RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Idirnáisiúnta

An tAire Deenihan ag freastal ar Chuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir in Sydney na hAstráile

Inniu (25/08/13), d'fhreastail Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar Chuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir i Hyde Park Barracks, Sydney, an Astráil.  Is é seo an 5ú Cuimhneachán Idirnáisiúnta ar an nGorta Mór.  Reáchtáladh imeachtaí roimhe seo i mBostún, Nua-Eabhrac, Learpholl agus i gCeanada.

Bhí an ócáid i Hyde Park Barracks ar bun ag Séadchomhartha na hAstráile do Ghorta Mór na hÉireann a thugann ómós don iliomad duine a bhásaigh nuair arbh éigean dóibh dul ar imirce le linn an Ghorta.  Tá an séadchomhartha bunaithe ar os cionn 4,000 ban óg singil a tháinig chun na hAstráile, arbh dhílleachtaí óga sna déaga mórán díobh. Chuaigh siad chun na tíre sin ar scéim speisialta imirce a raibh sé mar aidhm léi cailíní bochta a aistriú ó theacht na mbocht in Éirinn le linn an Ghorta Mhóir.  Tháinig na mná óga seo as tithe na mbocht ar fud 32 contae na hÉireannagus bhí mórán de shliocht na mban i láthair ag searmanas an lae inniu.

Tháinig ócáid an lae inniu sna sála ar chlár imeachtaí a bhí ar bun le seachtain anuas chun an Gorta a thabhairt chun cuimhne i Sydney.  I measc na n-imeachtaí sin bhí seoladh an 'Atlas of the Great Irish Famine' agus seimineár ar an nGorta ar ar fhreastail staraithe mór le rá.

Dúirt an tAire Deenihan:

"Táimid anseo inniu chun íospartaigh Ghorta Mór na hÉireann a thabhairt chun cuimhne agus ceiliúradh a dhéanamh ar an saol a rinne na himircigh dóibh féin sa chathair seo agus ar fud na hAstráile, chomh maith leis na naisc leanúnacha idir ár bpobail atá fós beo sa lá atá inniu ann.   Mar gheall ar na dílleachtaí óga agus an dream eile a chuaigh ar imirce ag an am sin, ní amháin go bhfuil an Gorta ina chuid de stair na hÉireann ach tá sé ina chuid de stair na hAstráile chomh maith.  Mar gheall ar an nasc ar leith sin, tá ár dtíortha fite fuaite ina chéile.  Tá sé tábhachtach, i mbliain seo an Tóstail, nach ndéanfaimis dearmad ar a scéalta."

Dúirt an tAire freisin "Ceann de phríomhaidhmeanna Chuimhneachán an lae inniu agus, go deimhin, Coiste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir ar a bhfuil mé i mo chathaoirleach, ná aird a tharraingt ar fhadhb an ghorta ar fud an domhain.  Mar thoradh ar an nGorta Mór, tá atrua mhór ag muintir na hÉireann dóibh siúd atá ag fulaingt de bharr gorta ar fud an domhain sa lá atá inniu ann agus tá tiomantas láidir iontu do chabhair agus d'fhóirithint dhaonnúil.  Is í taithí stairiúil na hÉireann ar an Ocras is bunús le tiomantas láidir Rialtas na hÉireann do dhul i ngleic leis an ocras ar fud an domhain - ón mbonn aníos agus ar bhonn fadtéarmach - trí laghdú ar bhochtaineacht agus, freisin, trí chuidiú tapa éigeandála a chur ar fáil do na tíortha sin atá ag fulaingt de bharr gorta."

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06