RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha maidir le dramaíl bhia

Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha maidir le dramaíl bhia

Comhaontú ceannródaíoch i dtaca le dramhaíl bhia a laghdú

Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha

Chuir Liam Aylward FPE ó thoghcheantar Éire Thoir, có-chaibidleoir níos luaithe i mbliana do Tuarascáil Pharlaimint na hEorpa maidir le dul i ngleic le dramhaíl bhia, fíorfháilte roimh chomhaontú ceannródaíoch príomhmhórdhíoltóirí Eorpacha aghaidh a thabhairt ar dramhaíl bhia le fad an tslabhra soláthair agus lorg a dtáirgí ar an gcomhshaol a laghdú.

“Molaim go hard an European Retail Round Table as ucht comhaontú suntasach a thógáil ar bhun obair Pharlaimint na hEorpa ar mhaithe le dul i ngleic le dramhaíl bhia.  Mar atá faoi láthair, tá 90 milliún tona de dramhaíl bhia á tháirge sna AE gach bliain, agus cuireann tomhaltóirí Éireannacha 30% den bhia a cheannaíonn siad ó ollmhargaí na tíre sa bhruscar.  Is ionann sin agus cailliúint €1000 sa bhliain.”

Faoin comhaontú deonach nua, beidh príomhmhórdhíoltóirí na hEorpa tiomanta i leith dul i ngleic leis an dramhaíl bhia agus feachtais eolais a reáchtáil d’fhonn tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an 50% de bhia folláin, inite a bhíonn á chailleadh gach bliain le fad slabhra an tsoláthair bhia.

Dúirt an feisire Eorpach ó thoghcheantar Éire Thoir, a bhí có-fhreagrach as Tuarascáil Pharlaimint na hEorpa maidir le Dramhaíl Bhia a dhréachtú, go bhfuil táirgeoirí, díoltóirí agus tomhaltóirí faoi dualgas morálta dul i ngleic leis an dramhaíl bhia, go háirithe os rud é go bhfuil 79 milliún duine san AE atá ag marachtáil faoi thairseach an bhochtanais agus 16 milliún duine a bhíonn ag brath ar charthanacht bhia.

“Sa domhan atá i mbéal forbartha tá breis is 850 milliún duine atá gannchothaithe go hainsealach; is doghlachta agus mímhorálta é go bhfuil an oiread sin bhia á diomailt againn san Eoraip.  Is maith é go bhfuil na mórdhíoltóirí anois ag tabhairt aghaidhe ar an tsaincheist seo agus ní mór a thuilleadh a dhéanamh ag gach chéim den slabhra bhia má tá Sprioc na Mílaoise maidir le laghdú 50% dóibh siúd sa domhan atá ag fulaingt ón ocras a bhaint amach faoi 2015.”

Bhí cainteanna tábhachtacha ann an tseachtain seo caite idir ceannaire na hEagraíochta Bia agus Talmhaíocht agus na Coimisineirí Eorpacha um Thalmhaíocht, Forbairt agus Trádáil chun tuairisc a d’fhoilsigh na Náisiúin Aontaithe le déanaí maidir le hOcras Domhanda a phlé.  Is comhartha cinnte sin, dar leis an bhfeisire Eorpach ó thoghcheantar Éire Thoir, go bhfuil saincheist na dramhaíola bia ar bharr clár oibre an AE agus an phobail idirnáisiúnta.

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
07:53PM Nov 24