RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Blúiríní Féile lár an gheimhridh: Intimate voices

Féile lár an gheimhridh: Intimate voices

IG_contempo_yellow

 

FÉILE LÁR AN GHEIMHRIDH

MIDWINTER FESTIVAL: INTIMATE VOICES

Eanáir 20 – 22, Amharclann Halla na Cathrach, Gaillimh

 

Galway Ensemble in Residence ConTempo Quartet

Amstel Saxophone Quartet (An Ísiltír)

agus aíonna:

Mihai Cucu  físealaíontóir

Rod Goodall  aisteoir (Dé Sathairn)

Gavan Ring  baratón (Dé Sathairn)

The Galway Music Residency Apprentice Ensemble Chatham Saxophone Quartet (Dé Sathairn)

Judith Sibley  cóiréagrafaíocht, Chrysalis Dance/Youth Ballet West (Dé Domhnaigh)

 

Dé hAoine, 8.00 i.n.  Ceolchoirm

Dé Sathairn 2.00 i.n.  Meet the Musicians - Amstel Quartet agus Chatham Quartet - bíodh a gcuid uirlisí féin ag na rannpháirtithe

Dé Sathairn 8.00 i.n.  Ceolchoirm

Dé Domhnaigh 3.00 i.n.  Ceolchoirm

 

Faigh fíorbhlas de raon ceoil den scoth ón seachtú haois déag go dtí an t-aonú haois is fiche, bain taitneamh as cur le chéile uathúil idir amhránaíocht, damhsa, litríocht, dráma agus amharcealaín, agus éist le dhá cheathairéad a bhfuil clú agus cáil bainte amach acu ar fud an domhain: sin Féile Lár an Gheimhridh: Intimate Voices, ag Amharclann Halla na Cathrach, Gaillimh, ar an tríú deireadh seachtaine de mhí Eanáir.

Music for Galway atá ag cur na Féile i láthair, agus i measc na mbuaicphointí ann beidh an dá cheathairéad cháiliúla, Ensemble Cónaithe na Gaillimhe ConTempo Quartet agus an ceathairéad sacsafón mór le rá ó hAmstardam, an Amstel Quartet, ag seinm cuid den cheol is clúití ar domhan. Tabharfar deis iontach do dhaoine píosaí aitheanta a chloisteáil atá cóirithe ar bhealaí nua, mar shampla leagan ceathairéad sacsafón de Adagio for Strings le Barber, fiúgaí Bach cóirithe ag Mozart, agus fiú leagan den tsraith cheoldrámach 'Ring' ó Wagner atá cóirithe do shacsafóin, a mhaireann ach fiche nóiméad, agus go leor eile. Cloisfear saothar Philip Glass, Company, agus Fratres le Avro Part, chomh maith le dhá shaothar iontacha do cheathairéad téadach a spreag teideal na féile, 'Intimate Voices': ceann amháin ó Sibelius dar teideal sin i 1910 , agus an ceann eile ná saothar deireanach Leos Janácek, ‘Intimate Letters’. Scríobh Janácek níos mó ná seacht gcéad litir chuig a bhé, bean a bhí daichead bliain níos óige ná é, ag cur síos ar an bpaisean a bhí aige di. Beidh an t-aisteoir Rod Goodall ag léamh sleachta as na litreacha sin roimh sheinm an phíosa sin ó Janácek.

Dúradh gur 'téadcheathairéad an aonú aois is fiche' é an ceathairéad sacsafón, agus beidh seans ag daoine teacht ar fhírinne an ráitis sin trí chomparáid a dhéanamh idir dhá leagan den phíosa álainn Adagio agus Fugue le Mozart, ar théaduirlisí agus ar shacsafóin. Beidh roinnt aíonna san fhéile, ag cur leis an ngné ildisciplíneach atá inti i mbliana. Tá cóiréagrafaíocht cruthaithe ag Judith Sibley le haghaidh fiúgaí Bach, lena grúpaí damhsa Chrysalis Dance agus Youth Ballet West. Beidh trí phíosa ón bhfísealaíontóir Mihai Cucu as an Rómáin le feiceáil chomh maith i rith na gceolchoirmeacha, saothair atá coimisiúnaithe go speisialta don chlár. Tiocfaidh Chatham Saxophone Quartet le chéile leis an Amstel Quartet chun saothar d'ocht sacsafón a sheinm, Psalm 111, a scríobh an cumadóir cáiliúil Ísiltíreach Jan Sweelinck, fear a mhair i gcomhaimsir le Rembrandt. Beidh an baratón Gavan Ring, a bhuaigh Sparántacht Bernadette Greevy don chéad uair riamh sa Cheoláras Náisiúnta, ag canadh i dteannta ConTempo le haghaidh Dover Beach, an píosa rómánsúil le Samuel Barber.

Lonnófar Siopa Leabhar Charlie Byrne in Amharclann Halla na Cathrach le linn an deireadh seachtaine, agus iad ag cur ar fáil rogha leabhar ar théamaí ceoil, agus beidh rang oscailte do cheoltóirí óga na Gaillimhe ar siúl i Stiúideo Halla na Cathrach iarnóin Dé Sathairn leis an Amstel Quartet agus Chatham Quartet araon.

Tá an Fhéile urraithe arís i mbliana ag DERI agus tá Music for Galway buíoch den Chomhairle Ealaíon as a tacaíocht fhíorthábhachtach.

Cuirfear margaí láneagraithe ar fáil do chuairteoirí go Gaillimh, óstán agus ceolchoirmeacha san áireamh, le Park House Hotel agus an Ardilaun House Hotel.

 

Ticéid €20/Baill, agus Lamháltas €16/Mic Léinn €6

Ticéid don Fhéile iomlán: €55/€45

Áirithint: Amharclann Halla na Cathrach, Gaillimh 091 569777 nó www.tht.ie

Tuilleadh eolais ó Music for Galway, Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat-turscar. Caithfidh JavaScript a bheith cumasaithe chun é a fheiceáil., 091 705962.