cialis prices cvs viagra online shop female viagra over the counter real cialis cialis for woman viagra online purchase indian cialis generic cheap discount viagra buying viagra without prescription buy cheap generic cialis

RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha maidir le dramaíl bhia

Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha maidir le dramaíl bhia

Comhaontú ceannródaíoch i dtaca le dramhaíl bhia a laghdú

Breis is €1000 sa bhliain á chailleadh ag teaghlaigh Éireannacha

Chuir Liam Aylward FPE ó thoghcheantar Éire Thoir, có-chaibidleoir níos luaithe i mbliana do Tuarascáil Pharlaimint na hEorpa maidir le dul i ngleic le dramhaíl bhia, fíorfháilte roimh chomhaontú ceannródaíoch príomhmhórdhíoltóirí Eorpacha aghaidh a thabhairt ar dramhaíl bhia le fad an tslabhra soláthair agus lorg a dtáirgí ar an gcomhshaol a laghdú.

“Molaim go hard an European Retail Round Table as ucht comhaontú suntasach a thógáil ar bhun obair Pharlaimint na hEorpa ar mhaithe le dul i ngleic le dramhaíl bhia.  Mar atá faoi láthair, tá 90 milliún tona de dramhaíl bhia á tháirge sna AE gach bliain, agus cuireann tomhaltóirí Éireannacha 30% den bhia a cheannaíonn siad ó ollmhargaí na tíre sa bhruscar.  Is ionann sin agus cailliúint €1000 sa bhliain.”

Faoin comhaontú deonach nua, beidh príomhmhórdhíoltóirí na hEorpa tiomanta i leith dul i ngleic leis an dramhaíl bhia agus feachtais eolais a reáchtáil d’fhonn tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an 50% de bhia folláin, inite a bhíonn á chailleadh gach bliain le fad slabhra an tsoláthair bhia.

Dúirt an feisire Eorpach ó thoghcheantar Éire Thoir, a bhí có-fhreagrach as Tuarascáil Pharlaimint na hEorpa maidir le Dramhaíl Bhia a dhréachtú, go bhfuil táirgeoirí, díoltóirí agus tomhaltóirí faoi dualgas morálta dul i ngleic leis an dramhaíl bhia, go háirithe os rud é go bhfuil 79 milliún duine san AE atá ag marachtáil faoi thairseach an bhochtanais agus 16 milliún duine a bhíonn ag brath ar charthanacht bhia.

“Sa domhan atá i mbéal forbartha tá breis is 850 milliún duine atá gannchothaithe go hainsealach; is doghlachta agus mímhorálta é go bhfuil an oiread sin bhia á diomailt againn san Eoraip.  Is maith é go bhfuil na mórdhíoltóirí anois ag tabhairt aghaidhe ar an tsaincheist seo agus ní mór a thuilleadh a dhéanamh ag gach chéim den slabhra bhia má tá Sprioc na Mílaoise maidir le laghdú 50% dóibh siúd sa domhan atá ag fulaingt ón ocras a bhaint amach faoi 2015.”

Bhí cainteanna tábhachtacha ann an tseachtain seo caite idir ceannaire na hEagraíochta Bia agus Talmhaíocht agus na Coimisineirí Eorpacha um Thalmhaíocht, Forbairt agus Trádáil chun tuairisc a d’fhoilsigh na Náisiúin Aontaithe le déanaí maidir le hOcras Domhanda a phlé.  Is comhartha cinnte sin, dar leis an bhfeisire Eorpach ó thoghcheantar Éire Thoir, go bhfuil saincheist na dramhaíola bia ar bharr clár oibre an AE agus an phobail idirnáisiúnta.