RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha maidir le dramaíl bhia

Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha maidir le dramaíl bhia

Comhaontú ceannródaíoch i dtaca le dramhaíl bhia a laghdú

Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha

Chuir Liam Aylward FPE ó thoghcheantar Éire Thoir, có-chaibidleoir níos luaithe i mbliana do Tuarascáil Pharlaimint na hEorpa maidir le dul i ngleic le dramhaíl bhia, fíorfháilte roimh chomhaontú ceannródaíoch príomhmhórdhíoltóirí Eorpacha aghaidh a thabhairt ar dramhaíl bhia le fad an tslabhra soláthair agus lorg a dtáirgí ar an gcomhshaol a laghdú.

“Molaim go hard an European Retail Round Table as ucht comhaontú suntasach a thógáil ar bhun obair Pharlaimint na hEorpa ar mhaithe le dul i ngleic le dramhaíl bhia.  Mar atá faoi láthair, tá 90 milliún tona de dramhaíl bhia á tháirge sna AE gach bliain, agus cuireann tomhaltóirí Éireannacha 30% den bhia a cheannaíonn siad ó ollmhargaí na tíre sa bhruscar.  Is ionann sin agus cailliúint €1000 sa bhliain.”

Faoin comhaontú deonach nua, beidh príomhmhórdhíoltóirí na hEorpa tiomanta i leith dul i ngleic leis an dramhaíl bhia agus feachtais eolais a reáchtáil d’fhonn tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an 50% de bhia folláin, inite a bhíonn á chailleadh gach bliain le fad slabhra an tsoláthair bhia.

Dúirt an feisire Eorpach ó thoghcheantar Éire Thoir, a bhí có-fhreagrach as Tuarascáil Pharlaimint na hEorpa maidir le Dramhaíl Bhia a dhréachtú, go bhfuil táirgeoirí, díoltóirí agus tomhaltóirí faoi dualgas morálta dul i ngleic leis an dramhaíl bhia, go háirithe os rud é go bhfuil 79 milliún duine san AE atá ag marachtáil faoi thairseach an bhochtanais agus 16 milliún duine a bhíonn ag brath ar charthanacht bhia.

“Sa domhan atá i mbéal forbartha tá breis is 850 milliún duine atá gannchothaithe go hainsealach; is doghlachta agus mímhorálta é go bhfuil an oiread sin bhia á diomailt againn san Eoraip.  Is maith é go bhfuil na mórdhíoltóirí anois ag tabhairt aghaidhe ar an tsaincheist seo agus ní mór a thuilleadh a dhéanamh ag gach chéim den slabhra bhia má tá Sprioc na Mílaoise maidir le laghdú 50% dóibh siúd sa domhan atá ag fulaingt ón ocras a bhaint amach faoi 2015.”

Bhí cainteanna tábhachtacha ann an tseachtain seo caite idir ceannaire na hEagraíochta Bia agus Talmhaíocht agus na Coimisineirí Eorpacha um Thalmhaíocht, Forbairt agus Trádáil chun tuairisc a d’fhoilsigh na Náisiúin Aontaithe le déanaí maidir le hOcras Domhanda a phlé.  Is comhartha cinnte sin, dar leis an bhfeisire Eorpach ó thoghcheantar Éire Thoir, go bhfuil saincheist na dramhaíola bia ar bharr clár oibre an AE agus an phobail idirnáisiúnta.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Foinse Iallach ar Healy Camchuairt na Leon a fhágáil mar gheall ar ghortú - http://is.gd/100HLU - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:09AM Jun 07
Foinse Fiosrúchán ar bun maidir leis an tine ar thraen ó Bhéal Feirste go B - http://is.gd/xp7Iep - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
10:45AM Jun 07
Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06