Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Déardaoin 31 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Dáithí Ó Sé Deireadh an tsamhraidh linn anois

Deireadh an tsamhraidh linn anois

Ríomhphost Priontáil PDF

Tá an samhradh nár tháinig imithe uainn. Is ionann Rós Thráighlí agus deireadh an tsamhraidh. Is cuimhin liom nuair a bhíos óg go mbíodh turas bliantúil againn go Tráighlí chun éadaí scoile a fháil don mbliain agus thar n-ais ar scoil an tseachtain ina dhiaidh sin.

Bíonn ana-spraoi agus cleachtadh ann ag an bhféile seo gach bliain. Ó deineadh láithreoir an Róis dom bíonn rudaí i bhfad níos ciúine dom. Bíonn orm aire a thabhairt dom fhéin agus seo an chuid is deacra don tseachtain.

Bhí cairde le Rita ann agus bhí ana-sheachtain acu siúd, amuigh go dtí 4 gach maidin. Bíonn sórt éada orm ach ag an am gcéanna is deas an rud é go mbíonn sí in ann am a thabhairt leo. I ngan fhios di bím ag bailiú pointí doinne – na ‘brownie points’. Chomh luath is a beidh sé seo scríte againn táim chun tabhairt fén nGaillimh agus toisc go raibh sí fhéin amuigh cúig oíche i ndiaidh a chéile bainfidh mé cúpla lá maith amach as!

Bhí na cailíní i gcomórtas an Róis ana-mhaith agus ana-shuimiúil i mbliana, rud a dheineann an jab i bhfad níos fusa. Nuair a bhíonn na ‘party pieces’ caite isteach leis seo deineann sé teilifís iontach. Bhí píopaí móra againn ar stáitse don gcéad uair le Rós Denver. Bhí orm rince cúpla babhta chomh maith, ní raibh fhios agam go raibh an ‘Cotton Eye’d Joe’ ar eolas agam go dtí go raibh orm é a dhéanamh le Rós Texas. Ní bheidh orm dul go dtí an Gym go ceann míosa.

Bhí sé beartaithe againn bó a chrú beo ar an dteilifís agus nuair a tháinig Rós Ottawa amach bhí an plean fós ann, pé scéal é dúradh liom isteach im’ chluas ná raibh sé ag tarlú. Dúradh liom ina dhiaidh sin go raibh an bhó fiáin agus ná raibh sé sábhálta. B’é an trua é mar nár deineadh a leithéid cheana agus ní raibh a fhios ag an Rós í fhéin go raibh sé ag tarlú.

Sí Nicola McEvoy ó Chorcaigh ó dhúchas atá mar Rós Tráighlí anois. Cailín álainn agus cailín a thaitin go mór leis na cailíní ar fad. Déanfaidh sí Rós iontach dar liom. Bhí ionadh uirthi agus bhí sé sin le feiscint ar a haghaidh, is ana-rud é seo dar liom.

Bhí seachtain mhór oibre ann dósa ach bíonn tamall saor agam ina dhiaidh sin, agus na brownie points ar fad bailithe tá sé in am an capall is cairt a chasadh siar!

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter