Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Déardaoin 31 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Dáithí Ó Sé An bhfuil gá leis an Teastas Sóisearach?

An bhfuil gá leis an Teastas Sóisearach?

Ríomhphost Priontáil PDF
Le torthaí an Teastais Shóisear-aigh ardaítear dhá cheist. An bhfuil gá leis na scrúduithe seo, agus canathaobh go mbíonn na daltaí ‘ar fad’ ar meisce ina ndiaidh?
Rinne mé na scrúduithe seo i 1992. Bhíos thart ar 16. Bhí cóisir mhór ann ach ní raibh puinn ag ól, bhíomar ag caitheamh tobac ceart go leor!
Ba mhó an tsuim a bhí againn a bheith ag pógadh seachas a bheith ag ól. 
Ag an am chomh maith, cuireadh an-bhéim ar na scrúduithe agus dúradh linn gurbh iad na rudaí ba thábhachtaí a bhí sa saol iad, a leithéid de sheafóid! Tá na scoláirí seo i bhfad ró-óg do bhrú! Mar sin an bhfuil gá leo seo? Tá dár liom féin, tá gá le scrúduithe, ach ní ar an mbonn seo.
Múintear na hábhair scoile sna seomraí ranga, ach ní mhúintear do scoláirí conas eolas a bhailiú i gceart. Tarlaíonn sé seo go minic sa Ghaeilge agus sa Stair. Seo hiad na freagraí agus cuir isteach i do cheann iad! Má theipeann tú sna scrúduithe seo ní hé deireadh an tsaoil é, ach arís ní deirtear é seo leis na daltaí scoile, ar eagla nach gcuirfidís a gcroíthe isteach ann is dócha!
Bhuel, is é nádúr an duine a thoil a dhéanamh, ach ní chuirtear san áireamh é seo. An rud eile a thagann aníos gach bliain is ea na cóisirí a bhíonn ann gan teip. Tagann na torthaí amach i lár na seachtaine chun na cóisirí seo a sheachaint ach is cuma leis na daltaí.
Bíonn na pictiúir go hainnis, go mór mór na cailíní óga ag titim ar fud na háite agus iad ólta. Bhí siad i bhfad níos ciúine i mbliana. Tá ceist amháin agam. Cá mbíonn na tuismitheoirí? Agus an bhfuil aon smacht acu ar a leanaí?
Deir cuid díobh go mbíonn sé deacair iad a choimeád istigh, ach níl sé seo maith a dhóthain. Bíonn trua agam dóibh siúd nach n-ólann, ach is iad na drochscéalta a dhéanann a slí isteach sna páipéir. 20 bliain ar aghaidh agus na ceisteanna céanna á n-ardú, ach cé atá chun rudaí a athrú?

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter