Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 10 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe TG4 Na Cláir is Fearr An tSeachtain Seo ar TG4

Na Cláir is Fearr An tSeachtain Seo ar TG4

Faisnéis na Seachtaine

Tubaiste Bhaile Mhánais

Anocht 21.30

Scéal thubaiste Mhianach Bhaile Mhánais a tharla i 1943. Maraíodh 19 fear óg as ceantar beag Gaeltachta i nDún na nGall nuair a phléasc mianach-farraige ar thrá Bhaile Mhánais, atá cúpla míle as baile an Mhullaigh Dhuibh. Ardaíodh ceisteanna ar chóir go dtarlódh a leithéid de thubaiste agus an ndearnadh iarracht an tubaiste a cheilt.

Paróiste an Phrairie

Dé hAoine 19.30

Tar éis os cionn deich mbliana a chaitheamh sna Stáit Aontaithe ina shagart, iarradh ar Chathal Ó Gallchóir na Stáit Aontaithe a fhágáil in 2008. Cuireadh tús le feachtas ollmhór chun víosa a fháil don Chonallach cé nár éirigh le haon fheachtas eile mar sin riamh roimhe seo.

Bibeanna Mheiriceá

Dé Domhnaigh 21.30

Mná Chorca Dhuibhne ag caitheamh súil siar seasca bliain ó shin in aigne na mBibeanna thar lear. Tá Father Tom fós beo ina gcuid scéalta.

 Mo Ghrá Go Daingean

Dé Máirt 22.00

Déantar cur síos sa tsraith seo ar shaol cúigir a bhfuil cónaí orthu sa Daingean i gcaitheamh thréimhse ghnóthach an tsamhraidh. Ní bhíonn ach trí mhí ag Máiread de Staic, seodóir, le hairgead a shaothrú agus tá réimse nua uaireadóirí le seoladh an samhradh seo aici. Déanann búistéir nua an Daingin, Páidí Pháid, iarracht a shiopa nua a oscailt in am.

Ceol na Seachtaine

Réaltaí Cheol Tíre

Anocht 22.30

Is í Louise Morrissey as Tiobraid Árann a bheidh faoi chaibidil ar chlár na hoíche anocht. Beidh ceol againn uaidh Jason Mc Gilligan, Paddy O’Brien agus Stephen Smyth chomh maith. Á chur i láthair ag Róisín Ní Thomáin.

Ceol ón Chartlann le Paul Brady

Dé Domhnaigh 22.00

Beidh Paul Brady i gcartlann UTV ag amharc ar na seanchláir agus taifeadtaí ceoil atá acu. Aimseoidh sé cuid mhór ceoltóirí traidisiúnta agus ceoltíre; Dermot Byrne, Dervish agus Séan McAloon ina measc. 

Comhrá na Seachtaine

Mary O’Toole

Amárach  19.30

Is as Cill Chiaráin i nGaeltacht Chonamara do Mary O’Toole agus tá dhá scór bliain caite aici mar bhean an tí ag scoláirí Gaeilge an tSamhraidh. Is minic í ar oilithreacht go Medjugorje.

Sobal na Seachtaine

Ros na Rún

Amárach 20.30

Tá Barry fós i Ros na Rún agus é ag iarraidh Frances a mhealladh. Cuireann Berni cuma álainn nua uirthi féin, rud nach dtéann i ngan fhios do Chathal. Éiríonn siad an-mhór lena chéile agus iad amuigh le haghaidh béile in éineacht le Caitríona agus le Dara.

Dé Máirt 20.30

Is fada le Caitríona go gcloisfidh sí faoin oíche a chaith Berni agus Cathal in éineacht. Tá GGT ag Jason agus caithfidh sé teacht ar bhealach le cóir leighis a chur ar Molly i ngan fhios di. Tugann sé an leigheas di faoi cheilt ach caithfidh sé an fhírinne a insint di nuair a dhéanann sé tinn í.

Laoch na Seachtaine

Laochra Gael

Amárach 22.00

Brian McEniff: Ba é Brian McEniff ba chúis gur bhuaigh Dún na nGall Craobh na hÉireann don chéad uair i 1992.  Beidh agallaimh le Joe Kernan, Tony Boyle, Jarlath Burns agus Tommy Carr chomh maith.

Spórt na Seachtaine

Seó Spóirt

Dé hAoine 20.30

Súil chun cinn ar Chluichí Leathcheannais RaboDirect Pro12 agus ar Shraith an CLG 2012.

Peil na mBan

Dé Sathairn 13.00

Craoladh beo ar Chluichí Ceannais Ranna 1,2 & 3 i Sraith Peile Bhord Gáis Energy na mBan ar Pháirc Parnell. Á chur i láthair ag Gráinne McElwain.

Rugbaí Beo

Dé Sathairn 19.00

Craoladh beo ar Chluiche Leathcheannais Shraith RaboDirect PRO12. Á chur i láthair ag Máire Treasa Ní Dhubhghaill agus tráchtaireacht le Gearóid Mac Donncha.

Siamsaíocht na Seachtaine

Feis + Blood

Dé Domhnaigh 20.00

An clár atá sa tóir ar an teaghlach is mó tallainne in Éirinn. Beidh tuilleadh teaghlaigh ar stáitse arís anocht agus iad ag iarraidh áit a fháil sna babhtaí ceathrú ceannais agus na moltóirí a mhealladh leo. Á chur i láthair ag Pádraig Ó Sé.

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter