le háit a bhaint amach sa bhabhta ceannais agus sa chlár deiridh. Beidh Patricia Uí Ghamhnáin agus Miséil De Grás faoi bhrú mór béile breá a ullmhú do na moltóirí – na Gaeilgeoirí!

Ceol na Seachtaine

Réaltaí Cheol Tíre

Anocht 22.30

Philomena Begley a bheidh faoi chaibidil an tseachtain seo. Ina teannta beidh Sean Brennan, Dee Reilly agus John Farry.

Cérbh í – Bess Cronin

Dé Sathairn 20.15

Clár faoin amhránaí Elizabeth Cronin as Iarthar Chorcaí. Ba uaithi a fuair an banna ceoil Planxty an t-amhrán cáiliúilThe Good Ship Kangaroo’. Ní hamháin nár chas Elizabeth ar stáitse riamh níor fhág sí an baile riamh ach oiread. Á chraoladh mar chuid de cheiliúradh Ghradam Ceoil TG4. Is í Nell Ní Chróinín, ar bronnadh Gradam TG4 d’Amhránaí na Bliana 2012 uirthi le gairid, a chuirfidh an clár seo i láthair.

The Coronas

Dé Domhnaigh 00.30

An banna ceoil The Coronas, a bhfuil gradaim Meteor buaite acu, beo as Páirc Mharlaí i mBaile Átha Cliath. I mí Iúil 2011 a taifeadadh an ceolchoirm seo.

Comhrá na Seachtaine

Tom Kenny

Amárach 19.30

Duine den teaghlach cáiliúil as cathair na Gaillimhe a bhfuil gnó leabhar idir lámha acu le seasca bliain é Tom Kenny. Staraí áitiúil aitheanta é ar a chathair dhúchais agus tá saineolas aige ar na pearsana cáiliúla liteartha a raibh baint acu leis an gcathair, Pádraic Ó Conaire mar shampla.

Sobal na Seachtaine

Ros na Rún

Amárach 20.30

Socraíonn Dara agus Al cúpla deoch a ól ó tharla an margadh déanta agus go bhfuil Dara le leath de Tigh Ghaudi a thabhairt do Al. Éiríonn le Dara Al a chaochadh ar fad ar fad agus titeann sé ina chodladh ar an trá agus an taoide ag tuile. Tá Róise tagtha ar ais as Londain agus an ginmhilleadh déanta aici. Faigheann sí réidh le haon ní a thabharfadh le fios do Mack cá raibh sí ach déanann sí dearmad ar rud amháin atá crochta ar an gcuisneoir aici.

Dé Mairt 20.30

Bíonn Dara ag aireachtáil uafásach nuair a fhaightear corp Al ar an trá. Déanann Cathal iarracht é a chur ar a shuaimhneas ag rá leis nach airsean a bhí an locht, gur thacht Al ar a mhúisc féin de bharr a chuid óil. Tá John Joe i sáinn cheart agus airgead ag teastáil go géar uaidh. Féachann sé le geall a chur sa siopa geallghlacadóra ach diúltaíonn Mo an geall a ghlacadh.

Ealaín na Seachtaine

Imeall

Amárach 21.30

Clár Ealaíon TG4. Caithfidh Catherine Foley súil ar an deis léitheoireachta an Kindle agus an tionchar atá aige ar dhaoine a bhíonn ag léamh, ar na húdair agus ar na foilsitheoirí.

Laoch Spórt na Seachtaine

Laochra Gael: Dan Shanahan

Amárach 22.00

Dan Shanahan, Iománaí na bliana 2007 agus ceann de na himreoirí is mó i mbéal an phobail le deich mbliana anuas a bheidh faoi chaibidil ar an gclár seo. Bhí an-imirt ag fear Phort Láirge sna cluichí craoibhe agus scóráil sé 21 cúl uile iontu, iad ar fad ón imirt! Beidh agallaimh againn le Séan Óg Ó hAilpín, le Brendan Cummins & le Nicky Cashin.

Stair na Seachtaine

Éagóir

Amárach 22.30

Sraith faoi dhaoine a cuireadh chun príosúin san éagóir in Éirinn. Nuair a d’éirigh páiste Louise Mason, nach raibh ach ceithre seachtaine d’aois, tinn in 2003 thug sí chuig an ospidéal í. Dúirt dochtúirí gur neuroblastoma a bhí ar an bpáiste ar dtús ach tháinig athrú ar an scéal nuair a chuir siad i leith a máthar gurbh ise a rinne díobháil di. Baineadh a clann ó Louise Mason mar gheall air.

Spórt na Seachtaine

Seó Spóirt

Amárach 21.00

Babhta 5 den tSraith Náisiúnta Iomána a bheidh á phlé ag Dara agus ag an bpainéal, chomh maith leis an aicsean ar fad sa tsraith RaboDirect Pro 12.

 GAA Beo

Dé Sathairn 12.45

Craoladh beo ar Chluichí Ceannais Uile-Éireann Peile na Scoileanna ar Pháirc an Chrócaigh. Cluiche Ceannais Uí Ógáin cluiche mór an lae. I 1946 a cuireadh tús leis an tsraith seo agus in onóir an Bhráthair Tomás Ó hÓgáin a ainmníodh an cupán. Coláiste Iarfhlatha Thuama is mó a bhfuil an corn seo buaite acu. Bhuaigh siad don 12ú huair é in 2002 agus tá siad tagtha sa dara háit 14 huaire.

 Dé Domhnaigh 14.00

Craoladh beo ar chluichí an tseachtú babhta agus an bhabhta deiridh den tSraith Peile Allianz. Socróidh na cluichí seo cé a bheidh ag imirt sna Cluichí Leathcheannais sa tSraith Peile an deireadh seachtaine seo chugainn. Á chur i láthair ag Micheál Ó Domhnaill le tráchtaireacht ó Brian Tyers.

Siamsaíocht na seachtaine

Feis + Blood

Dé Domhnaigh 20.00

Beidh ocht dteaghlach eile ar stáitse anocht agus iad ar fad ag iarraidh na moltóirí a mhealladh.

Feirm Factor

Dé Luain 21.30

Rachaidh an ceathrar feirmeoirí atá fanta chuig an Ríocht Aontaithe an tseachtain seo áit a mbeidh siad faoi chúram Harper Adams University of Agriculture in Shropshire. Tá na feirmeoirí ag súil go mór leis seo agus leis an Land Rover a thiomáint den chéad uair. Beidh ar na moltóirí an cinneadh mór a dhéanamh – cé a rachaidh chun cinn go dtí an babhta ceannais.

Taisteal na Seachtaine

Muintir na Mara

Dé Domhnaigh 21.00

Rachaidh Pádraig Ó Duinnín timpeall chósta Dhún na nGall i naomhóg, i veain agus ar rothar. Tabharfaidh Pádraig cuairt ar Shliabh Liag, ar Ghleann Cholm Cille, ar an Machaire agus ar Ard an Rátha.

 Gradaim na Seachtaine

Gradam Ceoil TG4 2012

Dé Domhnaigh 21.30

Scoth an cheoil á sheinm ag ceoltóirí as gach cearn den domhan ag oíche spleodrach Ghradam Ceoil TG4 2012 a bheidh ar siúl i gCeoláras Ollscoil Luimnigh. Beidh na buaiteoirí agus a gcairde i mbun ceoil le ceoltóirí mór le rá na tíre, ina measc Bryan Rooney, Danny Meehan, Nell Ní Chróinín, The Valellys, Caoimhín Ó Fearghail agus Paddy O’Brien. Aoife Ní Thuairisg agus Páidí Ó Lionáird as TG4 a bheidh ag cur na hócáide i láthair.

Garraíodóireacht na Seachtaine

Garraí Glas

Dé Máirt 20.00

Rachaidh Síle Nic Chonaonaigh ar fud na tíre ag casadh le garraíodóirí a bhíonn ag cur agus ag baint ar na seanbhealaí agus le daoine nach bhfuil ach tosaithe ag garraíodóireacht. Beidh neart saineolaithe, cócairí, soláthraithe agus iascairí ina measc. Tá Gary Ó Gallachóir agus Josephine Nic Aoidh ina gcónaí in Anagaire i nDún na nGall. Cuireann siad a gcuid glasraí féin agus tá éin chlóis agus muca acu.

Ponc na Seachtaine

Lady Gaga

Dé Máirt 17.55

Clár faisnéise ar Lady Gaga a thugann léargas don lucht féachana ar shaol na réalta popcheoil is mó agus is aitheanta ar domhan. Labhróidh Lady Gaga go hoscailte faoina saol.

 

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter