Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 10 Feabhra 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Gnéithe TG4 Sorcha Ní Chéide: Ríona i Ros na Rún

Sorcha Ní Chéide: Ríona i Ros na Rún

Cárb as tú?
Is as Leitir Móir i gCo. na Gaillimhe mé.

Cá ndeachaigh tú ar an gcoláiste?
Tá mé ag freastal ar chúrsa sa gcoláiste faoi láthair. Tá mé ag déanamh cúrsa Cumarsáide le hOllscoil na hÉireann Gaillimh agus taitníonn sé thar cionn liom! Tá mé ins an gceathrú bliain, beidh mé críochnaithe leis an gcúrsa i mbliana.

Cén chaoi a bhfuair tú an post mar aisteoir?
Bhuel bhí an-suim agam in aisteoireacht riamh ach is obair stáitse is mó a bhí déanta agam roimh Ros na Rún, mar sin ní raibh aon taithí agam ar obair theilifíse ar chor ar bith!

Rinne mé éisteacht le Trevor Ó Clochartaigh, a bhí mar léiritheoir sraithe ag an am agus Fionnuala Ní Fhlatharta, duine den chliar agus d’éirigh liom an pháirt a fháil cé go raibh mé an-neirbhíseach ar fad!

Cheap mé ag an am nach mbeadh mé ann ach ar feadh cúpla seachtain nó cúpla mí ar a mhéid, ach tá beagnach deich mbliana caite agam ag glacadh páirte i Ros na Rún anois.

Cén chomhairle a thabharfá do dhéagóirí a mbeadh suim acu a bheith mar láithreoir teilifíse?
Láithreoir teilifíse... Hmm, bhuel, sílim go gcaithfidh siad a bheith breá ábalta neart cainte a dhéanamh ar an gcéad dul síos ach tá muinín agus teacht i láthair tábhachtach freisin, cheapfainn.

Cén stíl faisin is fearr leat?
Ní dóigh liom go bhfuil aon stíl faoi leith a thaitníonn liom thar aon cheann eile. Is maith liom meascán de stíleanna is dócha! Is breá liom éadach atá breá compordach agus a fheileann dom ó thaobh datha agus stíle agus bróga le sála arda cé nach bhfuil mé iontach ag siúl iontu scaití!

Cé hé/hí do laoch?
Mo mhamó Judeen Seoighe as Loch Conaortha, atá 96 bliain d’aois agus a thaistil go Meiriceá in éineacht linn i rith an tsamhraidh le freastal ar bhainis! Tá sí ar an laoch is mó i mo shaolsa mar is duine dochreidte í ó thaobh scéalta, dánta, amhrán agus grinn.

Tá sí dochreidte dá haois is ní bhíonn fuacht na faitíos uirthi riamh rudaí nua a thriail agus ba bhreá liomsa a bheith cosúil léi lá éigin!

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter