RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Dáithí Ó Sé

Fathaigh mhóra ina n-easamláirí

Tá sé deacair éalú ó scéalta fé imreoirí móra spóirt sna páipéirí agus iad ann ar chúiseanna eile seachas an spórt a imríonn siad. Cuid mhaith acu in aois a 22 nó 23 agus 30,000 euro sa tseachtain, gach seachtain ina bpócaí acu. Gan dabht tá brú ana-mhór orthu na laethanta seo, ní féidir leo dul lasmuigh don ndoras mar go mbíonn daoine ann ag glacadh pictiúirí dóibh, gan trácht ar na fónanna póca. Tá ceann ag gach aon mhac máthar sa lá atá inniu ann. Ní raibh a leithéid ann 10 mbliana ó shin. Dá mbeidís ann i George Best bheadh pictiúirí sna páipéirí deirimse leat!

Cuirim an cheist go mion minic orm fhéin cad a bhí ar siúl agam ag an aois sin? Bhuel bhíos ag críochnú sa choláiste i Luimneach agus ní raibh faic eile uaim sa tsaol seo ach dul ag obair agus airgead a dhéanamh, thóg sé ana-thamall orm fáil amach nach hé an t-airgead bun agus barr gach aon rud! Ní hé go ndeineas an t-uafás airgid agus dheineas cúpla punt, ach cuimhnigh ar bhreis agus 30,000 a fháil gach seachtain agus tú ag ciceáil liathróide timpeall gach lá. Ní thabharfá obair air sin in ainm Dé!

Ach cad fúthu siad atá ina laochra spóirt agus atá ar comhaois leo siúd a imríonn le Learpholl agus le cumann rugbaí na Mumhan agus ná faigheann na mílte gach seachtain? Na laochra a imríonn do ghrá an chluiche agus atá ina n-eiseamláirí do ghach duine óg sa tír. Tá beirt a thagann chun cuimhneamh, duine amháin atá ana-shásta tar éis na bliana agus fear eile ná beidh ar an leathanach céanna. Sin iad Micheál Murphy, captaen Dhún an Gall agus Joe Canning na Gaillí. Beirt iad seo atá 23, beirt dos na himreoirí is fearr sa tír agus beirt ná faigheann pingin dá gcuid éachta!

Tá aithne agam orthu beirt agus siad an bheirt is deise agus is múinte atá ann. Labhrann siad le stroinséirí fé mar a dhéanann siad lena muintir fhéin. Fathaigh mhóra an bheirt agus ar shlí eile iad ciúin cúthaileach. Pé rud mar gheall ar a bheith ciúin cúthaileach níorbh mhaith liom a bheith á marcáil amuigh ar an bpáirc. Níl aithne agam ar aon bheirt atá chomh tomhaiste leo, i ngach aon shlí. Tá siad fós sa choláiste chomh maith agus dár ndóigh tá tuilleadh spóirt ansan, tá siad ana-óg i gcónaí agus beidh siad timpeall go ceann i bhfad.

An bhfuil gá leis an Teastas Sóisearach?

Le torthaí an Teastais Shóisear-aigh ardaítear dhá cheist. An bhfuil gá leis na scrúduithe seo, agus canathaobh go mbíonn na daltaí ‘ar fad’ ar meisce ina ndiaidh?
Rinne mé na scrúduithe seo i 1992. Bhíos thart ar 16. Bhí cóisir mhór ann ach ní raibh puinn ag ól, bhíomar ag caitheamh tobac ceart go leor!
Ba mhó an tsuim a bhí againn a bheith ag pógadh seachas a bheith ag ól. 
Ag an am chomh maith, cuireadh an-bhéim ar na scrúduithe agus dúradh linn gurbh iad na rudaí ba thábhachtaí a bhí sa saol iad, a leithéid de sheafóid! Tá na scoláirí seo i bhfad ró-óg do bhrú! Mar sin an bhfuil gá leo seo? Tá dár liom féin, tá gá le scrúduithe, ach ní ar an mbonn seo.
Múintear na hábhair scoile sna seomraí ranga, ach ní mhúintear do scoláirí conas eolas a bhailiú i gceart. Tarlaíonn sé seo go minic sa Ghaeilge agus sa Stair. Seo hiad na freagraí agus cuir isteach i do cheann iad! Má theipeann tú sna scrúduithe seo ní hé deireadh an tsaoil é, ach arís ní deirtear é seo leis na daltaí scoile, ar eagla nach gcuirfidís a gcroíthe isteach ann is dócha!
Bhuel, is é nádúr an duine a thoil a dhéanamh, ach ní chuirtear san áireamh é seo. An rud eile a thagann aníos gach bliain is ea na cóisirí a bhíonn ann gan teip. Tagann na torthaí amach i lár na seachtaine chun na cóisirí seo a sheachaint ach is cuma leis na daltaí.
Bíonn na pictiúir go hainnis, go mór mór na cailíní óga ag titim ar fud na háite agus iad ólta. Bhí siad i bhfad níos ciúine i mbliana. Tá ceist amháin agam. Cá mbíonn na tuismitheoirí? Agus an bhfuil aon smacht acu ar a leanaí?
Deir cuid díobh go mbíonn sé deacair iad a choimeád istigh, ach níl sé seo maith a dhóthain. Bíonn trua agam dóibh siúd nach n-ólann, ach is iad na drochscéalta a dhéanann a slí isteach sna páipéir. 20 bliain ar aghaidh agus na ceisteanna céanna á n-ardú, ach cé atá chun rudaí a athrú?

In am punt nó dhó a chailleadh

Ní bhíonn mí, seachtain ná lá ann nach mbíonn alt éigin nó píosa de chlár ann fé mheáchan!
Ag ullmhú don Rós an mhí seo chugainn beidh orm cúpla punt (an bolg) a chailliúint!
Ach má cheapas go raibh ormsa tarrac siar ón mbord, ní rabhas ach im sceach i gcomparáid leis an mbeirt a bhí ar an gclár Half Ton Teen a bhí ar Sky Living an tseachtain seo caite.


Ba thrua iad ar shlí; bhí leaid amháin, Billy Ribbons, 20, agus é 800 punt ag pointe amháin, agus an buachaill eile, John Wayne (ní an t-aisteoir) 19 agus timpeall ar 600 punt. Tháinig an bheirt acu ó Texas. An chéad cheist a chaithfimid a chur ná conas gur féidir le haon duine fáil chomh mór sin? Agus an bheirt seo chomh hóg. Sna cásanna seo níl aon dabht ann ach gurb iad na mná tí is cúis leis.


Thugadh Billy an lá sa leaba agus mam ag tabhairt bídh chuige an tam ar fad. É ag imirt cluichí ar an X bosca agus é ag féachaint ar scannáin. Bhí níos mó suime aige seo i mBlockbusters agus Dairy Queen ná a bheith ag siúl agus rud éigin a dhéanamh dó fhéin! Bheadh sé níos fusa léimt thar seo seachas siúl timpeall air.

Bhí sé chomh holc agus chomh mór uair amháin go raibh air dul go dtí an t-ospidéal. Bhí sé ar dhiltálaire bídh agus bhí sé ag cailliúint idir leathphunt agus punt gach lá. Thug sé ceithre mhí istigh! An fhad sin ar fad ní dheachaigh sé lasmuigh den doras. Cheap sé fhéin go raibh sé maith go leor chun dul abhaile, is fuair sé cathaoir rotha chun é a thabhairt amach go dtí an carr.

Thóg sé ceathrar chun é a shá isteach sa charr. I gCiarraí úsáidimid ‘cairt’ in áit ‘carr’, bheadh sé níos fusa dóibh dá mbeadh sé i dTrá Lí seachas Texas. Pé scéal é thiomáin a mháthair abhaile é.
Tháinig sé amach as an gcairt, thóg sé cúig chéim agus chaith sé é fhéin ar an gclaí.

Ní raibh sé in ann dul níos faide. Tháinig an t-otharcharr chun é a bhailiú aríst!
Chun an scéal a chríochnú, thóg sé ana-thamall don bhfear óg seo dul chun cinn beag a dhéanamh ach dhein, thosnaigh sé ag dul ag siúl sa ghairdín dhá uair sa ló agus as sin leis. Tá radharc ann ag an deireadh agus é ag siúl sa chistin agus é ag cabhrú lena mháthair agus trian den mheáchan a bhí air caillte!

Deireadh an tsamhraidh linn anois

Tá an samhradh nár tháinig imithe uainn. Is ionann Rós Thráighlí agus deireadh an tsamhraidh. Is cuimhin liom nuair a bhíos óg go mbíodh turas bliantúil againn go Tráighlí chun éadaí scoile a fháil don mbliain agus thar n-ais ar scoil an tseachtain ina dhiaidh sin.

Bíonn ana-spraoi agus cleachtadh ann ag an bhféile seo gach bliain. Ó deineadh láithreoir an Róis dom bíonn rudaí i bhfad níos ciúine dom. Bíonn orm aire a thabhairt dom fhéin agus seo an chuid is deacra don tseachtain.

Bhí cairde le Rita ann agus bhí ana-sheachtain acu siúd, amuigh go dtí 4 gach maidin. Bíonn sórt éada orm ach ag an am gcéanna is deas an rud é go mbíonn sí in ann am a thabhairt leo. I ngan fhios di bím ag bailiú pointí doinne – na ‘brownie points’. Chomh luath is a beidh sé seo scríte againn táim chun tabhairt fén nGaillimh agus toisc go raibh sí fhéin amuigh cúig oíche i ndiaidh a chéile bainfidh mé cúpla lá maith amach as!

Bhí na cailíní i gcomórtas an Róis ana-mhaith agus ana-shuimiúil i mbliana, rud a dheineann an jab i bhfad níos fusa. Nuair a bhíonn na ‘party pieces’ caite isteach leis seo deineann sé teilifís iontach. Bhí píopaí móra againn ar stáitse don gcéad uair le Rós Denver. Bhí orm rince cúpla babhta chomh maith, ní raibh fhios agam go raibh an ‘Cotton Eye’d Joe’ ar eolas agam go dtí go raibh orm é a dhéanamh le Rós Texas. Ní bheidh orm dul go dtí an Gym go ceann míosa.

Bhí sé beartaithe againn bó a chrú beo ar an dteilifís agus nuair a tháinig Rós Ottawa amach bhí an plean fós ann, pé scéal é dúradh liom isteach im’ chluas ná raibh sé ag tarlú. Dúradh liom ina dhiaidh sin go raibh an bhó fiáin agus ná raibh sé sábhálta. B’é an trua é mar nár deineadh a leithéid cheana agus ní raibh a fhios ag an Rós í fhéin go raibh sé ag tarlú.

Sí Nicola McEvoy ó Chorcaigh ó dhúchas atá mar Rós Tráighlí anois. Cailín álainn agus cailín a thaitin go mór leis na cailíní ar fad. Déanfaidh sí Rós iontach dar liom. Bhí ionadh uirthi agus bhí sé sin le feiscint ar a haghaidh, is ana-rud é seo dar liom.

Bhí seachtain mhór oibre ann dósa ach bíonn tamall saor agam ina dhiaidh sin, agus na brownie points ar fad bailithe tá sé in am an capall is cairt a chasadh siar!

Ag baint triail as spórt nua- galf

mórán sa saol seo a chuireann isteach orm! Ach nuair a chuireann duine éigin (mo chailín) m’ainm le rud agus nuair a bhíonn orm dul agus rud éigin a dhéanamh ní maith liom é!
Ach níos measa ná sin arís, nuair a bhíonn orm dul agus rud éigin a dhéanamh tar éis tabhairt amach mar gheall air cúpla lá roimhe sin. Agus nuair a bhainim taitneamh as agus nuair a bhíonn orm é sin a admháil, cuireann sé seo an pip ar fad orm!


Níor imir mé Galf riamh i mo shaol. Chuas féin agus Tomás Ó Mainnín (nuacht TG4) go dtí raon gailf dhá uair le chéile nuair a thángamar go dtí an Ghaillimh ar dtús, breis is 10 mbliana ó shin.
Ba dhóigh le héinne a bhí ag féachaint orainn gur ag tochailt a bhíomar mar go raibh níos mó píosaí talún ag dul san aer ná liathróidí.


Ina theannta seo ar fad chonaic mé dhá chluiche gailf ó saolaíodh mé, Pádraig Harrington nuair a bhuaigh sé a chéad Masters agus Rory McIlroy nuair a thit an lug ar an lag air!
An argóint a bhí agam ná, ní hionann galf agus cluichí eile. Peil nó sacar ní bheadh aon fhadhb ag éinne leis. Rith agus cic a tharrac ar an liathróid ó am go chéile.


Bhí galf ar nós snámh dom ar shlí. Bhí snámh feicthe agam ar an dteilifís agus féachann sé i bhfad níos fusa go dtí go dtéann tú isteach sa linn snámha!
Chuas go dtí an ócáid pé scéal é agus sórt pus orm! Classic a bhí ann do chumann CLG in  New Jersey. Bhí gach éinne ag rá liom ná tógann éinne na cluichí seo dáiríre, fós bhí sé i mo cheann ná raibh sé seo i gceart.

Thógas an chéad bhuille! Chuaigh sé níos faide ná an triúir a bhí liom. Nílim ag magadh! Cheap na buachaillí a bhí liom go rabhas ag magadh fúthu an t-am ar fad.
Thógas an dara, tríú agus ceathrú agus bhí a fhios acu ná rabhas! Píosa ar phíosa bhíos ag fáil níos fearr agus ag baint taitneamh as (bhí cairt againn ag dul timpeall agus an aimsir go hálainn, rud a dhein rudaí nótáltha dúinn.
Ocht bpoll déag a chuireamar isteach agus tháinig mé sa tríú háit as an gceathrar againn!

 Ní rabhas ach 10 slat as an mbuille is faide ar an lá, rud a chuir ionadh ar ana chuid! Mise chomh maith.Chaitheas dul abhaile an tráthnóna sin agus admháil go raibh lá iontach agam. B’fhéidir go bhfuil an síol curtha aici agus seans go dtiocfaidh sé thar n-ais uirthi lá éigin.

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:34PM Oct 03