non prescription viagra substitute propecia online generic over the counter cialis london discounted cialis online cialis buy cialis best price for viagra viagra for order sildenafil generic softtabs viagra cheap viagra in us

RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Blúiríní Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge in oirthear na Gaillimhe

Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge in oirthear na Gaillimhe

Seo chugaibh blaiseadh d'imeachtaí Sheachtain na Gaeilge in oirthear na Gaillimhe i mbliana.

Seachtain na Gaeilge, 4 – 17 Márta 2013

 • Ióga i nGaeilge do dhaoine fásta
 • Léacht ar Raifteirí le Gearóid Ó Tuathaigh
 • CeiliúradhIdirnáisiúnta na Leabhar
 • Spraoicheist Gael Linn do bhunscoileanna
 • Scléip ar an Eachréidh ... Seó talainne na ngaelscoileanna
 • Spraoi sna bunscoileanna le SPLEODAR

Comórtais

1. Comórtas na bhFuinneog do Ghnóthaí Bhaile Locha Riach

2. Comórtas Scrabble i nGaeilge

3. Comórtais filíochta & ealaíona do bhunscoileanna is meánscoileanna is clubanna óige

Téama: Seanfhocail is nathanna cainte
Is binn béal ina thost
Dúirt bean liom go ndúirt bean léi
Is ar mhaithe leis féin a dhéanann an cat crónán

Spriocdháta: 15 Márta

Cuir imeacht leis nó iarr tuilleadh eolais, ar 091-870718
----------------------------------------------------------------------------

A taste of Seachtain na Gaeilge events for East Galway.

Seachtain na Gaeilge, 4 – 17 March 2013

 • Yoga in Irish for adults
 • Lecture on Raifteirí by Gearóid Ó Tuathaigh
 • International Book Day party in the library
 • Spraoicheist Gael Linn - table quiz for national schools
 • Scléip ar an Eachréidh ... talent show for gaelscoileanna
 • Spraoi in Irish in national schools with Spleodar

Competitions

1. Window Display Competition for Loughrea shops & businesses

2. Scrabble in Irish compwetition

3. Poetry & Art Competitions open to all school levels and youth clubs

Theme: Proverbs and sayings
Is binn béal ina thost
Dúirt bean liom go ndúirt bean léi
Is ar mhaithe leis féin a dhéanann an cat crónán

Deadline: 15 March

More information 091-870718